naraz/ na raz raz jeszcze

naraz/ na raz raz jeszcze
9.04.2020
9.04.2020
Chciałabym raz jeszcze wrócić do kwestii rozróżnienia naraz/na raz. Bardzo dziękuję za poradę z 20 marca. Jednak w takim razie wyjaśnienia wymaga hasło w „Wielkim słowniku ortograficznym”, w którym jest wyraźnie napisane: „na raz = na jeden raz, za jednym zamachem”. Uprzejmie proszę o pomoc, jak to pogodzić z poprzednią poradą. Jak w tym kontekście prawidłowo zapisać np. jeść trzy paluszki na()raz, za dużo pytań na()raz, nie próbuj zapoznać się z wszystkimi na()raz?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Trudno mi komentować zapisy w WSO. Nie wiem, czym kierował się autor słownikowego opracowania haseł naraz i na raz. W swojej poprzedniej odpowiedzi [https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/naraz-kontra-na-raz;20084.html] szczegółowo przeanalizowałem znaczenia omawianych tu form i wynikające z tych znaczeń różnice w pisowni. Swoje wyjaśnienia oparłem na analizach haseł w słownikach języka polskiego oraz analizach korpusowych. Są one zakresowo dużo szersze i precyzyjniejsze niż te, które znajdujemy w słowniku ortograficznym.
Z przedstawionych przeze mnie informacji jednoznacznie wynika, że w 99,9% sytuacji w przywołanych w pytaniu wyrażeniach/frazach zapiszemy naraz łącznie, por.
Jadł trzy paluszki naraz. (= przeżuwał w ustach trzy paluszki jednocześnie)
Zadawał za dużo pytań naraz. (= formułował za dużo pytań jednocześnie, razem)
Nie próbuj zapoznać się z wszystkimi naraz. (= nie próbuj się zaznajomić ze wszystkimi jednocześnie, razem)
Oczywiście, mogę sobie wyobrazić kontekst, w którym omawiany tu element będzie zapisany rozdzielnie, por. np.
Jadł trzy paluszki na raz. A na dwa popijał je sześcioma łykami coli. (= ktoś na komendę „raz” jadł trzy paluszki, a na komendę „dwa” popijał sześcioma łykami coli)
Te trzy paluszki rybne masz na raz. Trzeba je koniecznie zjeść, bo jutro kończy się ich data przydatności do spożycia. (= trzy paluszki rybne mają być zjedzone na jeden raz, czyli nie na dwa lub więcej razy)
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego