cyt
 • Japońskie imiona i nazwiska z afiksami
  10.05.2016
  10.05.2016
  Szanowni Państwo,
  jak należałoby odmieniać imiona i nazwiska japońskie w przypadku użycia ich w połączeniu z formami grzecznościowymi, takimi jak -san, -kun, -sama, -chan, -sensei oraz o-? Chodzi o egzotyzację dialogu, więc ich pominięcie nie byłoby pożądane.
  Czy w przypadku sufiksów odmieniać powinny się oba człony (o ile istnieje taka możliwość), czy też jedynie któryś z nich? I czy pisownia imienia z prefiksem powinna być: O-Hana czy Ohana?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelniczka
 • Jednak Pytia (‘kapłanka Apollina’)
  4.04.2018
  4.04.2018
  Szanowni Państwo,
  chciałbym zapytać, dlaczego Wielki słownik ortograficzny PWN zaleca pisownię wyrazu pytia (w znaczeniu: ‘wieszczka Apollina’) dużą literą, tak jakby była to nazwa własna. Mała encyklopedia kultury antycznej daje na początku małą literę, według mnie słusznie (w przeciwnym razie sugeruje to imię jakiejś konkretnej wieszczki).
  Z wyrazami szacunku
  Tomasz Majtczak
 • Jednolity a jednorodny
  10.04.2016
  10.04.2016
  Witam serdecznie,
  mam pytanie, które wiąże się z moją pracą zawodową. Czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy znaczeniem słowa jednolity a jednorodny? System komputerowy, a właściwie jego twórca, wyraźnie daje mi do zrozumienia, że jedno słowo wyklucza drugie. Jednocześnie w opisie mam możliwość zaznaczenia różnorodny a nie ma opcji niejednolity. Sprawia mi to kłopoty i dostarcza niepotrzebnych utarczek słownych.

  Proszę o odpowiedź.
  Krzysztof
 • Konwencje opracowywania przypisów bibliograficznych

  10.03.2023
  10.03.2023

  W tekście, który opracowywałem, w przypisach na dole strony miałem taki przypadek:

  [1] Autor, Dzieło, s. X.

  [2] Przypis opisowy nie zawierający cytatów ani źródeł (przyp. red.).

  [3] Tamże.

  Czy w przypisie trzecim, chcąc odwołać się do źródła cytowanego w przypisie pierwszym, mogę napisać "tamże"? Wydawało mi się, że tak, bo "tamże" odnosi się do ostatnio przywołanego źródła (nie zaś ostatniego przypisu), zostało to jednak podane w wątpliwość, pytam więc ekspertów.

  Pozdrawiam

 • Kto to jest coach? Co znaczy coachować?
  28.11.2018
  28.11.2018
  Szanowni Państwo,
  co oznacza czasownik coachować? Czy ten czasownik występuje oficjalnie w języku polskim?

  Coraz częściej pojawia się w rozmowach również zawód coach. Czy coach coachuje? Coach rozumiany jest jako osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu. Natomiast w języku angielskim znaczeniowo jest bliższy polskiemu trener. Jakich czasowników można użyć zamiast czasownika coachować?

  pozdrawiam,
  Bartek
 • minister czy Minister – raz jeszcze
  17.03.2006
  17.03.2006
  Serdecznie proszę o rozstrzygnięcie, jaki zapis byłby najwłaściwszy w podanych niżej kontekstach. Przykłady:
  Nadzór nad organizacjami ochrony praw autorskich sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
  2. Od orzeczeń Komisji Prawa Autorskiego służy odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki.
  (cyt. za: A. Karpowicz, Autor – Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, ABC, Warszawa 2005, s. 174–175).
 • nóż typu finka
  8.02.2012
  8.02.2012
  Narzędzia medyczne nazywane są często eponimicznie np. cewnik Foleya. Spotyka się też nazwy, gdzie człon odimienny jest poprzedzony słowem typu, np. aplikator typu Fletcher(a). Czy poprawną jest forma aplikator typu Fletchera, czy – aplikator typu Fletcher (analogicznie do nóż typu finka)? Wydaje mi się, że poprawną jest forma z dopełniaczem, bo jest to narzędzie typu skonstruowanego przez Fletchera, a nie narzędzie przypominające Fletchera, osobę wszak, nie przedmiot.
 • Obwiednia
  24.01.2018
  24.01.2018
  Szanowni Państwo,
  jestem matematykiem – i tej dziedziny dotyczy moje pytanie. W angielskiej terminologii używa się pojęcie enveloping algebra, co zostało na język polski przetłumaczone jako algebra obwiednia. Mam tu zatem pytanie – czy słowo obwiednia byłoby w tym wypadku rzeczownikiem czy przymiotnikiem? Czy zatem odmieniałoby się algebry obwiedni czy algebry obwiedniej?
 • opis bibliograficzny publikacji zbiorowych
  25.01.2008
  25.01.2008
  Mam kłopot z cytowaniem nazwisk autorów prac naukowych. Tam, gdzie autorów jest więcej niż jeden, w pismach naukowych pisze się np. XX et al. Podobno w przypadku pracy doktorskiej, którą obecnie piszę, posługiwanie się tym skrótem nie jest prawidłowe. Czy to prawda? A jeżeli tak, to czy istnieje może jakiś inny sposób niż pisanie po kilkadziesiąt razy xx i współpracownicy albo xx i inni? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie!
  Ewa Saczuk
 • pisownia skrótów wieloczłonowych i podwojonych
  25.02.2012
  25.02.2012
  Zawsze byłem przekonany, że skróty typu dz. cyt., loc. cit., prof. prof., św. św. powinno się pisać – i rzeczywiście się pisze – z odstępem, tymczasem zauważam od niedawna tendencję do pomijania spacji między obu członami. Taki zapis spotkałem nawet w WSO i w Nowym słowniku interpunkcyjnym języka polskiego Jerzego Podrackiego. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego