morfemowy
 • jechać, jeździć, jazda itp.
  23.01.2008
  23.01.2008
  Z czego wynikają dość kuriozalne zmiany w rdzeniu w takich formach, jak: jechać, jadę, jedziesz, jeździć, jazda? Oboczność e: a w języku polskim jest powszechna wskutek tzw. przegłosu polskiego, ale chciałbym wiedzeć, dlaczego w tym czasowniku raz pojawia się ch, raz d (zmiękczone ewentualnie do ), a czasem dodatkowo przed nim jeszcze z?
 • obuwie, onuca i zzuwać
  20.03.2011
  20.03.2011
  Jakie znaczenie można przypisać morfemowi -u-, będącemu rdzeniem takich wyrazów, jak obuwie, onuca i zzuwać?
 • warianty ortograficzne
  16.03.2004
  16.03.2004
  Jak można zdefiniować pojęcie wariantu ortograficznego?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego