jeśli…, to…

jeśli…, to…

18.10.2022
18.10.2022

Dzień dobry,

pytanie odnosi się do porady „jeżeli…, to…” https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/jezeli-to;14452.html


Omówienie zdań współzależnych nie rozwiązuje kwestii "a jeśli tak to jak". Tu nie musimy się dopatrywać orzeczeń, a więc nie zachodzi współzależność zdań. Czy można prosić o logiczne lub choćby arbitralne ustalenie, czy przecinek jest tu konieczny?

Zarówno jeżeli…, to…, jak i jeśli…, to… stanowią tzw. spójniki skorelowane. Oba człony wypowiedzenia złożonego, które te spójniki łączą, oddziela się przecinkiem. Kiedy mówimy o wypowiedzeniu złożonym, mamy na myśli zarówno zdania (czyli wypowiedzenia z obecną formą osobową czasownika), jak i równoważniki zdań (czyli wypowiedzenia nieczasownikowe), por. np.

  • Jeśli będzie wojna, pojadę się bić.
  • Jeśli nie jutro, to w piątek.
  • A jeśli tak, to jaką.
  • A jeśli tak, to jak?
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego