fachowy
 • szambo i synonimy
  16.10.2007
  16.10.2007
  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać, jaka jest różnica między szambem, dołem gnilnym i dołem kloacznym.
  Dziękuję bardzo
  Adam Teodorczyk
 • kaczuszka
  3.11.2014
  3.11.2014
  Szanowni Państwo,
  według słowników języka polskiego, a także zgodnie z nazewnictwem fachowym, którym posługują się hodowcy, kaczuszka oznacza młodą kaczkę (czyli pisklę kaczki płci żeńskiej) oraz oczywiście jest zdrobnieniem od kaczka. Słowniki jako synonim kaczuszki podają słowo kaczusia, które również jest zdrobnieniem od kaczki. Czy kaczusia, w rozumieniu słownika języka polskiego, oznacza (tak jak kaczuszka) młodą kaczkę, tzn. pisklę kaczki płci żeńskiej?
  Z wyrazami szacunku
  AD
 • Legizm i legiści
  15.04.2019
  15.04.2019
  Szanowni Państwo,
  Treść mojego pytania dotyczy pojęcia pochodzącego z języka obcego. Chodzi o kwestię tak zwanego legizmu – ideologii funkcjonującej w starożytnych Chinach. W języku chińskim funkcjonuje on jako Fǎjiā.
  W fachowej literaturze, w języku angielskim, określa się go mianem legalism. Niemniej, w polskiej literaturze naukowej, pojęcie legalizm zwyczajowo pojmuje się jako „ścisłe przestrzeganie prawa/państwo prawa/ zasadę praworządności”. Chińskie pojęcie określa się raczej jako legizm. Muszę nadmienić jednak, że założenia Fǎjiā w istocie spełniają powyższe kryteria definicji.
  Moje pytanie dotyczy dopuszczalności stosowania słowa „legalizm” właśnie w kontekście Fǎjiā. W literaturze przedmiotu można natknąć się na różnorodne formy, jednakże samemu redagując pracę naukową wolałbym oprzeć się na wykładni Poradni Językowej.
 • menedżery czy menedżerowie?
  12.09.2002
  12.09.2002
  Pracuję w firmie informatycznej, często korzystam z pomocy różnego rodzaju agencji zajmujących się tłumaczeniami (ang.-pol.-ang.). Wiele słów sprawia nam trudności, wiele emocji budzą dyskusje na ten temat. Jedno z możliwych pytań: w angielskich tekstach pojawia się np. sformułowanie Application or Environment Manager. Są to nazwy modułów, ale nie nazwy własne, ponieważ nie są zastrzeżone dla jednego konkretnego rozwiązania informatycznego. Agencja więc tłumaczy je (innym rozwiązaniem mogłoby być np. pisanie Moduly typu… – tu pisownia angielska).
  Pytanie – jeżeli jednak te nazwy są tłumaczone – to czy: Menedżery środowiska (forma nieosobowa), czy menadzerowie środowiska (osobowa – chyba nie?), czy jeszcze inaczej, czy nie tłumaczyć w ogóle i zostawiać wersje: Moduty typu…?
  Bardzo proszę o jakąś wskazówkę, wiem, że nie tylko ja mam z tym kłopoty.
  Pozdrawiam – Barbara Tatarska
 • nazwy własne informatyczne
  24.12.2006
  24.12.2006
  Dzień dobry!
  Pracuję w firmie informatycznej i mam kilka wątpliwości językowych. Jak powinno się zapisywać nazwy programów, rozumiem, że wielkimi literami, ale czy stosujemy cudzysłów?
  Czy zmieniły się zasady pisowni słowa Internet? Coraz częściej (również w czasopismach) widzę słowo to pisane małą literą.
  Moje wątpliwości krążą również wokół nazw systemów operacyjnych: DOS (pod DOS-a, dosowy?), analogicznie Windows (Windows-a, windowsowy?).
  Z góry dziękuję za odpowiedź!
  Pozdrawiam
  Jarka
 • nazwy wymarłych zwierząt
  23.09.2009
  23.09.2009
  Czy można samodzielnie spolszczać nazwy wymarłych zwierząt, które nie są spolszczone w literaturze fachowej? A w jaki sposób? Teratornis, Ramphorhynchus do teratorn, ramforynch czy teratornis, ramforynchus? Ouranosaurus do ouranozaur, czy uranozaur? Varanops do waranops? Zhejiangosaurus do żedziengozaur? Iguanodon do iguanodon czy iguanodont? Itd.
 • porządek znaczeń w słowniku
  31.01.2007
  31.01.2007
  Drodzy Państwo!
  Mam do Państwo pytanie dotyczące kolejność znaczeń w słownikach fachowych. Jeśli podajemy wiele przykładów dla oznaczenia użycia jakiedoś słowa, jaka kolejność obowiązuje w obrębie hasła? Na przykład określenie z przymiotnikiem (körperlicher Zwang), określenie z przyimkiem (unter Zwang) lub dopełnienie rzeczownikowe (der Zwang der Gestetz), a wreszcie użycie rzeczownika w połączeniu z czasownikiem (Zwang ausüben).
  Z poważaniem
  E. Jenek
 • proproparoksytoniczny?
  10.02.2005
  10.02.2005
  Jaką fachową nazwę ma akcent na czwartą sylabę od końca?
 • przeciwciało
  1.03.2007
  1.03.2007
  Szanowna Poradnio,
  jak brzmi skrót od słowa przeciwciało? W dostępnej mi fachowej literaturze (z dziedziny immunologii, jak i i innych dziedzin medycyny) znalazłem trzy (często autor jest niekonsekwentny i używa ich zamiennie): p/ciało, p-ciało, pc. (co jednak budzi skojarzenie z Personal Computer).
 • rozkład Pareto czy Pareta?
  14.10.2014
  14.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy należy odmieniać nazwisko Vilfreda Pareto (optymalny w sensie Pareto, rozkład Pareto – czy właśnie Pareta)? Pareto był Włochem urodzonym we Francji. Zgodnie z SJP nazwiska włoskie zakończone na -o powinny być odmieniane. Jednak przez wiele lat spotykałem się z formą nieodmienioną i nadal, zwłaszcza w tekstach drukowanych, ta forma dominuje – również w korpusie językowym. Czy nazwa od nazwiska może stać się terminem fachowym, który nie podlega regułom odmiany nazwisk?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego