Chleb
 • chleb i pieniądze
  16.02.2013
  16.02.2013
  Witam,
  mam pytanie odnośnie słowa pieniądze. Pieniądz jest w języku polskim niepoliczalny. Dlaczego więc mówimy np. „Gdzie są moje pieniądze?”, używając przy nim liczby mnogiej? W języku angielskim mówi się „Where is my money?”, używając zgodnie z logiką jest, a nie do rzeczowników niepoliczalnych. Czy istnieje uzasadnienie takiego stanu rzeczy?
  I moje drugie pytanie: odnośnie chleba. Czy w języku polskim chleb jest policzalny?
 • Chleb jałmużny

  20.12.2020
  20.12.2020

  Czy w dość popularnej frazie chleb jałmużny drugi wyraz jest przymiotnikiem, czy dopełniaczem od jałmużna? Przymiotnika nie udało mi się znaleźć w żadnym słowniku, jak również nie znalazłem potwierdzenia dla odmienionej frazy (chleba jałmużnego itd.).

 • nasz chleb słowiański
  15.10.2004
  15.10.2004
  Witam,
  Interesuje mnie etymologia słowa chleb. Brzmi ono prawie jednakowo we wszystkich (lub prawie wszystkich?) językach słowiańskich. Podobieństwa występują też w językach germańskich i romańskich. Już zupełnie inaczej np. w łotewskim i estońskim. Ale chodzi mi przede wszystkim o „nasz” słowiański chleb.
 • dwa chleby i dwie kawy
  21.03.2008
  21.03.2008
  Szanowni Państwo!
  Czy poprawne jest sformułowanie „Poproszę dwa chleby”? Należy mówić „Poproszę dwa bochenki chleba” czy może wcześniejszy zwrot jest akceptowany w mowie potocznej? Jeśli w sklepie dwa bochenki, to w restauracji dwie filiżanki kawy, a nie dwie kawy?
  Pozdrawiam.
 • ptakom, chlebom
  10.12.2015
  10.12.2015
  Często mam problem czy na końcu wyrazu mam użyć ą czy om. Np. chlebom czy chlebą.
  Daj chleb ptakom czy ptaką.
  Kiedy na końcu wyrazów stosuje się om, a kiedy ą? Czy są jakieś ogólne zasady określające tę pisownię?
 • Językoznawstwo a piekarnictwo
  12.01.2016
  12.01.2016
  Mam problem ze zdaniem:
  Na sali siedziała grupa gości, którzy przyszli się raczyć serami, szynką, płatkami i chlebem razowym różnych gatunków.
  Gdyby chleb występował w liczbie mnogiej, różne gatunki tak by mnie nie raziły. Teraz coś mi tu nie gra. Czy zdanie jest poprawnie zbudowane?
 • Schemat składniowy czasownika kupować

  10.10.2022
  10.10.2022

  Dzień dobry!

  Jak poprawnie powiedzieć: Czy nie powinniśmy kupić jakiegoś chleba? Czy – Czy nie powinniśmy kupić jakiś chleb? Kiedy używać biernika, a kiedy dopełniacza w połączeniu z czasownikiem „kupić”?

 • pszenny i pszeniczny
  17.12.2010
  17.12.2010
  Szanowni Państwo!
  Czy istnieje jakaś różnica znaczeniowa pomiędzy przymiotnikami pszenny i pszeniczny? Np. dlaczego mówimy mąka pszenna czy chleb pszenny, ale już piwo pszeniczne? Czasem mówi się także o pszenicznym łanie – czy słusznie myślę, że tu słowo pszeniczny pełni niejako funkcję dopełniacza, tzn. 'łan czegoś', a nie 'łan zrobiony z czegoś'? Skąd więc pszeniczne piwo?
  Pozdrawiam,
  Ola Sweeney
 • kłopotliwy równoważnik
  12.12.2013
  12.12.2013
  Czy imiesłowowy równoważnik zdania w funkcji zdania okolicznikowego może towarzyszyć zdaniu modalnemu, np. „Krojąc chleb, powinno się uważać”, „Idąc tam, trzeba skręcić w lewo” – skoro nie ma tutaj relacji synchroniczności (powinien i trzeba nie wyrażają czynności, która mogłaby być równoczesna z inną)?
 • Nie jest czy nie ma?
  2.07.2002
  2.07.2002
  Wchodząc do sklepu, pytam: „Czy jest chleb?” Pada odpowiedź: „Nie ma”. Dlaczego nie odpowiada się: „Nie jest”? Przecież chleb nikogo (niczego) nie ma, nie posiada. To chleb jest nieobecny, czyli nie jest.
  Z poważaniem:
  Ryszard
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego