Zbieg znaków interpunkcyjnych

Zbieg znaków interpunkcyjnych
18.11.2015
18.11.2015
Szanowni Państwo,
mam wątpliwości co do zaleceń WSO w przypadku zbiegu cudzysłowu z wielokropkiem. Wydają się całkiem logiczne:
  • Kto był na wojnie, ten wie… (cytat urwany)
  • Kto był na wojnie, ten wie… (wielokropek występuje w cytacie),

tylko że praktyka jest chyba inna. Choćby tutaj: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/b-wielokropek-b;1526.html (i w wielu miejscach).
Czy zgodnie z WSO nie powinno być: Bo wiesz… zamiast Bo wiesz…?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Praktyka edytorska – jak to się czasami zdarza – jest rzeczywiście inna. Przed cudzysłowem zamykającym umieszczamy nie tylko wielokropek należący do cytatu (a więc oznaczający urwanie wypowiedzi oryginalnej), np.
Bohater S. Żeromskiego mówił: „Do nóg panu dziedzicowi!… Pan kapitan… książę… darował ci…”,
lecz także wielokropek oznaczający urwanie przytoczenia przez autora cytującego obcy tekst, przy czym – ponieważ wielokropek ten jest niemal zawsze ujęty w nawias okrągły, a jeszcze częściej kwadratowy – nie może być wątpliwości, iż urwania nie było w pierwotnym tekście, np.
W „Encyklopedii języka polskiego” czytamy: „Wiele elementów gwarowych znajduje się w utworach A. Dygasińskiego, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza […]”.
Dopuszczane przez słowniki i poradniki interpunkcyjne użycie wielokropka bez nawiasów po cudzysłowie na oznaczenie ucięcia przytaczanego tekstu przez cytującego jest stosunkowo rzadko spotykane. Nie występuje w zasadzie w tekstach specjalistycznych, gdzie wszelkie ingerencje – nie tylko ucięcia – w tekst cytatu są oznaczane w nawiasach, zazwyczaj kwadratowych.
Pod wskazanym URL-em znajdujemy odpowiedź dotyczącą użycia bądź nieużycia spacji w zbiegu z wielokropkiem. Zasadniczo porada nie dotyczy zbiegu wielokropka i cudzysłowu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego