jednakowo
 • Oznaczenia liczb jednakowo mianowanych
  6.09.2018
  6.09.2018
  Szanowni Państwo!
  Napotkałam ostatnio problem i nie znalazłam rozwiązania: w jaki sposób należy zapisać przedział procentowy? Czy powinno to być od 6% do 9%? Czy od 6 do 9%? Czy oba zapisy są poprawne?
  Z wyrazami szacunku
 • Bogurodzica czy Bogarodzica?
  12.04.2006
  12.04.2006
  Bogurodzica czy Bogarodzica? Chodzi mi o tytuł Maryi, nie o utwór. Skąd ta różnica form? Czy są wymienne? W nazwie (wezwaniu) parafii spotykam obie formy, czy można ich używać, jak kto woli, myśląc o tej samej parafii? Czy jedna parafia może wybrać taką wersję, a druga inną?
 • Legitymować się

  9.03.2022
  9.03.2022

  Szanowni Państwo,

  dlaczego zwrot legitymować się znajomością języka jest uznany za niepoprawny? W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN jako właściwy podany jest przykład: Pani kustosz legitymowała się gruntowną wiedzą... Dlaczego można legitymować się wiedzą, a znajomością języka już nie?

 • rogalik
  17.12.2012
  17.12.2012
  Jak poprawnie powinna brzmieć forma biernika zwrotu jeden rogalik w zdaniu: „Na śniadanie jem jeden rogalik” czy też „Na śniadania jem jednego rogalika”?
 • ukończonych / nieukończonych 18 lat

  14.01.2023
  12.12.2022

  Dzień dobry,

  proszę o informację, która forma (ukończone/ukończonych) jest poprawna i jaka zasada tym rządzi:

  „ubezpieczony, który ma ukończone 18 lat, dziecko, które ma nieukończone 18 lat”;

  „ubezpieczony, który ma ukończonych 18 lat, lub dziecko, które ma nieukończonych 18 lat”.

  Ogromnie dziękuję i pozdrawiam

 • Albo rybki, albo akwarium

  16.03.2021
  16.03.2021

  Jaka jest geneza powiedzenia albo rybki, albo akwarium? Przecież do hodowania rybek akwarium jest niezbędne.

  Pozdrawiam serdecznie

  Dorota

 • brać życie
  19.05.2004
  19.05.2004
  Czy mam brać życie:
  a) takie, jakie jest;
  b) takim, jakie jest;
  c) takim, jakim jest;
  d) takie, jakim jest?
  A może jeszcze inaczej? :) Krótko mówiąc: która z tych form jest poprawna?
 • By a aby

  29.03.2022
  29.03.2022

  Dzień dobry,

  czy by na początku zdania jest mniej poprawne niż aby?

  Z poważaniem

  Agnieszka

 • być w ciąży
  20.09.2006
  20.09.2006
  Z kim się jest w ciąży? Jeżeli kobieta mówi „Byłam wtedy w ciąży z Antonim”, to należy rozumieć, że Antoni jest jej dzieckiem (wtedy: mającym się dopiero urodzić) czy tegoż dziecka ojcem? Czasem słyszy się takie wypowiedzi, kiedy z kontekstu wynika, że chodzi o dziecko, ale we mnie budzą one opory, nie wiem czy uzasadnione. Może przez konflikt (logiczny?) ze zwrotem zajść w ciążę z X, w którym ewidentnie już chodzi o sprawcę i tylko o sprawcę?
 • Co słychać?
  3.02.2003
  3.02.2003
  Witam ponownie!
  Czy do osoby, z którą jest się na pan/pani można powiedzieć: „Co słychać?”? Czy nie lepiej byłoby: „Co u pana/pani słychać?”? Z kolei, czy odpowiadając na powyższe pytania, mozna odpowiedzieć: „Dobrze/Źle”, czy też należałoby powiedzieć: „U mnie dobrze/źle”?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego