technika
 • Technologia

  26.05.2021
  26.05.2021

  Jeżeli przedmiotów się nie wykonuje w technice, tylko (posługując się) jakąś techniką, to jak się ma rzecz z technologią? Buduje się domy przy zastosowaniu/wykorzystaniu technologii, w technologii, technologią? Jak należy w starannej polszczyźnie użyć słowa technologia?

 • „Ze zmianami” czy „z późniejszymi zmianami”?
  24.11.2005
  24.11.2005
  W pismach urzędowych, powołując przepis prawny, wskazuje się miejsce jego publikacji. Dyskusja w gronie przyjaciół skupiła się wokół tematu wskazywania w pismach urzędowych miejsc publikacji ustaw i rozporządzeń. Stąd pytanie, która forma zapisu jest właściwa: „Dz.U. nr xx poz. xx z póżniejszymi zmianami” czy „Dz.U. nr xx poz. xx ze zmianami”?
  Pozdrawiam,
  Barbara Biegańska
 • żeńskie nazwy zawodów
  29.10.2008
  29.10.2008
  Czy istnieje jakis spis nazw zawodów, w którym oprócz nazw rodzaju męskiego byłyby ich żenskie odpowiedniki? Działamy w branży technicznej, która tradycyjnie zatrudnia więcej mężczyzn a wśród stanowisk, z których żeńskimi odpowiedniakami mamy problem, wymienić można: kupiec, logistyk, technolog, konstruktor, inżynier, kontroler, technik, ślusarz, tokarz, ostrzarz, hamownik, naprawiacz, elektryk, analityk, kierowca.
 • literowe oznaczenia liczb i innych obiektów matematycznych
  30.06.2014
  30.06.2014
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie dotyczące zapisu symboli matematycznych i fizycznych. Czy w związku ze stosowaniem zasady pisania jednych oznaczeń kursywą (np. zmiennych wielkości fizycznych), innych antykwą, takie oznaczenia jak s – średnica, A – powierzchnia pola będą pisane antykwą? Ponadto czy wielkości fizyczne, które mają w danej pracy przyjętą stałą wartość, będziemy pisać antykwą? Pozdrawiam!
 • metoda, metodyka, metodologia
  27.10.2006
  27.10.2006
  Jakie są różnicę między: metodologią, metodyką, metodą i kiedy którego wyrazu w odniesieniu do czego można użyć? Często w artykułach autorzy piszą o jakiejś metodologii (np. prowadzenia projektów), ale chyba raczej mają na myśli metodę, a może metodykę? Inny przykład, ktoś podaje że badanie (np. efektywności pomp) zostało przeprowadzone według takiej, a nie innej metodologii. Chyba znów chodzi raczej o metodę / metodykę?
 • min i godz.

  14.04.2022
  5.08.2002

  Dlaczego po skrócie wyrazu minuta nie stawia się kropki, skoro wymagana jest po skrócie wyrazu godzina?

 • Nazwy stacji i przystanków
  31.10.2017
  31.10.2017
  Szanowni Państwo,
  Chciałem zapytać, jak powinny być zapisywane niektóre nazwy przystanków, np. „Marymont-Potok”. W tym wypadku chyba właśnie tak, bo Potok to osiedle na warszawskim Marymoncie, więc można to podciągnąć pod regułę [184]. A „Banacha — szpital”? Napisałbym tak, tzn. z myślnikiem, odstępem i małą literą, bo jest to przystanek przy ul. Banacha, zlokalizowany obok szpitala. Ale może z jakiegoś powodu lepiej: „Banacha-szpital” albo „Banacha-Szpital”?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • oznaczenia literowe w indeksach dolnych
  13.09.2014
  13.09.2014
  Szanowni Państwo,
  czy w skrótach do wielkości fizycznych należy wstawiać na końcu kropki, np. Cśr (średnie ciepło) czy Cśr.? Analogicznie w innych tego rodzaju skrótach: mech (mechaniczny), podw (podwodny). Przeglądając literaturę, widzę, że w indeksie śr kropki się nie stawia. Czy mam tę zasadę przyjąć?
  Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam!
 • Pismo pochyłe i proste w zapisach matematycznych

  2.11.2016
  2.11.2016

  Szanowni Państwo,

  jak wiadomo, zmienne i wyrażenia matematyczne należy składać pismem pochyłym. A co z poszczególnymi liczbami zapisanymi cyfrowo? Np. n jest postaci 3k+2 i jest mniejsza od 2000. Zastanawiam się, czy 2000 także nie złożyć kursywą, żeby było konsekwentniej. A jak sprawa się ma z ułamkami dziesiętnymi? Tutaj tym bardziej prosi się kursywa.

  Z wyrazami szacunku

  Czytelnik

 • ptak origami
  29.09.2005
  29.09.2005
  Witam i pytam o ptaka, no właśnie: origami z origami. Na stronach fanów tej sztuki origami pisane jest wielką literą… Wydaje mi się, że powinno być ptak origami: „W pokoju było mnóstwo ptaków origami”. Dziękuję.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego