galeria
 • Galeria Tretiakowska
  28.09.2013
  28.09.2013
  Dlaczego w WSO PWN pisownia nazwy Galeria Trietiakowska w artykule hasłowym galeria jest inna niż w artykule tretiakowski, w którym ma ona postać Galeria Tretiakowska? Nawiasem mówiąc, nazwisko jej założyciela ma według ww. słownika pisownię Trietjakow
 • spółdzielnie, galerie i Rada Języka Polskiego
  6.09.2006
  6.09.2006
  Szanowni Państwo,
  który zapis jest właściwy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” czy spółdzielnia mieszkaniowa „Razem”? A jak postąpić w takich przypadkach: centrum handlowe Reduta, galeria Mokotów, firma handlowo-usługowa Comp? Wg mnie ww. zapisy są poprawne, zwłaszcza że za zapisem galeria Mokotów opowiedziała się RJP. Zapisy Centrum Handlowe Reduta czy np. Biuro Podróży Triada uznałbym za właściwe na pieczątkach, szyldach itp. A jaka jest Państwa opinia? Dziękuję.
 • Nazwy wystaw w muzeach

  16.01.2023
  16.01.2023

  Dzień dobry.

  Jak poprawnie zapisywać nazwy wystaw stałych w muzeach, np.:

  Galeria Sztuki Gotyckiej, Galeria Malarstwa i Rzeźby Polskiej od końca XVIII do początku XX wieku, Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Portretu Mieszczańskiego, Sztuka Orientu. Tak to funkcjonuje w Toruniu. Czy wymagane są tutaj wszędzie wielkie litery (tak jak w nazwach instytucji)?

  Z szacunkiem

  Andrzej Toruń

 • straszna angielszczyzna
  24.11.2013
  24.11.2013
  Szanowni Państwo,
  czy słusznie odnoszę wrażenie, że pod wpływem angielszczyzny giną polskie formy syntetyczne (bieleć) i stałe związki frazeologiczne (nabierać gładkości) na korzyść zuniformizowanych form analitycznych (stawać się białym, gładkim)? Czy mam rację, że taka tendencja istnieje i że ujmuje ona polszczyźnie zwięzłości?
  Z serdecznym pozdrowieniem
  Jakub Ekier
 • wyprzedaż zimy
  3.02.2013
  3.02.2013
  Na bilbordach jednej z galerii istnieje napis „Wyprzedaż zimy”. Czy to jest poprawna forma, nawet jeżeli dotyczy logicznego skrótu?
 • Funkcja a funkcjonalność
  13.11.2017
  13.11.2017
  Nawiązując do https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Funkcja-a-funkcjonalnosc;17099.html
  i teraz tak, rozumiem to, co Pani pisze, ale w świecie IT, gdy mówimy o systemie, który posiada pewne „możliwości operacyjne”, tłumaczone z angielskiego functionalities, to czy nazwałaby Pani je funkcjami? Z kolei w angielskim mamy słowo functions – jak by Pani to słowo przetłumaczyła?

  Ja myślę, że to się właśnie odmienia w stronę taką, że system IT posiada pewne funkcjonalności (możliwości operacyjne), a ogólnie funkcją tego systemu jest „coś tam ogólnego”. Przykład: Facebook posiada funkcjonalności feed-u, czatu i tworzenia galerii, a funkcją tego systemu jest umożliwienie ludziom komunikowania emocji, swoich historii i przeżyć.

  Czyż nie?
  Miłosz
 • jubilat

  21.05.2023
  21.05.2023

  Prosiłbym o pomoc w roztrzygnięciu pewnej kwesti językowej, która od jakiegoś czasu pojawia się również w Poradni PWN. Moja babcia kilka dni temu skończyła sto lat, w związku z tym, prezydent miasta, w którym zamieszkujemy zaszczycił nas swoją wizytą. W oficjalnym piśmie gratulacyjnym oraz na stronach internetowych pojawiło się wszędzie słowo „jubilatka”. Mając na uwadze, iż słowem właściwym byłoby solenizantka, czy w stosunku do czyiś urodzin, na przykład setnych możemy użyć słowa — jublilat, jubilatka? Dziękuję.

 • Kiedy synagoga nie jest synagogą…
  12.05.2015
  12.05.2015
  Szanowni Państwo,
  niedawno zasugerowali Państwo poprawną pisownię synagoga Pod Białym Bocianem. Jednak zazwyczaj używa się tej nazwy w kontekście galerii sztuki czy sali koncertowej, nie zaś miejsca kultu. W tym momencie określenie synagoga nie odnosi się do tego, czym w istocie synagogi zazwyczaj są. Czy nie można ze względu na zmianę funkcji, zapisywać nazwy Synagoga pod Białym Bocianem?
 • Kto mieszka w Kostaryce?
  19.12.2013
  19.12.2013
  Chciałbym spytać o nazwę mieszkańca Kostaryki. Słowniki (Uniwersalny s.j.p., S. nazw własnych, Wielki s. ortograficzny PWN) podają wyłącznie słowo Kostarykanin, ale uzus zdaje się przemawiać na korzyść Kostarykańczyka. Dodatkowo mamy hasło Kostarykańczycy w encyklopedii http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3926230 (to jedyne źródło, jakie udało mi się znaleźć). Czy można zatem bezpiecznie używać obydwu form?
 • mieć miejsce
  8.10.2012
  8.10.2012
  Dzień dobry,
  chciałam zapytać, czy zwrot mieć miejsce wprowadza w zdaniu stronę bierną? Np. „Wernisaż miał miejsce w galerii”? Nie miałabym wątpliwości w przypadku „Wystawa odbyła się” – strona czynna lub „Wystawa została otwarta” – strona bierna. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
  Beata
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego