słowotwórstwo

 
Znajdują się tu szczegółowe informacje o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia. Można tu poznać neologizmy i dowiedzieć się, jakie są powody ich powstawania.
 • nowe nazewnictwo rodzinne
  27.01.2015
  Szanowni Państwo!
  Zastanawia mnie, czy istnieje w naszym języku określenie na żonę córki albo na męża syna. Czy skoro mamy synową, mogę powiedzieć o synowym? A zamiast zięć – zięciowa lub (tak jak synowa) córkowa? Może to i głupie, bo przecież taki problem językowy jeszcze nas nie dotyczy, ale gdzieś w świecie już są takie przypadki. Wygodniej więc byłoby mi powiedzieć: „To była jej zięciowa” niż „To była żona jej córki”.
  Pozdrawiam serdecznie!
  Małgorzata P.
  Jeśli takie potrzeby nazewnicze powstaną, to pewnie polszczyzna sobie z nimi poradzi, niekoniecznie jednak przez adaptację już istniejących nazw. Skoro bowiem już teraz wahamy się, czy np. towarzyszkę życiową córki nazywać jej żoną, a ich związek małżeństwem, to może nazewnictwo w tego rodzaju związkach powinno ukształtować się całkiem na nowo?
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • szaradzista
  26.01.2015
  Osobę zajmującą się kamieniarstwem określamy mianem kamieniarza, kominiarstwem – kominiarza, pszczelarstwem – pszczelarza, wędliniarstwem – wędliniarza itd. Dlaczego zatem osobę zajmującą się szaradziarstwem nazywamy szaradzistą, a nie szaradziarzem?
  Szaradzista to słowo obce, prawdopodobnie pochodzące od francuskiego charadiste.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • kilkudziesięcioro
  26.01.2015
  Czy od słowa kilkadziesiąt można utworzyć liczebnik zbiorowy?
  Dziękuję
  W użyciu są dwie formy: kilkudziesięcioro i kilkadziesięcioro, obie rzadkie i nieobecne w słownikach. Druga ma oparcie w formacjach analogicznych, por. pięćdziesiątpięćdziesięcioro (nie pięciudziesięcioro), sześćdziesiątsześćdziesięcioro itd.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • rzeczywisto
  17.01.2015
  Szanowni Państwo,
  w matematyce występuje pojęcie ciała rzeczywiście domkniętego (really closed field). Słowo rzeczywiście domknięte oznacza tutaj jednak 'domknięte w sposób rzeczywisty', a nie 'faktycznie domknięte'. Czy byłoby zatem poprawnym używanie formy ciało rzeczywisto domknięte? Czy istnieje w ogóle taka forma jak rzeczywisto?
  Domyślam się, że słowo rzeczywiście w wymienionym terminie matematycznym nawiązuje do liczb rzeczywistych. Liczby te jednak nazwano w nawiązaniu do ogólnie znanego znaczenia słowa rzeczywisty i tak samo było w innych językach. Nie ma więc żadnej logicznej konieczności, aby – mając na myśli liczby rzeczywiste – używać nieznanego polszczyźnie słowa rzeczywisto zamiast ogólnie znanego słowa rzeczywiście. Wprawdzie dla laików może być to mylące, mogą oni pomyśleć na przykład, że ciała rzeczywiście domknięte to jakieś 'faktycznie domknięte organizmy żywe'. O rozumieniu słowa jednak decyduje kontekst, a mało prawdopodobne, abyśmy usłyszeli, że ktoś zobaczył ciała rzeczywiście domknięte (w sensie matematycznym) na plaży albo pod mikroskopem.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • jarski, jarkowy, jary
  6.01.2015
  Jaki będzie prawidłowy przymiotnik utworzony od słowa jarka (młoda owca) – jarski czy jarkowy? Więcej przykładów przemawia chyba za jarkowy (mamy markowy, barkowy, siarkowy), za jarskim chyba tylko przykład z gospodarką, ewentualnie – z Warką (na stronie browaru Warka podaje się przymiotnik warski). Zaznaczam, że zależy mi konkretnie na przymiotniku od tego właśnie słowa.
  Przede wszystkim należałoby sprawdzić, czy przymiotnik taki już nie jest w użyciu. W NKJP ani w internecie nie znalazłem odpowiedzi, najlepiej by było zapytać hodowców.
  Patrząc na to z czysto językowego punktu widzenia, opowiedziałbym się za nazwą owca jara. Słownik Doroszewskiego informuje, że jarka to nie tylko młoda owca, ale i zboże jare, słowo jary ma zaś tam przestarzałe znaczenie 'młody, krzepki', do dziś żywe w wyrażeniu stary, ale jary.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przymiotnik od korpus
  21.12.2014
  Dzień dobry!
  Jaka jest poprawna forma przymiotnika tworzonego od wyrazu korpus (oznaczającego związek taktyczny wojska)? Prace z zakresu historii wojskowości przyzwyczaiły mnie do formy korpuśny, jednak spotykam się ostatnio z formą korpusowy. Ta ostatnia w moich uszach brzmi jednak fałszywie...
  Z wyrazami szacunku
  Sławomir Kułacz
  Może być korpusowy i korpuśny, ale tę drugą formę już słownik Doroszewskiego opisywał jako przestarzałą. Dziś zatem piszmy korpusowy.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • rogacz
  10.12.2014
  Czy słowo rogacz stosowane do określania wszystkich zwierząt posiadających rogi jest nadużyciem? Czy można mówić o jaku jako o rogaczu z Tybetu, a kozie jako domowym rogaczu (nie mylić ze zdradzanym mężem). Słowniki notują wyraz rogacz właśnie jako żartobliwe określenie zdradzanego męża i samca sarny, jelenia. Czy w takim wypadku należałoby słowo rogacz pisać w cudzysłowie?
  Znaczenie strukturalne słowa rogacz to 'osoba lub zwierzę mające rogi' (w najdosłowniejszym sensie, nie mówię o zdradzanym mężu). Myślę, że daje to podstawę, aby jaka nazwać – podkreślam: nazwać raczej niż nazywać – rogaczem z Tybetu (w internetowej krzyżówce znalazłem takie hasło), a kozę domowym rogaczem. Cudzysłów nie jest potrzebny, jego użycie mogłoby sugerować, że autor sam wątpi, czy danego słowa można tak użyć, albo że nadaje mu sens ironiczny.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • jeszcze jedno -arium
  8.12.2014
  Szanowni Państwo,
  we wrocławskim zoo otwarto jakiś czas temu nowy oddział – Afrykarium. Właśnie tej nazwy dotyczyć będzie moje pytanie. A mianowicie – czy jest to nazwa poprawna? Czy nie powinno być raczej afrykanarium, analogicznie do słowa oceanarium? Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Serdecznie pozdrawiam całą Poradnię
  Dawid
  Rzeczowników na -arium jest więcej, np. delfinarium, fokarium, insektarium, terrarium. Przyrostek -arium jest w nich dodawany zasadniczo do tematu fleksyjnego podstawowego rzeczownika, polskiego lub obcego. Nie inaczej jest w słowie oceanarium, gdzie dodano go do tematu rzeczownika ocean. Wrażenie, że nazwa oceanarium powstała za pomocą cząstki -anarium, jest mylne, nie należy więc tworzyć słowa afryk + anarium, lecz afryk + arium.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Atlantyda i Atlantyk
  7.12.2014
  Proszę powiedzieć: jak powinien brzmieć przymiotnik od Atlantydyatlantycki czy atlantydzki? Jeśli Atlantyda ma wspólną etymologię z Atlantykiem, to wydaje mi się, że powinien to być przymiotnik atlantycki. Z drugiej jednak strony istnieją przymiotniki takie jak argolidzki i kolchidzki – od Argolidy i Kolchidy, więc może i od Atlantydy powinien być atlantydzki? Nie znalazłem takiego w moich słownikach.
  Od Atlantydaatlantydzki, od Atlantykatlantycki. Analogicznie Antarktydaantarktydzki.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • ludysta
  1.12.2014
  Czy znany jest Państwu przypadek odnotowania przez jakiś słownik wyrazu ludysta (przez jedno d, od słowa ludyzm, oznaczającego skłonność do bawienia się). Jeżeli nie, to czy tak utworzone słowo jeszcze mieści się w pojęciu forma potencjalna?
  Nie znalazłem takiego słownika. WSWO PWN wywodzi ludyzm wprost z łacińskiego ludus 'gra, zabawa', choć prawdopodobny jest też wpływ francuskiego ludisme. Pokrewny rzeczownik oznaczający osobę oddającą się zabawie mógłby brzmieć po francusku ludiste, lecz w internetowym Le Trésor de la Langue Française Informatisé takiego słowa nie ma. W polszczyźnie, mimo że nieobecne w słownikach, można by je też uznać za formację potencjalną.
  Nie ma w słownikach polskich ludysty, lecz jest luddysta – zwolennik luddyzmu, czyli niszczenia maszyn u progu rewolucji przemysłowej, postrzeganych przez robotników jako źródło zagrożenia (nazwa powstała prawdopodobnie od nazwiska jednego z uczestników tego ruchu). Na polskich stronach WWW można znaleźć przykłady żartobliwej gry słownej, w której luddyzm kontaminowany jest z ludyzmem, a także reinterpretowany przez odniesienie do słowa lud (jeden z internautów proponuje np., aby ludystami nazywać polskich parlamentarzystów, którzy chcą się przypodobać „ludowi”, inaczej – populistów).
  Przykłady bawienia się słowami ludyzm, luddyzm i lud – etymologicznie nie związanymi – są same przejawem ludyzmu.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dookolny czy dookólny?
  17.11.2014
  Witam,
  chciałbym się zapytać, czy istnieje słowo dookólna, np. antena dookólna (takie słowo występuje w literaturze branżowej – jest to antena, która promieniuje dookoła w płaszczyźnie pionowej). Cześć firm jednak używa słowa dookolna (według słownika jest to poprawnie) i tu moje pytanie: czy nazwa dookólna (nie występuje w SJP) jest poprawna?
  Z poważaniem
  Łukasz Kopciuch
  We współczesnych słownikach nic dookólnego nie znalazłem, ale widzę w NKJP, że słowo to jest obecne w publicystyce, a także w tekstach specjalistycznych. Można by je uznać za wariant, ze wskazaniem jednak na słowo dookolny jako, po pierwsze, częstsze, po drugie, zarejestrowane w słownikach, po trzecie, lepiej tłumaczące się w kontekście podstawowego wyrażenie dookoła.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • karnista czy karnik?
  22.10.2014
  Szanowni Państwo!
  Dość powszechnie stosuje się określenie karnista, mające oznaczać naukowca zajmującego się prawem karnym. Spotkałem się jednak z opiniami, że jest to błąd, zaś poprawnie należy mówić karnik. Które (a może oba?) określenie jest poprawne (i ewentualnie dlaczego)? I czy analogiczna jest sytuacja z cywilistami i administratywistami?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i kłaniam się.
  O specjalnościach prawniczych mówi się karnista, cywilista, konstytucjonalista, agrarysta itd. Nie spotkaliśmy się z tym, by ktoś kwestionował poprawność tych nazw, są powszechnie stosowane, odnotowane w słownikach, poza tym podobnie buduje się nazwy specjalistów w innych naukach, np. językoznawca zajmujący się gramatyka generatywną to generatywista, a normą językową – normatywista. Oczywiście istnieje też szereg wyrazów utworzonych według innego wzorca słowotwórczego, jak np. nazwy zawodów: prawnik, górnik, bartnik – nazwy te są dawniejsze i mają nieco inny zakres.
  Adam Niewiadomski, Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski
 • sokolnik i sokolniczka
  7.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy pani sokolnik to sokolniczka? Skojarzenie wiedzie niezbyt elegancko ku solniczce, ale chyba trudno o lepszą propozycję dla damy o tak nietuzinkowych zainteresowaniach.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Kobieta zajmująca się sokolnictwem to oczywiście sokolniczka, por. prawnikprawniczka, zwolennikzwolenniczka i wiele innych. Podobieństwa sokolniczki do solniczki jakoś nie widzę. Jedna sylaba robi różnicę.
  Zamiast sokolniczka można by mówić sokolnica, por. kołchoźnikkołchoźnica, ale ten model tworzenia nazw żeńskich jest rzadko używany do nazw kobiet, częściej służy tworzeniu nazw samic.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • imperfectum do natchnąć
  5.10.2014
  Szanowni Państwo,
  jak brzmi aspekt niedokonany czasownika natchnąć? Np. „Słuchanie Mozarta często natchniewa/natycha mnie do tworzenia pięknych wierszy”.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  W sensie historycznym niedokonanym odpowiednikiem czasownika tchnąć jest dychać, por. westchnąćwzdychać. Teoretycznie więc natchnąć powinno mieć odpowiednik w nadychać, ale takiej formy nie ma we współczesnej polszczyźnie i nie mam dowodów, aby kiedykolwiek była (może w gwarach?). Okazjonalnie natomiast trafia się natychać, w NKJP zrównoważonym jest kilka przykładów w tym jeden z Iwaszkiewicza: „Ta śnieżna piramida siedząca jak Babia Góra na niebieskim morzu jest zachwycająca. I zawsze natycha wierszami”. Po rozszerzeniu kwerendy na cały korpus można znaleźć wiele przykładów w tekstach potocznych (z internetu), por. o Duchu Świętym: „No właśnie – taki (...) duch przecież nie natycha ? ;) A więc co On robi?”. Dla mnie wszystkie te przykłady są tylko dowodem, że natchnąć nie ma ogólnie aprobowanego imperfectum w polszczyźnie, choć przykłady jego użycia pokazują, że jest potrzebne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • stoickość
  29.06.2014
  Dzień dobry!
  Czy istnieje takie słowo jak stoickość? Wiem, że istnieje stoicyzm, ale czy można utworzyć tutaj ten rzeczownik odprzymiotnikowy?
  Pozdrawiam
  W zasadzie mówimy stoicyzm, zarówno w znaczeniu filozoficznym, odnoszącym się do pewnej doktryny starożytnej, jak w znaczeniu ogólnie znanym, które jest pochodną tamtego. Ponieważ jednak wyrazy na -izm brzmią poważnie, mają charakter terminów specjalistycznych i implikują kontekst naukowy, ktoś może sięgnąć po słowo stoickość. Uwzględnił je słownik Doroszewskiego (z kwalifikatorem rzad., czyli 'rzadkie'), można je znaleźć też w NKJP.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • bankować
  29.06.2014
  Autorzy tekstów, które redaguję – powołując się na powszechne już użycie w tekstach reklamowych, internetowych i prasowych – nie chcą zrezygnować z czasownika bankować, używanego w sensie 'korzystać z produktów/usług bankowych'. Argument, że czasownik bankować nie znajduje się w słowniku poprawnej polszczyzny ani w Korpusie Języka Polskiego ich nie przekonuje.
  Jak wytłumaczyć zasadę ograniczonej możliwości tworzenia w polszczyźnie takich derywatów? Np. szufladkować jest poprawne.
  Autorzy redagowanych przez Panią tekstów mylą się w ocenie powszechności tego czasownika. Jest on może powszechnie znany ludziom zajmującym się usługami bankowymi, ale nie klientom, którzy mają z takich usług korzystać. Czy użycie mało znanego słowa w reklamie jest korzystne dla reklamodawcy – trudno powiedzieć ogólnie: czasem może tak, czasem nie. Z jednej strony obcy wyraz może budzić rozmaite snobizmy i skłaniać do zakupu (według schematu: co obce, to lepsze), z drugiej może jednak budzić obawy (według schematu: co obce, to nieznane, a więc potencjalnie groźne). Jeśli chodzi o usługi bankowe, to bezpieczeństwo jest dla klientów ważne, dlatego byłbym ostrożny w używaniu słów brzmiących nieznajomo dla adresata.
  Różnicy między szufladkować a bankować z czysto strukturalnego punktu widzenia właściwie nie ma: oba wyrazy są zbudowane poprawnie. Kryterium strukturalne jednak nie wystarcza, aby słowo ocenić pozytywnie, np. od stary utworzyliśmy słowo starość, od młodymłodość, ale od chorychoroba (nie chorość), a od zdrowyzdrowie (nie zdrowość).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • strzelbowy
  29.06.2014
  Witam.
  Pytam o amunicję do strzelb, nazywaną w języku ang. shotshell. W Polsce zwykło się ją nazywać amunicją myśliwską, niewłaściwie – to również amunicja do sztucerów. Słownik pod red Doroszewskiego wymienia takie hasło, jak strzelbowy, nieobecne gdzie indziej. Stąd pytanie: czy istnieje termin, który grupuje amunicję do strzelb, który byłby powszechnie używany i nie włączałby w to amunicji typowo karabinowej? Czy określenie amunicja strzelbowa jest poprawne?
  Słowo strzelbowy jest poprawnie zbudowane, ale trudno je zaliczyć do powszechnie używanych. W języku ogólnym wolimy sięgać po konstrukcje z przyimkiem (np. amunicja do strzelb) lub z zależnym dopełniaczem (np. rura strzelby), nawet jeśli fachowcom mogą one się wydać niewłaściwe. Jest też ogólnie znany przymiotnik strzelecki, który ma wprawdzie trochę inne znaczenie, ale może skutecznie zastąpić mało znane słowo strzelbowy w niektórych kontekstach.
  Ponieważ pytanie ma dość specjalistyczny charakter, proponuję, aby Pan zasięgnął również opinii specjalisty, np. w sklepie myśliwskim lub w Polskim Związku Łowieckim.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • motorzysta
  13.06.2014
  Czy osobę jeżdżącą na motorze można nazwać motorzystą?
  W jakim celu, skoro normalnie nazywa się ją motocyklistą?
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • 2014-kąt
  3.06.2014
  Nie potrafiłam tego znaleźć: jak poprawnie rozwinąć liczebniki w nazwach nietypowych wielokątów, np. 1758-kąt, 2014-kąt?
  Trudno powoływać się tu na zwyczaj, już prędzej na inne wyrazy tworzone od rzeczowników, np. tysiącsiedemsetpięćdziesięcioośmioletni (łatwiej to powiedzieć niż napisać). Kierując się analogią, można więc zaproponować następujące zapisy słowne dla przykładów podanych w pytaniu: tysiącsiedemsetpięćdziesięcioośmiokąt i dwatysiąceczternastokąt.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • unasieniać czy unasienniać?
  13.05.2014
  Czy forma unasieniać (praktycznie jedyna spotykana w piśmiennictwie zootechnicznym) jest poprawna? W słownikach spotkałem się tylko z unasiennianiem.
  Słowo zostało po raz pierwszy zanotowane w słowniku Doroszewskiego (w każdym razie, jeśli chodzi o tzw. słowniki ogólne), w pisowni z podwojonym nn, z przykładem, ale bez wskazania źródła, co dla tego słownika nietypowe. Zapis z nn powtórzono potem w innych słownikach, chyba bez większego namysłu. W czasownikach pochodnych, tworzonych w analogiczny sposób, nie powtarza się końcowej spółgłoski tematu podstawowego rzeczownika, por. usynowić, nie usynnowić, także przecenić, nie przecennić. Forma unasienniać sprawia takie wrażenie, jakby pochodziła od przymiotnika nasienny, ale jej znaczenie tego nie potwierdza. Trzeba więc uznać, że jest to forma dziwna, nieuzasadniona.
  Może dlatego w piśmiennictwie fachowym, jak Pan zaobserwował, spotyka się niemal wyłącznie formę unasieniać. W NKJP, obejmującym teksty różnego rodzaju, unasienniać ma jednak przewagę, która zwiększa się jeszcze, gdy zamiast liczby użyć uwzględnić liczbę źródeł. W tej sytuacji najrozsądniej byłoby oba warianty uznać za dopuszczalne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski