po czemu
 • kropka po liczebnikach porządkowych
  2.10.2002
  2.10.2002
  Który zapis liczebników porządkowych w poniższych zdaniach jest poprawny (z dwoma kropkami czy z jedną):
  „Dziecko zaczyna chodzić samodzielnie w 12.-13. miesiącu życia”
  czy
  „Dziecko zaczyna chodzić samodzielnie w 12-13. miesiącu życia”?
  Pozdrawiam
  Aleksandra Sobieraj
 • kropka po wykrzykniku
  9.05.2010
  9.05.2010
  Witam serdecznie.
  Czy w przypadku, kiedy na końcu zdania podajemy tytuł, który z kolei zakończony jest wykrzyknikiem, stawiamy jeszcze po nim kropkę? Chodzi mi oczywiście o sytuację, kiedy owego tytułu nie wyróżniamy cudzysłowem, tylko pogrubieniem bądź kursywą. Na przykład:
  Jest to nawiązanie do kultowego Sid Meier’s Pirates!.

  Trochę ta kropka po wykrzykniku wygląda dziwnie…
  Dziękuję i pozdrawiam.
  Anna
 • nie z imiesłowami po raz kolejny
  24.01.2011
  24.01.2011
  Proszę o jasną odpowiedź, jak zapisać nie z imiesłowem poprzedzonym słowem nigdy: nigdy nie widziany czy nigdy niewidziany? Czy są to wyjątki (tak jak np. konstrukcje: ani nie widziany, ani nie słyszany) i tylko pisownia rozłączna jest poprawna? Dodam, że omawiane przypadki występują w obszernej publikacji, w której w pozostałych sytuacjach nie z imiesłowami w funkcji czasownikowej konsekwentnie zapisywane jest łącznie.
  Dziękuję i pozdrawiam.
  Gabriela Niemiec
 • o Fortisie, po raz drugi
  22.12.2009
  22.12.2009
  W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie o odmianę nazwy BNP Paribas Fortis proszę o informację, dlaczego odmiana nazwy tej marki jest konieczna? Czy użycie formy w mianowniku w przypadku, gdy należałoby odmienić, jest błędem? Czy też ze względu na potrzebę utrwalenia nazwy marki można tej trójczłonowej nazwy nie odmieniać?
 • o zaprzeczonych imiesłowach po raz enty
  3.11.2013
  3.11.2013
  Proszę bardzo o rozstrzygnięcie, co jest prawidłowe: wydarzenie niemające miejsca w przeszłości czy też wydarzenie nie mające miejsca w przeszłości? Chociaż obecnie partykułę nie z odmieniającymi się imiesłowami pisze się razem, dopuszczalna jest pisownia rozdzielna. Ale w tym i podobnych przypadkach nie wiem, co jest lepsze…
  Dziękuję i pozdrawiam
  Janusz Surewicz
 • PiS a PO – różnice gramatyczne
  2.12.2015
  2.12.2015
  Dlaczego skrót PiS wymawiamy jak słowo, a nie jak skrót Pe i Es ?
 • poza po przecinku?
  29.10.2011
  29.10.2011
  Chciałabym się dowiedzieć, czy przed słowem poza stawiamy przecinek? Traktuję je jako synonim słowa oprócz i wydaje mi się, że nie powinno być przecinka. W jednym z oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych znajduje się następująca klauzula: „Oświadczenie zawiera wszystkie dochody nieopodatkowane wymienione powyżej poza dochodami nieopodatkowanymi znanymi OPS z urzędu”. Pomijam tu kwestię, czy przytoczone zdanie jest poprawnie skonstruowane.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego