Ale czyby pomogło?

Ale czyby pomogło?
15.06.2018
15.06.2018
Mam wątpliwość co do porady https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Czy-polaczone-z-by;17840.html. Reguła [160] mówi jednoznacznie, że partykułę czy zapisuje się z by łącznie, niezależnie od jej funkcji (zresztą wg SJP wyraz czy może być partykułą jedynie w funkcji pytajnej — w innych jest spójnikiem). Jest to też zgodne z: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/by-z-partykulami;3709.html. Za to w zdaniach Kto by…?, Gdzie byś…? i Kiedy byśmy… pisownia rozdzielna wynika z reguły [164]. Czyż nie?
Niestety, kodyfikatorzy ortografii nie wypowiadają się na temat rozdzielnej pisowni cząstki by z partykułą czy wprowadzającą pytanie (np. Powinnam była obejrzeć to rok temu! Ale czy by/ czyby pomogło?). Zgodnie z regułą [160] (43. Pisownia łączna cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście) należy każdorazowo pisać czybyś, czyby, czybyśmy, czybyście. Zdanie, o które chodzi czytelnikowi (czytelniczce?), należało zatem napisać tak: Powinnam była obejrzeć to rok temu! Ale czyby pomogło? Od kilkunastu lat – vide moja książka (…) boby było lepiej, Kraków 2002 – postuluję zniesienie nieżyciowej reguły dotyczącej pisowni cząstki by ze spójnikami i partykułami, czego domagał się pół wieku temu prof. Stanisław Jodłowski, a współcześnie prof. Edward Polański. W 1963 roku już tego dokonano, lecz nieoczekiwanie nakład XIII wydania Pisowni polskiej poszedł na przemiał. Należy do sprawy jak najszybciej powrócić.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego