rzadko
 • Scytowie, rzadziej Scyci
  15.03.2012
  Chciałbym się spytać jak poprawnie zapisywać nazwę starożytnego koczowniczego ludu irańskiego: Scytowie czy Scyci. W literaturze pojawiają się obydwie formy (chociaż z przewagą pierwszej). Skąd dwie różne formy zapisu tej nazwy i która jest właściwsza? Czy obydwie są poprawne?
 • stokrotny, rzadziej stukrotny
  23.11.2010
  Witam,
  która z podanych form jest poprawna: stukrotność czy stokrotność?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  KD
 • Dosięgnąć – dosiągł, dosięgnął
  19.12.2015
  Szanowni państwo,
  mam poważny problem z wyrażeniem dosiągł kogoś czyjś gniew. Powinno być dosiągł, dosięgł czy dosięgnął?
  Pozdrawiam
  Czytelniczka
 • do Chorwacji, ale na Słowację
  8.06.2010
  Witam!
  mam pytanie o to, jak poprawnie pisać / mówić: na Chorwację / do Chorwacji, na Ukrainę / do Ukrainy, na Słowację / do Słowacji, na Węgry / do Węgier itp. Czy rządzi tym jakaś zasada?
  Pozdrawiam
  Michał Czajka
 • interpunkcja w przytoczeniach cudzych słów
  15.10.2009
  Dzień dobry,
  mam pytanie dotyczące użycia dwukropka, cudzysłowu i małej lub wielkiej litery. Czy dwukropki są konieczne w zdaniu: „Gdy klient mówi «nie», bardzo rzadko ma na myśli «Nigdy w życiu tego nie kupię»”? Czy jeśli wprowadzę dwukropek, to cudzysłów mogę pominąć? Czy w takim przypadku mogę / muszę zachować wielką literę? „Gdy klient mówi «nie», bardzo rzadko ma na myśli: «Nigdy w życiu tego nie kupię»”? „Gdy klient mówi «nie», bardzo rzadko ma na myśli: Nigdy w życiu tego nie kupię”?
 • kierpec czy kierpeć?
  6.10.2009
  Kierpeć (pisany przez ć, jako oboczność dla formy kierpec) jest w Małym słowniku języka polskiego M. Arcta oraz w Słowniku języka polskiego S. Skorupki. Jednak inni słownikarze, od Brücknera przez Doroszewskiego aż po Dubisza, formy tej nie wspominają. Czy zatem te dwa wspomniane na wstępie źródła odnotowały formę rzadką, czy też przytrafił im się błąd?
 • pierw – wpierw – najpierw
  12.09.2005
  Zastanawiają mnie losy wyrazu pierw. Słowniki określają go jako przestarzały bądź książkowy, zdawałoby się więc, że w mowie potocznej używany jest bardzo rzadko. Tymczasem jest on powszechnie stosowany, najczęściej przez ludzi młodych; zaobserwowałem, że już studenci używają go rzadko.
  Co ciekawe, jego używanie zwykle jest niemile widziane przez otoczenie; słowo pierw jest nielubiane przez polonistów, nierzadko wręcz tępione w szkołach i traktowane jak błąd językowy. Czy słusznie?
 • rodzaj gramatyczny skrótowców
  11.05.2008
  Proszę o wyjaśnienie, jaki rodzaj należy zastosować w przypadku użycia skrótu, którego pełna nazwa brzmi „odmiennie” od rodzaju skrótu, np. ta Księga Identyfikacji Wizualnej i ta KIW czy ten KIW („KIW zawierała...” czy „KIW zawierał...”)? Ta Platforma Obywatelska i ta PO czy to PO („PO podała...” czy „PO podało...”)? Polska Agencja Prasowa i ta PAP czy ten PAP („PAP podała...” czy „PAP podał...”)? Ta Pomorska Akademia Medyczna i ta PAM czy ten PAM („PAM opracowała...”, czy „PAM opracował...”)?
  Renata
 • szejść, jejść
  23.09.2008
  Szanowni Państwo,
  czytając teksty gwarowe z różnych regionów Polski, zauważyłem, że bardzo często w gwarach śląskich, a także, choć znacznie rzadziej, w tekstach wielkopolskich przed spółgłoską [ś] pojawia się dodatkowa głoska [j] np. szejść, jejść. Czy w dawniejszych czasach w Wielkopolsce środkowej (np. w okolicach Poznania) wymowa taka była równie powszechna i częsta jak na Śląsku?
  Z poważaniem,
  Filip Cerkaski
 • top modelka
  24.10.2001
  Jak Państwo oceniacie top modelkę, czyli modelkę, która jest na topie? Pisze się o niej wiele - więc czy łączyć top z modelką, czy pisać oba wyrazy oddzielnie? A jeszcze chętniej pozbyłabym się jej - proszę o propozycje.
  Urszula

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego