masz
 • Wypust
  14.06.2018
  14.06.2018
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się nad poprawnością używanego nagminnie w odniesieniu do pewnej grupy produktów słowa wypust. W branży alkoholowej, w angielskiej nomenklaturze funkcjonuje słowo release, używane w odniesieniu do nowego produktu.

  Czy mogliby Państwo ustosunkować się do spolszczenia wypust i zaproponować poprawną formę językową?

  Z poważaniem,
  Jakub Grabowski
 • Wyrazy cytaty wyróżniane kursywą
  29.06.2018
  29.06.2018
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie związane z tym, jakie obce terminy uznawać za na tyle zakorzenione w polszczyźnie, że nie wymagają zapisu kursywą, a które z kolei zdecydowanie takiego zapisu się domagają.
  Na przykład w jednym tekście pada wielokrotnie termin attaché wojskowy czy attaché kulturalny i w tych przypadkach raczej wybieram wykursywiony zapis pierwszego członu, choć nie wiem, czy to dobry wybór. Z kolei słowo incognito w tym samym tekście zapisuję pismem prostym. Czy dobrze robię?
 • wyrazy na -icz
  3.04.2003
  3.04.2003
  Czy mogą Państwo podać mi 30 wyrazów rodzaju męskiego, liczby pojedyńczej, zakończonych na -icz?
 • wyrazy obce
  25.02.2002
  25.02.2002
  Kiedy i jak używamy wyrazów obcych?
 • wyrazy obce
  18.10.2004
  18.10.2004
  Zwracam się z pytaniem dotyczącym używania w języku polskim wyrazów obcojęzycznych takich jak np. thriller, lunch, baseball… Czy ich angielskie formy są dopuszczalne w polszczyźnie, czy należy je zastąpić np. filmem grozy, obiadem, a na trzeci wyraz nawet nie mam pomysłu…
  Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
  Aleksandra Małkiewicz
 • wyrazy pospolite w nazwach własnych
  13.03.2007
  13.03.2007
  Szanowni Państwo,
  który zapis jest poprawny: Grupa PKP czy grupa PKP? Telewizja TVN czy telewizja TVN? Grupa i telewizja to wyrazy pospolite, więc można by uzasadnić drugie formy (no, chyba że zależy nam na użyciu nazwy oficjalnej?).
  Będę wdzięczny za opinię.
 • wyrazy ze zwielokrotnionymi głoskami
  3.01.2005
  3.01.2005
  Witam.
  Jak w transkrypcji fonetycznej zapiszemy wyrazy: iii oraz wrr? Chodzi o to, że stawiamy takie kropki w miejscu podwojonej głoski, np. lekki [le.k'i], winny [w'i.ny], sannę itp. Wykrzyknik iii jest bodaj jedynym w polszczyźnie słowem, w którym ta sama głoska występuje trzy razy pod rząd, więc czy zapiszemy [..i]?
  Dziękuję i pozdrawiam.
 • Wyrażać siebie a wyrażać się
  5.03.2019
  5.03.2019
  Szanowni Państwo!
  Interesuje mnie różnica między zdaniami:
  Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu.
  Jedyną i najwyższą władzą w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy.

  W sumie interesuje mnie tylko różnica, o ile jest jakaś, między wyrażaniem się a wyrażaniem Siebie. Moim zdaniem to nie to samo, ale…

  Z poważaniem – Cain
 • Wyrażenia i zwroty z logiką
  9.01.2018
  9.01.2018
  Czy wyrażenie logicznie rzecz biorąc w zdaniu:
  Skoro było tak kiedyś, to logicznie rzecz biorąc, powinno tak być teraz
  można zamienić na:
  Skoro było tak kiedyś, to logiczne jest, że powinno tak być teraz.
  Skoro było tak kiedyś, to na logikę, powinno tak być teraz.
 • Wyrażenia liczebnikowe z półpauzą
  27.11.2018
  27.11.2018
  W poradzie „Od dwóch do czterech lat, ale 2–4 lata” brakuje mi wyjaśnienia zapisu z półpauzą. Zajmuję się tłumaczeniami i czasem trafiają do mnie np. ankiety, a w nich pytanie o wiek respondenta i odpowiedzi podane w formie X–Y year. Czy w przypadku liczb 24 i 35 (wymagających różnych przypadków) jedyną poprawną formą będzie zapisanie tego słownie (od 24 do 35 lat), a może zapis 24–35 lat jest również poprawny?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego