onegdaj
 • onegdaj
  24.05.2009
  24.05.2009
  Witam,
  w mej pamięci (i – jak się okazało – nie tylko w mej) tkwiło, iż słowo ongiś oznacza 'kiedyś', a onegdaj – 'przedwczoraj'. Tymczasem w PWN widzę, że obu słowom przypisano znaczenie 'kiedyś'. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, jako że w Poradni odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem.
  Pozdrawiam,
  E.F.R.
 • Czas zaprzeszły we współczesnej polszczyźnie

  1.01.2024
  1.01.2024

  Szanowni Państwo!

  Na jakiejś stronie internetowej wyczytałem, że używanie w języku polskim czasu zaprzeszłego (Pastperfect w angielskim i Plusquamperfekt w niemieckim), jest obecnie błędem gramatycznym. Czy rzeczywiście tak jest? Bo może to tylko zabawny archaizm?

  Z poważaniem – Witold Dociekliwy

 • -li
  11.02.2003
  11.02.2003
  Skąd się wzięła w polszyźnie i w jaki sposób funkcjonowała partykuła -li, dodawana „onegdaj” do czasowników, np: znasz-li, kochasz-li? Czy nie jest ona przypadkiem zapożyczeniem z języka rosyjskiego? Nowy słownik ortograficzny PWN podaje łączną pisownię znaszli, czy należy pisać też kochaszli? Wiem, że pytanie jest nieco archeologiczne, ale sprawa jest chyba interesująca.
  Proszę o pilną odpowiedź.
 • linie
  20.03.2013
  20.03.2013
  Droga Poradnio!
  Onegdaj myśl mnie przywiodła, by następujące zapytanie uczynić. Dlaczego w nazwie Linia Maginota wyraz linia został zapisany wielką literą, natomiast w nazwie linia Curzona – małą? Przy okazji proszę o podanie prawidłowej pisowni dwóch podobnych nazw: linii/Linii Gustawa i linii/Linii Zygfryda.
  Łączę serdeczne pozdrowienia
 • mejl
  3.02.2006
  3.02.2006
  Przeczytałem onegdaj w gazecie, której tytułu nie pamiętam, pewną poradę językową Pana Profesora, którego imienia i nazwiska, jak wyżej – nie pamiętam. Rzecz dotyczyła pisowni słowa mail, a dokładniej dopuszczenia spolszczonej formy mejl, której to formy używam na co dzień w różnych mejlach, aczkolwiek z pewną obawą o słuszność zawierzania gazetowym poradom albo własnej pamięci :-) Czy mógłbym prosić o poradę w tej materii?
  Pozdrawiam,
  Ireneusz Miciałkiewicz
 • wczorajszy, dzisiejszy, jutrzejszy
  27.05.2009
  27.05.2009
  Dlaczego przymiotniki jutrzejszy, dzisiejszy, wczorajszy, utworzone od słów jutro, dziś / dzisiaj i wczoraj, przypominają stopień wyższy przymiotnika? Z drugiej strony dlaczego pojawia się też w niektórych formach cząstka -aj- zamiast -ej-. Skąd taka oboczność?
 • wraz
  27.11.2007
  27.11.2007
  Szanowni Państwo!
  Słowniki podają, że przyimek wraz oznacza 'razem', ale czy oznacza także 'wciąż'? „No i wraz nie ma na kogo głosować”, „Mój komputer wraz nie chce działać”, „U nas puszczają wraz ten sam film” – takie użycie przyimka wraz zaobserwowałem w internecie (wystarczy w wyszukiwarkę wpisać „wraz nie”, „wraz ten” itp.). Wydaje mi się, że albo jest to jakiś żart językowy, albo że wynika to ze zwykłej niewiedzy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego