dr n. społ., mgr ekon., inż. XYZ – ciąg dalszy

dr n. społ., mgr ekon., inż. XYZ – ciąg dalszy

12.04.2023
12.04.2023

Dzień dobry, proszę o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi tak/nie na następujące pytanie: jestem inżynierem chemii, magistrem ekonomii oraz dr w dziedzinie nauk społecznych - czy używanie zapisu: dr inż. będzie nadużyciem?

Znam dotychczasowe interpretacje z Państwa strony, nie mniej jednak stwierdzanie że ...."taki taki zapis może wprowadzać w błąd" nie jest odpowiedzią na moje pytanie.

Proszę zatem uprzejmie o udzielnie zerojedynkowej odpowiedzi.

Szanowna Pani,

W poradzie zatytułowanej dr n. społ., mgr ekon., inż. XYZ bardzo jednoznacznie ustosunkowaliśmy się do przedstawionej kwestii. Wskazaliśmy, jaki skrót nie będzie budził zastrzeżeń natury pragmatycznej. Co więcej, odesłaliśmy do wcześniejszej porady, w której wskazane zostały – zaczerpnięte wprost z uzusu – rozwiązania stosowane przez osoby, które są w podobnej do Pani sytuacji.

Posługiwanie się połączeniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych z tytułem zawodowym inżyniera chemii w formie dr inż. niechybnie może wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd i w tym sensie na pewno jest to nadużycie (w rozumieniu właściwym dla języka ogólnego). Rozstrzygnięcie, czy proponowany zapis jest nadużyciem w sensie prawnym, czyli czynem niezgodny z prawem, należy pozostawić prawnikom.

Od 2018 r., kiedy w życie weszła nowa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), stopnie naukowe nadaje się w Polsce w dziedzinie nauki i dyscypliny naukowej (art. 177 ust. 2). Jeśli zatem chcemy o cokolwiek rozszerzyć sam stopień doktora (lub jego skrót), w pierwszej kolejności powinno to być oznaczenie dziedziny nauki. Jeśli stopień naukowy doktora był przyznany w dziedzinie nauk społecznych, zobligowani jesteśmy napisać dr n. społ., jeśli były to nauki inżynieryjno-techniczne, to właściwym zapisem będzie: dr n. inż.-techn., a jeśli były to nauki medyczne i nauki o zdrowiu, poprawną formą będzie: dr n. med. i n. o zdr.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego