gwiazda
 • gwiazda betlejemska i Gwiazda Betlejemska
  15.06.2004
  15.06.2004
  Jak pisze się gwiazda betlejemska (wielkie czy małe litery)? Czy pisownia uzależniona jest od tego, czy jest to nazwa kwiatu (kupowanego przed świętami Bożego Narodzenia), czy gwiazdy (obiektu astronomicznego), która wskazywała drogę do Betlejem? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
 • W znaczeniu ‘roślina’ i ‘sztuczna ozdoba choinkowa‘ – gwiazda betlejemska
  21.02.2017
  21.02.2017
  Szanowny Panie Doktorze,
  jeśli chodzi jeszcze o Gwiazdę Betlejemską, to tekst dyktanda mówi o wystroju wnętrza. Trudno więc, moim zdaniem, bronić taką pisownię (a może: takiej pisowni? rekcja tego czasownika sprawia mi kłopot), powołując się na obiekt astronomiczny. Ja sobie wyobrażam albo roślinę o tej nazwie, pisaną małymi literami, albo ozdobę choinkową. Pisownię pierwszej sankcjonuje WSO, drugiej nie, ale tutaj też spodziewałbym się małych liter.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • aleja Gwiazd Sportu
  21.01.2013
  21.01.2013
  Czy w nazwach Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie i Aleja Zasłużonych na Powązkach pisownię wyrazu Aleja (wielką literą) należy uznać za prawidłową? Czy w wyżej wymienionych przykładach możemy zastosować regułę [82] WSO PWN: „jeśli stojący na początku nazwy wyraz jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy — wielką literą”?
 • Wątpliwości przestankowe i ortograficzne niezasadne!

  7.02.2017
  7.02.2017

  Szanowni Państwo,

  mam wątpliwość w związku z tekstem Ogólnopolskiego Dyktanda 2010. Chodzi o zdanie: […] a nad nim błyszczała, tu ni w pięć, ni w dziewięć doklejona, Gwiazda Betlejemska. Czy przecinek nie powinien znaleźć się po, a nie przed słowem tu? I skąd wielkie litery w pisowni gwiazdybetlejemskiej?

  Z wyrazami szacunku

  Czytelnik

 • orbitować
  27.12.2012
  27.12.2012
  Czy wyrażenia w rodzaju planeta orbituje gwiazdę, satelita orbituje planetę są poprawne? Znacznie częściej spotyka się tego typu wyrażenia ze słowem wokół, np. planeta orbituje wokół gwiazdy itp.
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Michał
 • Astronauta a kosmonauta
  16.12.2016
  16.12.2016
  Szanowni Państwo,
  chciałem zapytać o rozróżnienie między słowami astronauta i kosmonauta. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że pierwsze odnosi się do amerykańskich lotników kosmicznych, a drugie do rosyjskich. Trudno to jednak zweryfikować. Domyślam się, że taki podział był bardziej na czasie w okresie zimnej wojny i aktywnej konkurencji na tym polu między dwoma mocarstwami. A jak to jest dzisiaj? I jak w takim razie mówić o wysłannikach innej niż wymienione narodowości?

  Czytelnik
 • dziesięć sław
  14.10.2014
  14.10.2014
  Szanowni Państwo,
  niedawno spotkałam się z zapisem dziesięcioro sław. Autor miał na myśli dziesięcioro sławnych ludzi (kobiet i mężczyzn). Czy połączenie liczebnika zbiorowego z rzeczownikiem, który w liczbie pojedynczej ma rodzaj żeński, np. sława, gwiazda, jest błędem?
  Z wyrazami szacunku
 • nazwy peryfrastyczne w leksyce religijnej
  18.12.2013
  18.12.2013
  Czy w tytułach maryjnych, chrystologicznych itp. należy zapisywać wszystkie człony od wielkiej litery (np. Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Jedyny Syn Boży, Bóg Wszechmogący), czy też tylko ich główny człon (Gwiazda nowej ewangelizacji, jedyny Syn Boży, Bóg wszechmogący)?
 • O latynizmie per aspera ad astra
  15.12.2017
  15.12.2017
  Jak prawidłowo w języku łacińskim pisze się per aspera ad astra? Czy należy użyć dużych liter?
  Dziękuję za poradę.
 • rzeczownik konkretny

  17.01.2023
  17.01.2023

  Mam pytanie dotyczące rzeczowników konkretnych i abstrakcyjnych. Czy rzeczownik słońce jest rzeczownikiem konkretnym czy abstrakcyjnym?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego