religijny
 • tytuły katechizmów
  10.11.2011
  10.11.2011
  Droga Redakcjo,
  czy w pracy poświęconej katechetyce tytuły źródeł: Katechizm Kościoła Katolickiego (i określenia synonimiczne: katechizm współczesny albo watykański) oraz Katechizm Rzymski (Katechizm szesnastowieczny, Soboru Trydenckiego) powinny być pisane kursywą (nie dotyczy określeń synonimicznych), jako tytuły, czy też wystarczy jedynie zapis z wielkiej litery? W materiale źródłowym znalazłam formy drukiem prostym i z wielkiej litery także odnośnie zapisów synonimicznych.
  Pozdrawiam.
 • dziękować
  8.05.2008
  8.05.2008
  Witam Państwa!
  Interesuje mnie pochodzenie słowa dziękuję. W felietonach Icchaka Baszewisa Singera sugeruje on, że zostało ono zapożyczone z języka niemieckiego (w miejsce chłopskiego wyrażenia „Bóg zapłać”). W języku chorwackim mamy hvala, ale już w ukraińskim дякую? Czy autor Sztukmistrza z Lublina miał rację?
  Najlepsze pozdrowienia!
 • Kościoły
  22.06.2012
  22.06.2012
  Dzień dobry,
  czy Kościoły w znaczeniu: 'wspólnoty wierzących', liczba mnoga, należy pisać z dużej czy małej litery?
  Pozdrawiam i dziękuję
  Monika
 • kościół a zbór
  22.10.2013
  22.10.2013
  Jak poprawnie pisać słowo zbór? Czy stosują się tu takie same zasady, jak w przypadku kościoła (czyli mała litera w przypadku budynku, a duża, gdy myślimy o grupie wiernych)?
 • Mieszkańcy miasta Korynt to koryntyjczycy lub koryntczycy
  31.01.2018
  31.01.2018
  Czy mieszkańców Koryntu możemy określać mianem Koryntian, tyle że zapisywanych małą literą? Według WSO Koryntianin to mieszkaniec Koryntii, jednak we wstępie do Pierwszego Listu do Koryntian czytamy, że „List adresowany jest do mieszkańców Koryntu, bogatego miasta greckiego o dwóch portach, które dzięki swemu położeniu geograficznemu było ważnym ośrodkiem handlowym, religijnym i kulturalnym” (Pismo Święte, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2010, s. 1615).
 • Nawiedzać

  14.05.2022
  14.05.2022

  Czy nawiedzać chorych i odwiedzać chorych znaczy to samo, czy nie?

 • O jakich wyznaniach mowa?
  5.02.2019
  5.02.2019
  Szanowna Pani Profesor!
  Natknęłam się w książce na zdanie: Przekonaliśmy się, że bez względu na słabości ludzi różnych wyznań wyznania te nadawały kierunek i cel milionom. Nie rozumiem go. Nie wiem, o jakie te wyznania chodzi. Czy o wyznania religijne tych ludzi? A może o jakieś wyznania, które poczynili? Z reszty treści, która się tu nie zmieści, też to nie wynika.

  Z poważaniem
  Hudała
 • O wielką literę w słowie szabat
  8.02.2019
  8.02.2019
  Czy nazwę święta Szabat piszemy dużą czy też małą literą? W publikacji powołującej się na Komisję Języka Religijnego czytam, że nazwy świąt należy pisać dużą literą: Wielkanoc, Boże Narodzenie, Środa Popielcowa…, a „Nazwy typu: pierwszy piątek miesiąca, szabat (szabas) małą literą, podobnie jak niedziela…”. Otóż Szabat jest najważniejszym świętem żydowskim, a nie zwyczajem. Literatura judaistyczna wymienia to święto z ogromnym szacunkiem, i wyłącznie dużą literą.
 • reflektować
  27.01.2010
  27.01.2010
  W polskich tekstach homiletycznych i rozważaniach religijnych można często spotkać słowo reflektować w znaczeniu: 'rozważać coś, podejmować refleksję nad czymś'. Słowniki rejestrują jedynie formy: reflektować się i reflektować na coś. Czy wspomniane wyżej „kaznodziejskie” zastosowanie tego czasownika można uznać za poprawne?
  Z poważaniem,
  Maria Jankowska
 • Skrót od Kodeks prawa kanonicznego
  12.12.2018
  12.12.2018
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu w kwestii zapisu skrótu dla Kodeksu prawa kanonicznego. Jeden znajomy redaktor optuje tutaj za zapisem KPK (odróżniającym od skrótu dla Kodeksu postępowania karnego), drugi natomiast sugeruje zapis kpkan.
  Z wyrazami szacunku
  Paulina Piasecka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego