nazwy rosyjskich miejscowości zakończone na -oje

nazwy rosyjskich miejscowości zakończone na -oje
16.09.2014
16.09.2014
Szanowni Państwo,
skoro mówimy – jak wiadomo – w Zakopanem (nie: w Zakopanym) oraz – jak każe np. NSPP PWN – w Michajłowskiem (nie: w Michajłowskim), to dlaczego dr Jan Grzenia (poparty po latach przez prof. M. Bańkę) konsekwentnie pisze o PierwomajskIM, o ZnamienskIM i o MiednYM? I czym należy tłumaczyć skrót ndm widniejący w słownikach przy haśle Miednoje?
Mianownikowe formy tych nazw rosyjskich to Pierwomajskoje, Znamienskoje i Miednoje oraz Michajłowskie – spolszczona forma nazwy Michajłowskoje. Ostatnią z tych nazw w formie spolonizowanej podawał już Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. M. Szymczaka (1976). Pozostałe nazwy nie mają form spolszczonych, należy je wobec tego odmieniać tak, jak podałem w poradzie nazwy rosyjskich miejscowości zakończone na -oje. W związku z tym, że Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN jako podstawową podaje formę Michajłowskoje, powinno też być w Michajłowskim. Końcówka -em w nazwach odmienianych przymiotnikowo występuje tylko na zasadzie wyjątku (por. np. w Wysokiem Mazowieckiem, ale w Ustroniu Morskim) i stosowanie jej do częściowo spolszczonych nazw obcych nie wydaje się sensowne.
Słowniki zalecają nieodmienność nazwy Miednoje zapewne na podstawie zwyczaju językowego, przypominam sobie, że w publikacjach związanych ze zbrodnią katyńską zwykle pisze się o Miednoje. Jest to jednak nazwa słowiańska, należałoby ją więc odmieniać.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego