tęż, tęże, tąż albo tąże

tęż, tęże, tąż albo tąże
13.01.2020
13.01.2020
W odpowiedzi https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Rodzaj-gramatyczny-a-plec-bohatera;19829.html pojawia się wyraz tęże.
Wyrazy kończące się samogłoską powinny mieć końcówkę -ż, bez e (taż, tąż, którąż). Czy ę nie podlega pod tęż(e) regułę?
Ogólna zasada rzeczywiście mówi, iż partykuła -ż (to nie jest końcówka gramatyczna, lecz morfem) łączy się z wyrazami zakończonymi samogłoską (np. chodźmyż), a forma -że z wyrazami zakończonymi spółgłoską (np. chodźże).
Ale – jak od każdej reguły – są wyjątki. Forma biernika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego zaimka tenże ma cztery oboczne postaci: tęż (forma dawna), tęże (forma użyta przeze mnie w tekście przywołanej porady), tąż albo tąże. Można się o tym przekonać m.in. w Słowniku gramatycznym języka polskiego (http://sgjp.pl/leksemy/#148722/ten%C5%BCe).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego