na ten raz
 • Pożyczać, nie pożyczać?
  13.01.2015
  13.01.2015
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy zapożyczeń z języka angielskiego. Czy poprawne jest zapożyczanie wyrazów takich, jak: copywriter, freelancer itp.? Wiem, że utrwaliły się one w polszczyźnie i weszły do słowników, ale mimo wszystko nie zostały spolszczone, ich wymowa jest obca. Czy z punktu widzenia językoznawców takie pożyczki są poprawne? Przecież np. copywriter nie kojarzy się nawet z żadnym polskim słowem, podobnie bloger, chociaż w ostatnim wypadku polska jest chociaż wymowa.
 • pół+elf
  17.12.2003
  17.12.2003
  Witam Szanowną Redakcję!
  Przedrostek pół piszemy razem czy oddzielnie, np. półelf?
  Pozdrawiam.
 • przecinek po wyliczeniu
  10.03.2014
  10.03.2014
  Czy w tego typu zdaniach potrzebny jest przecinek po wyliczeniu? Na przykład: „Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia(,) przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, „Skąd mam wiedzieć, czy nasi partnerzy: Szczepanik, Kawecki, Jodłowski(,) przyjdą na spotkanie?”.
 • przecinek przed przedzdaniowym niż
  5.02.2015
  5.02.2015
  Szanowni Państwo,
  raz jeszcze piszę w związku z niż i interpunkcją. Czytałem, że czasowniki zakończone na -no i -to zalicza się do finitywnych, tzn. fraza z takim czasownikiem tworzy zdanie. Poprawnie będzie więc: „Chcieli więcej, niż im proponowano”? Czytam pewną książkę, raczej porządną pod względem korekty, w której konsekwentnie w tego typu wypowiedzeniach nie ma przecinka przed niż.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • przecinek w konstrukcjach apozycyjnych i imiesłowowych
  30.04.2003
  30.04.2003
  Moje pytanie dotyczy interpunkcji. Czy w zdaniu: „Jak powiedział amerykański poeta W.D. Snodgrass…” po poeta stawiamy przecinek? Zauważyłam, że w niektórych tekstach w podobnych przypadkach przecinek się stawia, w innych natomiast nie.
  Podobny problem mam ze stawianiem przecinka przed imiesłowami zakończonymi na -ąc, -łszy, -wszy. Zgodnie z nową zasadą powinno się zawsze stawiać przecinki, jednak często zauważam (również w dobrych pismach literackich), że są one pomijane. Obawiam się zatem, aby również ich nie nadużywać. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, kiedy nie należy stawać przecinków przed imiesłowami?
 • przez czy zza?
  3.10.2002
  3.10.2002
  „Ile to razy słyszeliśmy te słowa wypowiadane przez zamknięte ogrodzenie posiadłości” – czy „zza zamknietego ogrodzenia”?
 • Przybyło jej dwa kilogramy
  13.10.2013
  13.10.2013
  Przybyło jej dwa kilogramy czy przybyły – i dlaczego?
 • przymiotniki od nazwisk złożonych
  21.02.2014
  21.02.2014
  Chciałbym zapytać, jak prawidłowo zapisać przymiotnik od nazwiska Merleau-Ponty czy innych tego typu nazwisk. Czy w wersji przymiotnikowej zachowujemy, czy usuwamy ów dywiz?
  Serdecznie pozdrawiam.
 • przymiotnik od eutanazja
  5.06.2003
  5.06.2003
  Dzień dobry!
  Jaka jest poprawna forma przymiotnika utworzonego od rzeczownika eutanazja: eutanatyczny (np. zabieg) czy eutanazyjny? SPP milczy na ten temat.
 • przypadek – wypadek
  30.09.2002
  30.09.2002
  Spotkałem się ostatnio ze sprzecznymi opiniami na temat poprawności użycia zwrotów w przypadku, gdy i w wypadku, gdy w znaczeniu 'w sytuacji, w razie, gdy'. Stąd moje pytanie: którego z tych zwrotów należy użyć we wskazanym kontekście?
  Dziękuję.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego