nim
 • tytuł pracy dyplomowej
  10.06.2014
  10.06.2014
  Mam problem jaki znak interpunkcyjny (dwukropek czy myślnik) zastosować w tytule mojej pracy dyplomowej. Powinienem napisać: Wybrane alergeny Artemisia vulgaris: analiza lokalizacji subkomórkowej oraz testowanie specyficzności przeciwciał czy Wybrane alergeny Artemisia vulgaris – analiza lokalizacji subkomórkowej oraz testowanie specyficzności przeciwciał?
 • tytułu ustaw
  7.03.2011
  7.03.2011
  Czy nazwy (tytuły) ustaw wyodrębnia się w tekście ciągłym przez zastosowanie kursywy albo cudzysłowu?
 • Tytuł w formie cytatu

  10.03.2022
  10.03.2022

  Szanowni Państwo, piszę książkę, w której tytułem jednego z rozdziałów jest fraszka:

  Koniec chlubny ze skromnym lubi się początkiem; niejeden łabędź był brzydkim kaczątkiem. (Sztaudynger J., Piórka dla dzieci, Kraków 2004, ISBN 83-7437-036-X, fraszka Łabędź).

  Czy fraszkę (pełniącą rolę tytułu) powinnam napisać kursywą, a źródło w nawiasie umieścić pod tytułem, czy jako przypis?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z poważaniem

  Debiutantka

 • tytuły aktów prawnych
  3.11.2005
  3.11.2005
  W jaki sposób zapisujemy tytuły międzynarodowych aktów prawnych i dokumentów, np. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czy Karta praw człowieka? Czy zasadne jest pisanie wszystkich członów wielkimi literami (oprócz o)? Dziękuję za odpowiedź.
 • tytuły czasopism
  9.04.2002
  9.04.2002
  Jak powinienem napisać: „Ostatni numer Poradnika domowego już przeczytałem” czy też „Ostatni numer Poradnika Domowego już przeczytałem"? O jaką zasadę tu chodzi. Czy jest to „Poradnik domowy” czy „Poradnik Domowy"?
 • tytuły czasopism
  23.05.2006
  23.05.2006
  Czy oba człony nazwy czasopisma Pani Domu zapiszemy za pomocą dwóch wielkich liter, czy też drugi wyraz będzie małą? Wg analogii do Pereł Literatury wspomnianych w Słowniku ortograficznym PWN zapisuję ten tytuł wielkimi literami. Natomiast czasopismo sprawiające mi problem samo podpisuje się bodaj Pani domu. Kto ma rację? Dziękuję za odpowiedź.
 • tytuły ksiąg biblijnych
  5.11.2012
  5.11.2012
  Szanowni Państwo,
  proszę o odpowiedź, jak pisać: Księga Hioba, „Księga Hioba”, a może jeszcze inaczej? Dziękuję
  Danuta Zakurzewska
 • tytuły książek
  30.10.2002
  30.10.2002
  Witam serdecznie.
  Panie Doktorze,
  właśnie złożyłem do druku mój trzeci tomik poezji, który zatytułowałem Światowy Dzień bez Polski. Moja wątpliwość: czy bez ma być napisany z dużej czy małej litery?
  Łączę pozdrowienia.
  Krystian Hadasz
 • tytuły programów cyklicznych
  22.02.2013
  22.02.2013
  Jak się powinno pisać tytuł teleturnieju: Jeden z dziesięciu czy Jeden z Dziesięciu?
 • tytuły szlacheckie
  26.05.2008
  26.05.2008
  Spotyka się dwa sposoby zapisu tytułów szlacheckich, np.: 1. Hrabia Fryderyk Reden, 2. Fryderyk Hrabia Reden. Czy per analogiam do Stefan Kardynał Wyszyński za poprawny należy uznać zapis jak w punkcie 2? Czy tytuł hrabia piszemy dużą, czy małą literą?
  Paweł Drozd
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego