Wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko, co dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Niezrozumiałe pytanie

  26.03.2024
  26.03.2024

  Szanowni Państwo,

  z jakimi fonemami wchodzą w opozycję leksemy z, p, f?

 • Jak wymawiać nazwę Machu Picchu?

  26.03.2024
  26.03.2024

  Szanowni Państwo!

  Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak brzmi poprawna wymowa nazwy Machu Picchu. Po internetowej kwerendzie odnoszę wrażenie, że powinniśmy mówić [maczu piczu], jednak często słyszy się [maczu pikczu], więc może nie mam racji? Będę niezmiernie wdzięczna za rzucenie światła na kwestię.

  Z wyrazami szacunku

  Anna

 • Szukamy przydawki przyimkowej

  26.03.2024
  26.03.2024

  Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania:

  „Przydawka wyrażona wyrażeniem przyimkowym występuje w zdaniu:

  1. Poszłam do pobliskiego sklepu.

  2. Wielki żaglowiec wpłynął do portu.

  3. Przepadam za konfiturą z truskawek.

  4. Dzięki najbliższym przyjaciołom odzyskał nadzieję”.

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup w skrócie
  23.03.2024
  11.05.2013
  Dzień dobry!
  Proszę o skrót od: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup: czy J. Eks. Ks. Bp, czy J. Ex. Ks. Bp? A może jakiś inny?
  Pozdrawiam
  Rafał Kowalski
 • kamera, szambelan, kabaret raz jeszcze

  16.03.2024
  16.03.2024

  Szanowni Państwo,

  czy wyrazy „kamera”, „szambelan” i „kabaret” mają wspólny źródłosłów, czyli starogreckie słowo „kamára” [καμάρα] oznaczające ‘kryte pomieszczenie, sklepioną izbę, komorę, sypialnię’?

  Pozdrawiam

 • Forma mian

  16.03.2024
  16.03.2024

  Pozdrawiam. W zdaniu z „O naprawie...” Modrzewskiego – Starosta, któryby temu dosyć nie czynił, niechajby starostwa zbył, a za występcę przeciwko rzeczypospolitej mian był – słowo „mian”, co to za część mowy? To czasownik? Dziękuję za odpowiedź.

  Jerzy ze Śląska

 • Poprawność zdania

  15.03.2024
  15.03.2024

  Szanowni Państwo,

  czy to zdanie jest poprawne:

  „Wypisz z tekstu fragment o poglądach A. Mickiewicza na rolę wyobraźni w twórczości poetyckiej”?

 • na lata

  15.03.2024
  15.03.2024

  Czy sformułowania typu: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy X na lata 2024—2030” lub „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024—2030” są poprawne? Chodzi mi tu o zwrot „na lata”. Postulowałem, że lepiej brzmi „w latach”, ale usłyszałem, że takie zapisy widnieją w ustawach i rozporządzeniach, a skoro uchwały lokalne są prawem niższego rzędu, to muszą być zgodne z zapisami widniejącymi w aktach wyższego rzędu. Użycie przyimka „na” budzi moją niezgodę na takową konstrukcję. Czy słusznie?

 • stalking

  15.03.2024
  15.03.2024

  Dzień dobry,

  w jaki sposób należy wymawiać w polszczyźnie słowo „stalking” («obsesyjne, uporczywe nękanie innej osoby»)? W angielskim słowo to ma wymowę [stoking], ale wielokrotnie słyszałem wymowę zgodną z pisownią, czyli [stalking]. Czy powinniśmy akceptować tę wymowę? Czy są już jakieś wiążące ustalenia językoznawców?

 • ENA i EOE

  14.03.2024
  14.03.2024

  Dzień dobry,

  jak powinno się zapisać: europejski nakaz aresztowania czy Europejski Nakaz Aresztowania, e.n.a. czy ENA i europejski obszar edukacji czy Europejski Obszar Edukacji, a jego skrót to EOE?

  Z góry dziękuję:-)

 • jako

  14.03.2024
  14.03.2024

  Szanowni Państwo,

  jaki jest współczesny odpowiednik archaizmu jako?

 • Centrum kultu Radogosta w Radogoszczy

  14.03.2024
  14.03.2024

  Ponieważ nie znalazłam w słownikach, zwracam się do Państwa z pytaniem o odmianę nazwy Radogoszcz - przy czym nie chodzi o dzielnicę w Łodzi, tylko miejsce kultu Radogosta. Z góry dziękuję i pozdrawiam

 • A nuż (widelec)
  13.03.2024
  16.10.2017
  Dlaczego we frazeologizmie a nuż, widelec stawiamy przecinek po nuż?
 • Terakotowa Armia i nabrzeże brooklińskie

  13.03.2024
  13.03.2024

  Dzień dobry,

  czy określenia takie jak terakotowa armia lub nadbrzeże brooklyńskie trzeba pisać wielką literą?

  Z góry dziękuję

  D.

 • Wyliczenie wypunktowane

  13.03.2024
  13.03.2024

  Dzień dobry, przeszukałem zasoby Poradni, posługując się słowami "lista" i "wyliczenia", ale nie znalazłem odpowiedzi.

  Czy tworząc wyliczenie, poprzedzające je zdanie mogę kończyć dwukropkiem? Wydaje mi się to oczywiste, jednak niedawno współpracownik zarzucił mi błąd. Poniżej przykłady.

  Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

  1. ...

  2. ...

  3. ...


  CZY


  Odpowiedz sobie na poniższe pytania.

  1. ...

  2. ...

  3. ...


  Z góry dziękuję za pomoc. Michał Gawlik

 • Przestarzałe formy odmiany niektórych rzeczowników męskich na -a

  12.03.2024
  12.03.2024

  Dzień dobry!

  Mam pytanie dotyczące poprawnej i dopuszczalnej odmiany słowa „sędzia” w rodzaju męskim. Słownik poprawnej polszczyzny uznaje formy D. sędzi; C. sędzi; B. sędzię za przestarzałe. Na tych stronach: https://pl.wiktionary.org/wiki/s%C4%99dzia https://dobryslownik.pl/slowo/s%C4%99dzia/76338/ uznano obie formy, czyli: D. sędzi/sędziego; C. sędzi/ sędziemu B. sędzię/sędziego za poprawne. Jestem nauczycielką i zastanawiam się, czy mam uznać taką (sędzi/sędzię) odmianę za błędną, czy nadal jest ona dopuszczalna.

  Będę wdzięczna za ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii.

  Z wyrazami szacunku

  Aneta Szulc

 • Niedokonane synonimy czasownika uwziąć się

  12.03.2024
  12.03.2024

  Jaki byłby poprawny odpowiednik czasownika „uwziąć (się)” w aspekcie niedokonanym lub jakiś zamiennik?

  Pozdrawiam

 • Zaimek względny który

  12.03.2024
  12.03.2024

  Szanowni Państwo,

  czy w zdaniu: „Nauczyciel uwzględnia postęp, [...] uczeń dokonał” w wykropkowanym miejscu powinien znaleźć się zaimek „który” czy raczej „którego”? Ten drugi, jeśli mnie pamięć nie myli, właściwy jest w kontekście użycia orzeczenia w formie zaprzeczonej. Intuicyjnie więc skłaniałbym się więc do zaimka „który”. Proszę o pomoc.

 • potencjalna możliwość

  11.03.2024
  11.03.2024

  Czy poprawne są zwroty takie jak „potencjalnie możliwe”, „potencjalna możliwość”? Czy to nie jest masło maślane?

 • Eliminujemy tautologię

  11.03.2024
  11.03.2024

  Czy to jest poprawne zdanie: „Przenieśliśmy się do historii sprzed 250 milionów lat temu”?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego