HTTP
 • alfabety niełacińskie w polskim zapisie
  5.02.2004
  5.02.2004
  Szanowni Państwo,
  zwracam się do Państwa z prośbą o radę. Czy można gdzieś (najlepiej w Internecie) znaleźć reguły dotyczące zapisu polskiego (ewent. korzystającego z alfabetu łacińskiego) nazw, nazwisk i innych wyrażeń pochodzących z języków orientalnych i egzotycznych oraz języków używających azbuki?
  Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
  Ireneusz Hyrnik
  WN PWN
 • Jesteśmy piąci?
  15.05.2017
  15.05.2017
  Podczas świątecznego obiadu powstał u nas w rodzinie spór, czy możemy być dwudzieści piąci. Siostrzeniec twierdził, że konsultował tę formę z dwiema polonistkami, które potwierdziły ją jako poprawną. Wydało mi się to wielce nieprawdopodobne, zaczęłam więc szukać odpowiedzi. Znalazłam m. in. Pani audycję http://www.polskieradio.pl/9/305/Artykul/216839,Jestesmy-piaci potwierdzającą moje wątpliwości. Jednocześnie jednak czytam w Słowniku gramatyki języka polskiego, że – przynajmniej teoretycznie – możemy:
  http://sgjp.pl/leksemy/#105136/dwudziesty
  http://sgjp.pl/leksemy/#131203/piąty
  Podobnie jest w Wielkim słowniku języka polskiego:
  http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=39581&ind=0&w_szukaj=dwudziesty
  http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=39539&ind=0&w_szukaj=piąci
  Może mi Pani wyjaśnić, na czym opiera Pani tezę, że język polski nie dopuszcza takiej możliwości? Sama chętnie bym jej nie dopuściła, w obliczu powyższych danych ze słowników brak mi jednak argumentów.
  Pozdrawiam serdecznie
  Marta
 • krople Inoziemcowa czy Inoziemcewa?
  5.11.2009
  5.11.2009
  Krople Inoziemcewa czy Inoziemcowa? Wyniki z wyszukiwarki mniej więcej 3:861, a jednak w http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3914852 i w Małej encyklopedii PWN (1999) jest Inoziemcew, jak również w Internecie na tych rosyjskich stronach, które odróżniają e od ё, jest Фёдор Иноземцев, np. http://oncolog2002.narod.ru/back.htm, http://ai-linn.livejournal.com/13978.html czy http://intkop.blogspot.com/2009/02/7.html ).
 • Alibabki
  10.07.2007
  10.07.2007
  Jak powinno się pisać nazwę popularnego zespołu –
  Ali-Babki (zob. http://www.winyle.rembertow.net/katalogi/kat003/okladki/317.jpg)?
  Ali Babki (zob. http://www.winyle.rembertow.net/katalogi/kat025/okladki/2514.jpg)?
  Alibabki (zob. http://www.winyle.rembertow.net/katalogi/kat017/okladki/1770.jpg)?
  Który z wariantów przyjąć (przyjmuje się) za podstawowy?
 • DiCaprio
  21.04.2015
  21.04.2015
  Z porady http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/do-b-Pirla-b-z-Cannavarem;8708.html oraz wspomnianej w niej zasady http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629634 można by wnioskować, że nazwisko DiCaprio można odmieniać. Jednak http://sjp.pwn.pl/szukaj/DiCaprio.html nie podaje takiego wariantu. A zatem można z DiCapriem czy tylko z DiCaprio?
 • gatunki win a nazwy handlowe
  4.03.2010
  4.03.2010
  Moje pytanie dotyczy odpowiedzi http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10951, w której nazwy win i drinków zaleca się pisać od wielkiej litery. Proszę o wytłumaczenie, dlaczego w takim razie http://so.pwn.pl/ podaje: tokaj, falerno, małmazja, riesling, a http://encyklopedia.pwn.pl/ aleatico, barolo, murfatlar, beaujolais, badacsony – wszystko małą literą.
 • Grey Owl
  18.06.2008
  18.06.2008
  http://so.pwn.pl/lista.php?co=grey podaje odmianę Greya Owla. Czy nie powinno być raczej tak jak z Old Surehandem (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8361) czy Big Benem (http://so.pwn.pl/lista.php?od=8489)?
 • Katakliczny
  15.06.2020
  15.06.2020
  Zajmuję się zawodowo tłumaczeniami z języka angielskiego i trafiłem właśnie na słowo cataclysmic. Moim pierwszym skojarzeniem było katakliczny, ale chcąc się upewnić, że takie słowo w języku polskim w ogóle istnieje, przeprowadziłem poszukiwania, ale niestety znalazłem jedynie szczątkowe informacje. Są to skany ze starych publikacji, jak np. na stronie http://nfjp.pl/lemma/katakliczny czy w rozdziale „Śpiew końcowy” poematu K. Baczyńskiego „Wesele poety”. W słowniku PWN (ani w korpusie na stronie sjp.pwn) niestety nie udało mi się znaleźć żadnych odniesień, a bardzo zależałoby mi na pewności, że moje użycie w tłumaczeniu słowa katakliczny zamiast katastroficzny jest uzasadnione. Dodam, że tłumaczony przeze mnie tekst (instrukcja do gry bitewnej Warhammer 40,000) jest dosyć specyficzny i dobrze znosi archaizmy.
 • odmiana nazw pierwiastków
  25.05.2006
  25.05.2006
  Na stronie http://www.ciop.pl/8461.html wypisano związki różnych pierwiastków, m.in. noblu i berkelu. Słowniki podają, że nobla. Co do Bk – różnie: berkela: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=3854, berkelu: http://so.pwn.pl/slowo.php?co=berkel. Wszystkie pozostałe pierwiastki rodzaju męskiego mają w dopełniaczu -u (einsteinu, neptunu). Czy zatem noblu traktować jako błąd?
 • Sławutycz
  6.09.2005
  6.09.2005
  Jak napisać polskimi literami nazwę ukraińskiego piwa Славутич (oryginał do wglądu: http://www.slavutich.ua/ukr/)?
  Na stronie http://slowniki.pwn.pl/zasady/629716_1.html napisano, że „przyrostek -ич piszemy w formie -icz (nie: -ycz)”. Tymczasem w encyklopedii widnieje hasło Sławutycz (http://encyklopedia.pwn.pl/68470_1.html).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego