gdyby
 • dynks i DINKS
  1.02.2007
  1.02.2007
  1. 'Jakaś rzecz' to wg Słownika polszczyzny potocznej (Anusiewicz, Skawiński, PWN 1996) dyngs a. dings, a wg późniejszych słowników PWN (Wielki ortograficzny, 100 tys. potrzebnych słów, Wielki wyrazów obcych) – dinks a. dynks. Forma z pierwszego źródła wydaje mi się atrakcyjniejsza (i nie myli się z DINK, zob. dalej, p.2.). Skąd ta zmiana frontu i czy dings jest do obronienia?
  2. Czy (powszechne) pisanie Dinks zamiast ang. DINK ('Double Income, No Kids'; też jako DINKY) ma uzasadnienie? Skąd to s?
 • dżingiel
  16.04.2002
  16.04.2002
  Podczas pisania o „melodyjce reklamującej daną stację muzyczną” wynikła sprawa poprawności pisania tego anglicyzmu – dżingiel, czy też jingiel (co dla mnie brzmi i wygląda okropnie).
  W wyrazami sympatii A. Szpejn
 • euro-śródziemnomorski
  21.01.2009
  21.01.2009
  Dzień dobry!
  1. Jak należy pisać przymiotnik euro-śródziemnomorski? Wydaje mi się, że z łącznikiem, tak samo jak np. polsko-niemiecki, ponieważ łączy się tu człony równorzędne, ale spotkałam się z zapisem razem, bez łącznika.
  2. Jaka jest etymologia czasownika kamienować i dlaczego nie powinno się mówić kamieniować?
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
 • Generał major
  4.10.2017
  4.10.2017
  Proszę o rozstrzygnięcie problemu natury ortograficznej, a mianowicie jak zapisywać określenia typu generał lejtnant, generał major, generał porucznik itp. – oddzielnie czy z dywizem?
 • „Grawitacja” otrzymała…
  3.03.2014
  3.03.2014
  Moje uszanowanie. Zastanawia mnie poprawność użycia męskiej bądź żeńskiej formy leksemu otrzymać w zdaniu: „«Grawitacja» otrzymała 7 Oskarów”. Czy jeśli napiszę po tytule filmu otrzymała, to będzie to słuszne? Oczywistym jest, że gdybym umieścił określenie film przed tytułem Grawitacja, to poprawna byłaby tylko męska forma.
  Kłaniam się
 • hospitować
  9.12.2001
  9.12.2001
  Jak się pisze słowo s(z)hospitować?
  Czy w słowniku multimedialnym znajdę na to odpowiedź?
 • Imię Jasiri

  16.10.2020
  16.10.2020

  Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego niektórych imion i nazw własnych obcego pochodzenia nie można w żaden sposób odmieniać przez przypadki w języku polskim. Dla przykładu podam imię pewnej postaci, które pochodzi z języka suahili:  Jasiri (na marginesie słowo to oznacza 'odważny'). Co powoduje, że takiego imienia nie można odmienić przez przypadki? Czy istnieje jakaś ogólna zasada, która o tym decyduje?

 • indeks górny i dolny
  13.09.2002
  13.09.2002
  Szanowni Państwo!
  Redaguję teksty naukowe z zakresu nauk biologicznych. Często miewam problemy dotyczące umieszczania pewnych fragmentów skrótów i symboli w indeksie dolnym. Podaję przykład: parametr zwany względnym tempem wzrostu, określany (z angielska) jako RGR. Jeśli jest to RGR dla liści, piszemy RGRl (l w indeksie dolnym – obniżone); jeśli dla pędów – RGR z s w indeksie dolnym. Czy istnieje jakaś reguła mówiąca o tym, kiedy trzeba stosować indeks dolny, a kiedy nie należy tego robić? Czasem ustalenie tego jest naprawdę trudne.

  Z poważaniem -
  Renata K.

  PS W pierwszym zdaniu napisałam „z zakresu nauk biologicznych”. Czy można napisać „w zakresie”?
 • Jakby
  15.01.2017
  15.01.2017
  Szanowna Poradnio,
  w książce J. Bralczyka, A. Markowskiego i J. Miodka Trzy po 33 znalazłem fragment Znów mamy więc do czynienia z tą – JAKBY (podkr. P.S.) powiedział profesor Miodek – cudowną właściwością polszczyzny […] (felieton o wyrazie obczaić, s. 102).

  Czy na pewno tak?

  Z poważaniem
  P.S.
 • jakby

  1.03.2023
  1.03.2023

  Mam dylemat jak to powinno być zapisane:

  „Jak by/Jakby mi się skończyło picie, to koleżanka by się ze mną podzieliła”.

  Wydaje mi się, że tutaj słowo jakby wprowadza warunek i można je zastąpić słowem gdyby, więc powinnam zapisać łącznie:

  „Jakby mi się skończyło picie, to koleżanka by się ze mną podzieliła”.

  Czy ja dobrze to rozumuję?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego