uczelnia
 • Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica
  22.06.2020
  22.06.2020
  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwości co do nowej nazwy uczelni, w której studiuję. W zeszłym roku zaproponowano zmianę nazwy, konkurs wygrała Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica. Zastanawiam się czy w nazwie uczelni nie powinno występować słowo imienia? Stanisław Staszic nie jest właścicielem, ani nawet założycielem tej, powstałej w 2000 roku, uczelni.
  Bardzo proszę o pomoc, rozmyślam nad tym od wielu miesięcy.
  Barbara
 • studia wyższe i wyższa uczelnia
  10.10.2006
  10.10.2006
  Szanowni Państwo,
  od wielu lat nurtuje mnie porpawność wyrażenia studia wyższe. Czy nie powinno mówić się uczelnia wyższa? Idziemy na studia (wyższe) czy studiować na uczelni wyższej? Proszę o komentarz.
  Serdecznie dziękuje,
  Marcin Marciniak
 • w uczelni czy na uczelni?
  12.01.2006
  12.01.2006
  Witam,
  mam pytanie, czy poprawne jest powiedzenie, że coś wydarzyło się w uczelni, a nie na uczelni? Coraz częściej spotykam się z pierwszym określeniem, co do którego nie jestem przekonana. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Agata Gwiazda
 • Przyimki przed nazwami uczelni
  24.10.2018
  24.10.2018
  Dzień dobry,
  mam pytanie dotyczące uniwersytetów amerykańskich, a właściwie ich skróconych form – ich odmiany i połączenia z przyimkami. Czy jest różnica poprawnościowa w wyrażeniach dostać się na Harvard i dostać się do Harvarda? Z którym przyimkiem w takim kontekście łączyć uczelnię MIT – traktować ją jak uniwersytet (wówczas dostajemy się na MIT) czy instytut (czyli do MIT)?
 • Wielka litera w niepełnych nazwach uczelni i instytucji
  24.02.2016
  24.02.2016
  Szanowni Państwo,
  jaką pisownię (wielką czy małą literą) należy zastosować, gdy mamy do czynienia z kontekstem wyraźnie wskazującym na konkretny obiekt typu urząd czy uczelnia, lecz bez użycia stricte pełnego brzmienia? Jeżeli mamy Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (pełna, oficjalna nazwa), to użycie wielkich liter w sformułowaniu: Studiuję w Krakowie, na Akademii Górniczo-Hutniczej ze względu na brak końcowych składników nazwy należy uznać za błąd?
 • Jak zwracamy się do doktora zatrudnionego na stanowisku profesora uczelni?

  24.01.2023
  24.01.2023

  Jak poprawnie zwracać się do wykładowcy akademickiego w sytuacji, gdy jest to np. Dr Jan Kowalski prof. UW? Czy „Szanowny Panie Doktorze” będzie poprawną formułą, czy w tej sytuacji zwracamy się „Szanowny Panie Profesorze”? Czy tytuł profesora uczelni należy traktować tak samo jak tytuł profesora akademickiego?

 • Centra na uczelni

  1.12.2021
  1.12.2021

  Czy poprawna językowo jest nazwa Centrum Rozwiązań Informatycznych lub Centrum Spraw Pracowniczych na określenie jednostek organizacyjnych w uczelni?

 • ambasador doktorem na uczelni
  14.01.2011
  14.01.2011
  Szanowni Państwo,
  jestem studentką i nie wiem, jak zwrócić się do pracownika naukowego, który ma tytuł doktora i był ambasadorem. Wiem, że tytuł ambasadora stoi wyżej w hierarchii, lecz ja mam z nim kontakt jedynie na uczelni i zastanawiam się, czy zwrot panie Ambasadorze nie będzie brzmiał sztucznie. Intuicja podpowiada mi, że w liście, mailu powinnam napisać Szanowny Panie Ambasadorze, ale co z formą mówioną?
  Z poważaniem,
  Studentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • na uczelni
  22.01.2009
  22.01.2009
  Studiuje się w czy na uczelni (uniwersytecie, politechnice, akademii, szkole)? Która forma jest poprawna? Jeśli obie są poprawne, która jest zalecana?
  Moja uwaga: nie spotkałem się ze stwierdzeniem, że ktoś studiuje na Szkole Głównej Handlowej, ale że na SGH – owszem.
 • w szkole i na uczelni
  9.11.2005
  9.11.2005
  Poprawną formą jest studiować na WSB czy w WSB? Czy może obydwie formy są poprawne? WSB to skrót nazwy uczelni – Wyższa Szkoła Bankowości.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego