z

Wielki słownik ortograficzny PWN*

z. (= zobacz) a. zob.
z. (= zeszyt) a. zesz.
z (przyimek)
Ad•so z Mel•ku Ad•sa z Mel•ku, o Ad•sie z Mel•ku
Al•kamenes z Lemnos Al•kamenesa z Lemnos, o Al•kamenesie z Lemnos
Amadis z Walii Amadisa z Walii, o Amadisie z Walii
Amal•ryk z Bène Amal•ryka z Bène, o Amal•ryku z Bène
Anaksyman•der z Miletu Anaksyman•dra z Miletu, o Anaksyman•drze z Miletu
Anaksymenes z Miletu Anaksymenesa z Miletu, o Anaksymenesie z Miletu
An•tystenes z Aten An•tystenesa z Aten, o An•tystenesie z Aten
Apel•les z Kolofonu Apel•lesa z Kolofonu, o Apel•lesie z Kolofonu
Arystyp z Cyreny Arystypa z Cyreny, o Arystypie z Cyreny
Ber•nard z Clair•vaux Ber•narda z Clair•vaux, o Ber•nar•dzie z Clair•vaux
Biedaczyna z Asyżu (= św. Franciszek) Biedaczynie z Asyżu, Biedaczynę z Asyżu
Bier•nat z Lublina Bier•nata z Lublina, o Bier•nacie z Lublina
Deotyma z Mantinei Deotymie z Mantinei, Deotymę z Mantinei
Eratostenes z Cyreny Eratostenesa z Cyreny, o Eratostenesie z Cyreny
Erazm z Rot•terdamu Erazma z Rot•terdamu, o Erazmie z Rot•terdamu
Erazm z Za•kroczymia Erazma z Za•kroczymia, o Erazmie z Za•kroczymia
Filodemos z Gadary Filodemosa z Gadary, o Filodemosie z Gadary
Fran•ciszek z Asyżu: Święty a. św. Fran•ciszek z Asyżu, Świętego a. św. Fran•cisz•ka z Asyżu
Geralt z Rivii Geral•ta z Rivii, o Geral•cie z Rivii
Grzegorz z Nareku Grzegorza z Nareku, o Grzegorzu z Nareku
Heraklit z Efezu (filozof) Heraklita z Efezu, B.= D., o Heraklicie z Efezu
Heron z Aleksan•drii Herona z Aleksan•drii, o Heronie z Aleksan•drii: wzór Herona, bania Herona
Hip•piasz z Elidy Hip•piasza z Elidy, o Hip•piaszu z Elidy
Hypatia z Aleksan•drii Hypatii z Aleksan•drii, Hypatię z Aleksan•drii
Jadwiga z Łob•zowa Jadwigi z Łob•zowa, o Jadwidze z Łob•zowa
Jan•ko z Czarn•kowa Jan•ka z Czarn•kowa, o Jan•ku z Czarn•kowa
Jan z Kolna Jana z Kolna, o Janie z Kolna
Jan z Koszyczek Jana z Koszyczek, o Janie z Koszyczek
Jan z Tęczyna, Jana z Tęczyna, o Janie z Tęczyna
Jerzy z Podie•bradów Jerzego z Podie•bradów, o Jerzym z Podie•bradów
Kar•neades z Cyreny Kar•neadesa z Cyreny, o Kar•neadesie z Cyreny
Krates z Mal•los Kratesa z Mal•los, o Kratesie z Mal•los
Kresilas z Kydonii Kresilasa z Kydonii, o Kresilasie z Kydonii
Leonardo z Pizy Leonarda z Pizy, o Leonardzie z Pizy
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru
Maciej z Miechowa Macieja z Miechowa, o Macieju z Miechowa
Mać•ko z Bogdań•ca: Mać•ka z Bogdań•ca, Mać•kiem z Bogdań•ca, Mać•ku z Bogdań•ca
mat•ka Teresa z Kal•kuty mat•ce Teresie z Kal•kuty, mat•kę Teresę z Kal•kuty: błogosławiona a. bł. matka Teresa z Kalkuty, ale: Błogosławiona a. bł. Teresa z Kalkuty
Polibiusz z Megalopolis Polibiusza z Megalopolis, o Polibiuszu z Megalopolis
Proboszcz z Ars (= Święty a. św. Jan Maria Vianney) Proboszcza z Ars
Proklos z Lyk•ki Proklosa z Lyk•ki, o Proklosie z Lyk•ki
Prokopiusz z Cezarei Prokopiusza z Cezarei, o Prokopiuszu z Cezarei
Spytek z Mel•sztyna Spyt•ka z Mel•sztyna, ze Spyt•kiem z Mel•sztyna
sp. z o.o. (= spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Sudarion z Oviedo Sudarionu z Oviedo, o Sudarionie z Oviedo
Symonides z Keos Symonidesa z Keos, o Symonidesie z Keos
Tales z Miletu Talesa z Miletu, o Talesie z Miletu
Teo•frast z Eresos Teo•frasta z Eresos, o Teo•fraście z Eresos
W-Z ndm: Trasa W-Z
z Bożej łaski (z woli Boga): z Bożej łaski król Polski, ale: artysta z bożej łaski (beztalencie)
z bożej łaski (marny)
z braku (czegoś)
z-ca (= zastępca) z-cę; z-cy, z-ców a. zca
z cicha pęk (odezwać się, powiedzieć coś)
z d. (= z domu)
z dn. (= z dnia)
z dnia (skrót: z dn.)
z domu (np. Leszczyńska z domu Nowak; skrót: z d.)
z górą (z nadwyżką)
z góry (zawczasu)

Synonimy

z (osób lub rzeczy wybrana)
z (bólu syknąć)
z (kimś, czymś razem)
z (niemiecka ubrany)
z (tydzień, miesiąc)
manna z nieba (cudowne okoliczności)
nie z tej ziemi (mało wiarygodny)
nie z tej ziemi (wysiłek)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego