arcy-Europejczyk
 • krypto-Niemiec i arcy-Europejczyk
  6.04.2011
  6.04.2011
  Kryptoniemcy czy krypto-Niemcy? Ostatnie wydarzenia polityczne dorzucają nam powyższe słowo, którego pisownia bywa jednak w mediach rozbieżna, a nie notują jego ani podobnych słowniki.
  Pytanie bardzie ogólne: czy łącznik stosuje w takich przypadkach tylko przy sześciu wymienionych w WSO PWN przedrostkach (reguła [148] i [183]: arcy-, eks-, post-, pseudo-, super-, ultra-), zaś przy pozostałych obowiązuje bezwzględnie pisownia łączna?
  Dziękuję za odpowiedź
  A.D.
 • pra-Polacy czy Prapolacy?
  8.12.2011
  8.12.2011
  Szanowna poradnio,
  sufiks pra-/pre- 'uprzedni, wstępny, początkowy' z rzeczownikami zapisujemy łącznie, np. pradziadek. A jak zapisać tę cząstkę np. z wyrazem Polacy? PraPolacy? Pra-Polacy?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  A. K.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego