jedzenie
 • zwroty obcojęzyczne
  26.09.2006
  Dzień dobry!
  Czy używanie łacinskich zwrotów jest niezgodne z polską ortografią (np. de gustibus non est disputandum)? I ogólnie, jak używanie obcojęzycznych zwrotów ma się do polskiej ortografii?
 • Zwroty tytularne w powieściach
  20.04.2020
  Szanowni Państwo,
  Jak powinniśmy zapisywać w powieści sformułowania typu Wasza Wysokość / wasza wysokość, Wasza Książęca Mość / wasza książęca mość? Chodzi mi o to, czy używać małych, czy wielkich liter.
  Pozdrawiam
  Czytelniczka
 • Zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga
  22.01.2017
  Jak należy zapisywać zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga. Ze względu na podobieństwo stosuje się zwykle dodanie do słowa Kongo nazwy ich stolic, stąd mamy: Kongo(-)Kinszasa i Kongo(-)Brazzaville.
  Pytanie moje tyczy się użytego tu łącznika występującego w większości internetowych źródeł. Stosować łącznik w tym przypadku czy nie?

 • z zakasanymi rękawami
  29.01.2013
  Szanowni Państwo,
  chciałabym się dowiedzieć, jaka jest motywacja frazeologizmu pracować z zakasanymi rękawami. Czy możemy tu mówić o jakimś związku z realiami historycznymi, tak jak w wypadku frazeologizmu rosyjskiego rabotat zasučiv rukava (na Rusi dawniej nosili ubrania z długimi do ziemi rękawami i aby można było w ogóle pracować, trzeba było rękawy podciągnąć)?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelniczka
 • że by czy żeby?
  4.09.2007
  Szanowni Państwo!
  Ostatnio nieźle się nagłowiłam – i nadal głowię – nad pewną kwestią z tekstu, który otrzymałam do zredagowania. Otóż pisze tam tłumacz: „Jestem pewien, że byśmy się dobrze zrozumieli” czy też „Stałoby się tak; wiedziała, że by się stało”. Chodzi mi o to że byśmy i że by. Słownik interpunkcyjny dopuszcza pisanie by oddzielnie po spójniku, ale w nieco innych przypadkach. Jak jest w tych przytoczonych przeze mnie przykładach? Razem czy osobno?
  Iwona Michałowska
 • żelek i żelka
  27.04.2012
  Witam,
  mój tata jest farmaceutą i tworzy bazę danych leków, z której korzystają apteki w całej Polsce. Prosił o skonsultowanie, która forma jest lepsza: ta żelka (odmiana jak pastylka) czy ten żelek (odmiana jak cukierek)? Wiem, że podobne pytanie już padło, ale chodzi mi raczej o stwierdzenie, która forma jest właściwsza lub bardziej rozpowszechniona – tę należałoby wybrać, aby ustandaryzować kodowanie w bazie.
  Pozdrawiam
  Anna F.
 • żeńskie nazwiska rzeczownikowe na -a
  30.06.2008
  Proszę o wyjaśnienie, czy nazwiska kobiet, uczennic typu: Pierzynka, Marchewka, Kluska należy odmieniać (np. przy wypisywaniu dyplomów, podziękowań), czy też nie. Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź.
 • żeńskie nazwy stanowisk

  6.03.2021

  Witam!

  Mam problem z żeńskimi formami nazw takich stanowisk, jak konserwator zabytków, kurator oświaty, dyrektor generalny. Jak jest poprawnie: wojewódzka konserwator zabytków Anna Kowalska czy wojewódzki konserwator zabytków Anna Kowalska? Podobnie sprawa wygląda z kuatorem: wojewódzka czy wojewódzki kurator oświaty Anna Kowalska?

  Dziękuję i pozdrawiam

 • żeńskie nazwy zawodów i funkcji raz jeszcze
  3.01.2013
  Witam,
  interesuje mnie taka kwestia: jak to właściwie jest z żeńskimi formami zawodów, kiedy zostawiamy je w męskiej formie, a kiedy do tej formy dodajemy -ka? Na przykład nauczycielnauczycielka, aktoraktorka, ale już np. sędziapani sędzia, pan prezespani prezes (bo chyba nie prezeska), pan reżyser – pani reżyser (chociaż w jednym z czasopism filmowych spotkałam się też ze zdaniem „Pani Agnieszka Holland to najbardziej znana polska reżyserka”).
 • żółw i żaba
  16.04.2012
  Jaka powinna być końcówka czasownika (i dlaczego) w zdaniu: „Żółw i żaba weszły do kałuży” (czy „…weszli do kałuży”)?
  Za rozstrzygnięcie dylematu końcówkowego dziękuję i pozdrawiam
  Bożena
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego