fundacja
 • Głos dla Życia
  13.02.2008
  13.02.2008
  Szanowni Państwo!
  Pracuję w Fundacji GŁOS DLA ŻYCIA. Jedną z form działalności fundacji jest wydawanie dwumiesięcznika GŁOS DLA ŻYCIA. I tu zaczynają się kłopoty! Jak pisać poszczególne wyrazy: Fundacja „Głos dla życia”, Głos dla Życia czy Głos Dla Życia? Fundacja czy fundacja? Dwumiesięcznik Głos dla Życia czy Głos Dla Życia?
  Dziękuję i pozdrawiam!
 • Biblioteka (imienia) Świętego Józefa

  19.05.2021
  19.05.2021

  Proszę o informację która forma jest poprawna: Biblioteka sw Józefa, czy Biblioteka im .sw Józefa.

  Proszę także o uzasadnienie poprawności.

  Z wyrazami szacunku.

  Bożena Ziolkowska

 • Interpunkcja w nagłówkach

  11.11.2023
  11.11.2023

  Szanowni Państwo,

  od jakiegoś czasu zastanawiają mnie zdania typu:

  „Jak zapisywać nazwę gminy: małą czy dużą literą?", „Jak zapisać nazwę stowarzyszenia lub fundacji – w całości dużymi literami?" oraz „Przecinek przed imiesłowem przymiotnikowym – kiedy stawiać przecinek, a kiedy nie?". Kwestia dotyczy użycia dwukropka i myślnika. Czy mógłbym zamiast nich postawić kropkę bądź przecinek, i tym samym podzielić te zdania na dwa mniejsze, czy jednak jest to niedopuszczalne? Chciałbym też wiedzieć, z czego wynika użycie tych znaków, bo ciężko mi te przykłady podporządkować jakimkolwiek znanym mi zasadom.

 • Interpunkcja zdań współrzędnych spójnikowych

  15.06.2023
  15.06.2023

  Rada Fundacji zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności za cały 2022 r., i postanawia:......

  Czy przed „i postanawia” winien być przecinek? Czy to prawidłowy zapis?

 • piesek, biesek
  7.07.2016
  7.07.2016
  Szanowni Państwo,
  co oznaczają słowa (wyrażenie) pieska, bieska użyte w tekście piosenki Agnieszki Osieckiej Na zakręcie („Choć gdybym chciała – bym się urządziła/Już widzę: pieska, bieska, stół./Wystarczy, żebym była miła’’)? Czy wyrażenie to funkcjonuje w mowie potocznej?
  Dziękuję i pozdrawiam.
 • tumbolinia
  20.11.2019
  20.11.2019
  Kilka lat temu Fundacja Hospicyjna uruchomiła telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w żałobie, a także dla każdego, kto chce ich wesprzeć. Bezpłatna linia pomocowa nazwana została tumbolinią (od imienia słonika Tumbo, symbolu maskotki Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga prowadzonego przez Fundację). Jak powinno się pisać nazwę tej linii: Tumbolinia czy tumbolinia? Z małej czy z dużej litery?
  Pozdrawiam serdecznie.
 • Zabił żonę siekierą, z którą miał czworo dzieci
  26.11.2016
  26.11.2016
  Czy zdanie Znaleźli dom dla psa, którego właściciel zmarł jest tak zbudowane, że nie pozostawia wątpliwości, czy może chodzić o zmarłego właściciela domu, czy psa?
  W moim odczuciu można to zrozumieć dwojako. Podobnie jak np. w zdaniu
  Znaleźli willę dla fundacji, której właściciel zmarł.
 • iracki Kurdystan

  11.11.2020
  11.11.2020

  Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w ustaleniu poprawnej pisowni. Pracuję w fundacji Orla Straż, która pomaga ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Naszym obszarem działań jest głównie Irak oraz... no właśnie. Iracki Kurdystan, czy iracki Kurdystan? Chodzi o pisownię słowa "Iracki/iracki". Nie mogę znaleźć żadnych rzetelnych informacji na ten temat. Oficjalna nazwa tego autonomicznego regionu brzmi Kurdyjski Rząd Regionalny lub Region Kurdystanu (czasem Kurdystan lub Rząd Regionalny Kurdystanu). Kraj, czy też region istnieje od 1991 roku. Ma swoje przedstawicielstwo w Polsce. Można stosować jedną z podanych przeze mnie nazw, ale w artykułach i mediach społecznościowych staramy się posługiwać najbardziej przystępną i najprostszą nazwą. Jak jest z tym Kurdystanem? Jest on iracki, bo należy do Iraku, czy Iracki, sugerujący położenie, ale zaznaczający odrębność narodową, czy wręcz państwową?

  Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam serdecznie.

  Dawid Czyż

 • Kościół zielonoświątkowy
  6.11.2008
  6.11.2008
  Wg zasad pisowni Kościołów poprawna forma pisowni to Kościół rzymskokatolicki, Kościół metodystyczny. Jednak wg ustawy w Polsce działa Kościół Zielonoświątkowy w RP. Jeżeli ktoś przyjmie regułę ortograficzną nr [84] (18.27.3.), to za jaki Kościół należy przyjmować Kościół zielonoświątkowy? Czy każdy Kościół z wyznania zielonoświątkowego, czy też domyślnie należy przez to rozumieć Kościół Zielonoświątkowy w RP?
 • Nazewnictwo mikrotoponimów miejskich

  30.06.2023
  30.06.2023

  Nazwy skwerów i placów ze słowem „imienia”

  Czy rzeczą poprawną jest stosowanie w oficjalnym nazewnictwie miejskich skwerów, placów i rond w jednej miejscowości wyrażenia „imienia” (np. skwer im. Oficerskiej Szkoły Artylerii, skwer im. 4 Czerwca 1989, rondo imienia Heleny Grossówny, most im. Józefa Piłsudskiego, ale w tej samej miejscowości również: skwer Anny i Leona Torwirtów, rondo Niepodległości, plac 18 Stycznia 1920). Czy nie obowiązuje tu czasem zasada ujednolicenia nazw? Bo wyrażenie „imienia” pasuje raczej do nazw budynków (szkół, teatrów, przedszkoli). Czy to słowo przy nazwach miejskiej topografii nie jest nadmiarowe i pompatyczne?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego