apatia
 • Dochodiaga w mianowniku liczby mnogiej
  16.01.2020
  16.01.2020
  Mam problem z użyciem łagiernego rosyjskiego terminu dochodiaga w liczbie mnogiej. Czy pisać: „Z prycz podnosili się dochodiadzy”? Czy może: „Z prycz podnosiły się dochodiagi”? Logiczne wydaje się napisanie: podnosili się dochodiagi czy, w innym zdaniu: dochodiagi wrócili – ale brzmi to fatalnie. Czy używać tego nieistniejącego w języku polskim słowa analogicznie do istniejącego rzeczownika dziadyga?
 • Dopełniacz od: Katia, Wołodia, Nadia, Kostia
  23.04.2002
  23.04.2002
  Jak będą brzmiały w dopełniaczu imiona rosyjskie typu: Katia, Wołodia, Nadia, Kostia? Proszę o uzasadnienie.
 • maties, matias
  27.02.2009
  27.02.2009
  Szanowni Eksperci,
  mam pytanie dotyczące pisowni wyrazu maties. W słowniku PWN znajduję tylko formy maties lub matias. Spotykam natomiast równie często formy matjes i matjas (np. na opakowaniach). Czy one również są dopuszczalne? Skąd ta rozbieżność?
  Pozdrawiam,
  Joanna
 • od…do… czy od… po…?
  7.05.2014
  7.05.2014
  Chciałbym zapytać o konstrukcję od [czegoś] po [coś], którą posługujemy się, aby wyznaczyć jakiś zakres, np. od postulatów gospodarczych po ustrojowe i społeczne. Czy błędem byłoby wymienienie w niej przyimka po [coś] na do [czegoś], np. od postulatów gospodarczych do ustrojowych i społecznych?
 • Tania – Tani czy Tanii?
  25.03.2003
  25.03.2003
  Pan dr Jan Grzenia, odpowiadając na pytanie o dopełniacz imion Katia, Nadia itp., stwierdził, iż „Rzeczowniki obce i pochodzenia obcego zakończone na -ia maja w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończenie -ii, np. apatii, partii, komedii, encyklopedii. Imiona odmieniamy podobnie jak wyrazy pospolite o tym samym zakończeniu”. Czy oznacza to, że dopełniacz od imienia Tania (= Tatiana) brzmi Tanii? Czy nie należało by raczej odmienić go według wzoru Ksenia – Kseni, a nie mania – manii?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego