O poradni

Witamy Państwa w internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN.

Nasza Poradnia działa pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kłosińskiej z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pomagają jej eksperci - uznani polscy językoznawcy, m.in. prof. Małgorzata Marcjanik,  dr Agata Hącia, dr Adam Wolański, dr Artur Czesak, dr Monika Kresa.

Odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące spraw językowych, a zwłaszcza poprawności i użycia języka. Najciekawsze pytania i odpowiedzi publikujemy.

Zachęcamy Państwa do lektury opublikowanych pytań i odpowiedzi oraz do dzielenia się z nami swoimi wątpliwościami językowymi.

Uwaga:

 • odpowiadamy tylko na jedno pytanie zadane w wiadomości, chyba że kolejne pytanie dotyczy tego samego problemu
 • nie odrabiamy lekcji, nie rozwiązujemy zadań studenckich ani szkolnych
 • nie piszemy wypracowań, prac semestralnych, rocznych itp.
 • nie sporządzamy bibliografii
 • nie odpowiadamy na pytania zadane w konkursach, teleturniejach itp. i nie oceniamy poprawności odpowiedzi na takie pytania
 • nie wypowiadamy się (na razie) na temat pochodzenia poszczególnych nazwisk

Najnowsze porady

 • Jessica
  18.01.2017
  Szanowni Panstwo!
  Proszę o podanie prawidłowej odmiany oraz pisowni zdrobnień imienia Jessica.

  Z poważaniem
  Ewelina
  Odmiana:
  M. Jessica
  D. Jessiki
  C. Jessice
  B. Jessicę
  N. Jessicą
  Ms. (o) Jessice.

  Jak widać, w dopełniaczu (tam, gdzie głoska |k| wymienia się na |k’|) zamiast c należy zapisać k.
  Większy kłopot jest ze zdrobnieniem. Imię Jessica nie jest spolszczone, więc trudno dodać do niego przyrostek, a tylko dzięki takiemu elementowi możemy utworzyć zdrobnienie lub spieszczenie. Nie wiadomo też, jak zdrobnienie (spieszczenie) tego imienia miałoby brzmieć: Jessiczka, Jessisia? Jeśli formy te są w użyciu (wydają się najbardziej naturalne), to należy je zapisać tak, jak właśnie to zrobiłam.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Byliśmy
  18.01.2017
  Szanowni Państwo,
  czy jeśli kobieta mówi np. Byliśmy w muzeum, kiedy była tam w towarzystwie samych kobiet, to popełnia błąd językowy czy po prostu nie oddaje informacji równie precyzyjnie, co mówiąc Byłyśmy w muzeum?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Byliśmy to forma rodzaju męskoosobowego, a zatem użycie jej w odniesieniu do grupy kobiet jest błędem. Podobnym błędem jest np. odniesienie zdania Ale ładna! do obiektu, którego nazwa jest rzeczownikiem męskim (np. sad) lub nijakim (np. pole).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Implementacja
  18.01.2017
  Szanowna Redakcjo,
  czy użycie słowa implementacja w tekście dla nieprawników, zwykłych użytkowników języka, jest poprawne? Jeśli nie, jakim słowem można ją zastąpić?

  Z poważaniem
  Kasia
  Implementacja jakiś czas temu stała się słowem nadużywanym, szczególnie w tekstach urzędowych. Zdecydowanie lepiej jednak brzmi np. wdrożenie przepisów niż implementacja przepisów.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • czy ?
  18.01.2017
  Jak powinno być poprawnie : nucił piosnkę tą czy ?
  Starannie i w tekście pisanym – tylko (Nucił tę piosnkę, Czytał tę książkę itd.).
  W języku mówionym, potocznym, niestarannym dopuszczalne jest użycie formy (Nucił tą piosnkę, Czytał tą gazetę itd.).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Magmagowie
  18.01.2017
  Czy dla wyrazu mag dopuszczalna jest forma M. liczby mnogiej magi?

  Pozdrawiam
  Tomasz Ordowski
  Nie, mianownikiem liczby mnogiej rzeczownika mag jest tylko magowie. Gdybyśmy chcieli się posłużyć końcówką -y/-i, to utworzylibyśmy formę madzy, jednak jest ona niepoprawna.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego