pisownia

 
Tu dowiesz się wszystkiego o pisowni. Poznasz odpowiedzi ekspertów na pytania: czy dane słowo pisze się dużą czy małą literą; jak zapisać nie z innym słowem: razem czy osobno; jaka jest pisownia skrótów; jak zapisać nazwy stanowisk, nazw własnych, tytułów; kiedy stosować zapis łączny, kiedy rozdzielny, a kiedy z łącznikiem; jak dzielić wyrazy na granicy wierszy.
 • zapis dat – ponownie
  27.10.2014
  Szanowni Państwo,
  dziękuję za odpowiedź na pytanie o zapis dat, choć moje wątpliwości nadal pozostają nie wyjaśnione. Kiedy piszę podanie i zamieszczam w stosownym miejscu datę, to najlepiej postawić po niej skrót r. czy niekoniecznie? Podobna wątpliwość dotyczy umieszczania zera wiodącego przed cyfrą oznaczającą dzień. Chodzi mi o to, jaką formę uważają Państwo za najbardziej staranną, bo mnie się wydaje, że najlepiej byłoby napisać – przykładowo – 6.09.2014.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • Facebook w skrócie
  26.10.2014
  Szanowni Państwo,
  jak prawidłowo skracać wyraz Facebookfb, fb., Fb, Fb., FB, FB.? Mnie się wydaje, że Fb., bo jest to nazwa własna, kończąca się na inną literę niż skrót. Użycie dwóch wielkich liter sugeruje dla mnie akronim. Z drugiej strony, jest to skrót używany przede wszystkim w komunikacji internetowej, która rządzi się trochę swoimi prawami. Dr Grzenia napisał w pewnej poradzie: „Skróty internetowe przyjęło się pisać wielkimi literami”.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • zapis dat
  26.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy w starannej polszczyźnie, np. przy redakcji podania, powinniśmy napisać: 06.09.2014 r., czy pominięcie skrótu r. będzie równie dobre? Umieszczenie go przy pełnej dacie wydaje mi się pewną redundancją. Inaczej np. w zdaniu: „Zdarzenie miało miejsce w 2008 r.”. Przy okazji: wiem, że może być zarówno 06.09.2014, jak i 6.09.2014, ale czy w sytuacjach niezwiązanych z wprowadzaniem danych do systemu itp. druga wersja nie jest lepsza?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • iPod i mBank
  26.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy jeśli rozpoczynamy zdanie od takich wyrazów jak iPod, to uznajemy, że wielka litera migruje na drugą pozycję? Tj. napiszemy, że „iPod Nano to odtwarzacz firmy Apple”, czy mimo wszystko: „IPod Nano...”? Wydaje mi się, że jednak to pierwsze.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • nazwa kategorii
  23.10.2014
  W teleturniejach słyszy się czasem o pytaniu z jakiejś kategorii. Jak powinno się zapisać takie wyrażenie: – pytanie z kategorii taniec? – pytanie z kategorii „taniec”? – pytanie z kategorii „Taniec”?
  Pokaż odpowiedź
 • pan i sir
  20.10.2014
  Stadion Old Trafford znajduje się przy Sir Matt Busby Way. W języku polskim przyjęło się jednak, że rzeczownik sir piszemy małą literą. Czy pisownia tego rzeczownika wielką literą w polskim zdaniu jest czymś uzasadniona i czy można ją stosować? Niech za przykład posłuży pierwsze zdanie tego zapytania, w którym pisownia nazwy ulicy jest niezmieniona względem pisowni angielskiej.
  Pokaż odpowiedź
 • dokument czy zabytek?
  16.10.2014
  Szanowni Państwo,
  jak zapisać prawo XII Tablic – jak tytuł Prawo XII tablic, jak nazwę własną prawo XII Tablic czy Prawo XII Tablic?
  Dziękuję za odpowiedź!
  Pozdrawiam
  Pokaż odpowiedź
 • dywiz czy myślnik?
  16.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy w określeniu Grek (-) obywatel (ten, który miał prawo głosu w sprawach państwa, w przeciwieństwie do chłopów) należy wstawić między rzeczownikami dywiz lub półpauzę?
  Dziękuję za pomoc!
  Pozdrawiam
  Pokaż odpowiedź
 • nie z przymiotnikiem pisane rozdzielnie
  8.10.2014
  Szanowni Państwo,
  w trakcie rozmowy na Gadu-Gadu znajoma wyraziła żal wobec nie zrealizowanych planów na minione wakacje. Próbowałem pocieszyć ją słowami: „To nie ostatnie wakacje”. Była to jakby skrócona wersja przeciwstawienia: „To nie ostatnie, ale jedne z wielu wakacji”. Czy wobec tego mogłem zastosować pisownię rozdzielną partykuły nie? Tym bardziej że w prawdziwej rozmowie widoczny byłby akcent odróżniający przeciwstawienie od przymiotnika nieostatnie.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • radio Głos czy Radio Głos?
  3.10.2014
  Szanowni Państwo,
  w pewnym mieście nadaje lokalne radio „Głos”. Czy w takim razie jest to Radio Głos, czy radio Głos? Spodziewam się, że odpowiedź zależy od tego, czy słowo radio traktujemy jako część nazwy. Szukałem podobnego przykładu, ale w korpusie językowym znalazłem np. zarówno Radio TOK FM, jak i radio TOK FM, w podobnej proporcji. Rozumiem, że poza takimi zdaniami jak na początku mojej wypowiedzi nie stosuje się cudzysłowu w nazwach stacji radiowych?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • salony paryskie
  3.10.2014
  Chciałabym zapytać, która pisownia jest poprawna: Salony paryskie czy Salony Paryskie. Chodzi oczywiście regularne wystawy.
  Pokaż odpowiedź
 • Święty Jan i Bóg święty
  1.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy wyrazy święty i błogosławiony odnoszące się do konkretnych osób powinny być pisane wielką literą? Np. Święty Wojciech, Święty Jan Paweł II? Wiem, że skrót to św., nie Św. Rozumiem też sytuację, w której słowa te są częścią innej nazwy własnej, np. kościoła. Ale co, gdy chodzi po prostu o daną osobę? Czy jest to usankcjonowane, bo wśród zasad pisowni słownictwa religijnego nie znalazłem odpowiedzi? A co z wyrażeniem Boże Święty/święty? Z wyrazami szacunku Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • problem trzydziesto- i czterdziestolatków
  1.10.2014
  Szanowni Państwo,
  które z poniższych zdań jest poprawnie zapisane?
  1. Problem dotyczy głównie obecnych trzydziesto-czterdziestolatków.
  2. Problem dotyczy głównie obecnych trzydziesto-, czterdziestolatków.
  3. Problem dotyczy głównie obecnych trzydziesto- czterdziestolatków.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • kwestie dwie
  30.09.2014
  1. Czy wyrażenie jak by się mogło wydawać jest zapisane poprawnie? Chodzi oczywiście o dylemat jak by/jakby.
  2. Czy w poniższych zdaniach przecinki są postawione poprawnie?
  a) Z tego, co pamiętam, było to wczoraj.
  b) Z tego, co widzę, ładnie się ubrałaś.
  Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem, która reguła interpunkcyjna to określa. Chyba nie mamy tutaj zdań podrzędnych wplecionych w zdania nadrzędne?
  Pozdrawiam
  Pokaż odpowiedź
 • Niby jak?
  29.09.2014
  Piszemy niby z dywizem, kiedy chodzi nam o synonim przysłówka pozornie, rzekomo. Na przykład niby-Polak, niby-egzotyczny. Osobno zaś, kiedy chodzi o funkcję porównawczą, czyli pewnie coś jak niczym. A jednak w Ogólnopolskim Dyktandzie znalazłem wyrażenie niby przypadkiem pisane bez łącznika w zdaniu: „Chrząknął niby przypadkiem tuż-tuż przy mej twarzy”. Czy nie ma tu błędu? Dla mnie owo niby brzmi bardziej jak pozornie/rzekomo niż niczym.
  Pokaż odpowiedź
 • ksiądz dyrektor
  29.09.2014
  Szanowni Państwo,
  czy jeśli w zespole szkół katolickich dyrektorem jest ksiądz, to jest to ksiądz-dyrektor, czy ksiądz dyrektor? Równorzędność funkcji pełnionych przez tę osobę (w odróżnieniu np. od księdza proboszcza) przemawia w myśl odpowiedniej reguły za pierwszą opcją, ale widzę, że praktyka jest inna. A jak będzie z księdzem, który ma stopień doktora?
  Z wyrazami szacunku,
  Czytelnik Poradni
  Pokaż odpowiedź
 • ż i rz w imionach
  26.09.2014
  Szanowni Państwo,
  proszę o wyjaśnienie, dlaczego piszę się ż lub rz w imionach: Elżbieta, Katarzyna, Małgorzata.
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pokaż odpowiedź
 • chyba żeby
  25.09.2014
  Na łamach Poradni p. Mirosław Bańko zaopiniował, iż należy pisać żeby łącznie, kiedy chodzi o synonim aby. W innych zaś znaczeniach – oddzielnie. Jednak w Wielkim słowniku ortograficznym znajduje się następujące zdanie, będące przykładem do reguły [364]: „Napiszę na pewno, chyba żebym zapomniał”. Tutaj ewidentnie nie chodzi o synonim aby, a mamy pisownię łączną. Czy w słowniku jest błąd?
  Pokaż odpowiedź
 • anioł stróż i Anioł Stróż
  17.09.2014
  Szanowni Państwo,
  jak powinno być zapisywane połączenie Anioł Stróż (rel. indywidualnie przydzielony anioł czuwający nad człowiekiem od chwili jego narodzin; nie: opiekun, obrońca, szpieg)?
  1. Tylko wielkimi literami.
  2. Wielkimi lub małymi literami.
  3. Małymi literami.
  Z uszanowaniem
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • potop szwedzki
  17.09.2014
  Szanowna Poradnio„
  jak powinniśmy zapisywać wydarzenie zwane potopem szwedzkim? Słownik języka polskiego podaje pisownię małymi literami, ale zasady każą „przenośne, opisowe bądź poetyckie nazwy wydarzeń” zapisywać wielkimi literami.
  Z poważaniem
  A.B.
  Pokaż odpowiedź