pisownia

 
Tu dowiesz się wszystkiego o pisowni. Poznasz odpowiedzi ekspertów na pytania: czy dane słowo pisze się dużą czy małą literą; jak zapisać nie z innym słowem: razem czy osobno; jaka jest pisownia skrótów; jak zapisać nazwy stanowisk, nazw własnych, tytułów; kiedy stosować zapis łączny, kiedy rozdzielny, a kiedy z łącznikiem; jak dzielić wyrazy na granicy wierszy.
 • Polskie Wybrzeże
  24.09.2016
  Szanowni Państwo,
  zgodnie ze słownikiem ortograficznym słowo wybrzeże powinnam zapisać od dużej litery, jeśli chodzi o ‘polskie wybrzeże nad Bałtykiem’. Czyli w moich zdaniach musi być duże „W”: „W środkowym pasie polskiego Wybrzeża znajdują się takie miejscowości, jak...”; „Na fragmencie polskiego Wybrzeża najbardziej wysuniętym na północ są całkiem ciekawe budynki”; „Nad polskim Wybrzeżem można spotkać sporo gwiazd”?

  Z poważaniem
  A.K.
  Sama odpowiedziała sobie Pani na pytanie… Kiedy mamy na myśli ‘obszar naszego kraju położony nad brzegiem Morza Bałtyckiego’, piszemy Wybrzeże, np. polskie Wybrzeże przyciągnęło w tym roku w okresie letnim rekordową liczbę wczasowiczów (vide: Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016, s. 1340). Jest to nazwa własna regionu.
  Rzecz jasna, istnieje słowo wybrzeże (oddawane w druku małą literą) w ujęciu apelatywnym (np. strome, piaszczyste wybrzeże; statek utonął u samego wybrzeża; cytuję za Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego (Warszawa 2004, s. 1340).
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Ziemianin a ziemianin
  3.09.2016
  Szanowni Państwo,
  czy nazwę mieszkańca Ziemi piszemy tylko wielką literą?

  Z poważaniem
  Czytelnik
  Nazwy (czy rzeczywistych, czy hipotetycznych – nie jest tu istotne) mieszkańców planet zapisujemy wielkimi literami – Ziemianin, Marsjanin, Wenusjanin. Pojęcie ‘mieszkaniec Ziemi (ziemi)’ jest jednak odnoszone nie tylko do kontekstów związanych ze Wszechświatem, lecz także z opozycją: „ziemia – niebo”. Z tego powodu ziemianinem nazywa się (szczególnie w tekstach związanych z mitologią grecką) także nieboga, istotę ludzką (w przeciwieństwie do niebianina – istoty boskiej, nieczłowieka). W tym znaczeniu zapisujemy wyraz od małej litery: ziemianin.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Wielka litera jako wyraz szacunku?
  16.07.2016
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z następującymi pytaniami:
  1. Czy nadawca piszący list gratulacyjny, życzenia itp. podpisujący się słowami: dyrektor, koleżanki i koledzy z pracy lub w imieniu społeczności powinien te słowa zapisać wielkimi literami?
  2. Czy, wypisując dyplom dla konkretnego ucznia, słowo ucznia powinno być zapisane wielką literą?

  3. Dziękuję
   Bożena K.
  Ad 1. Słowa takie należy zapisać małymi literami, ponieważ wielkie litery zarezerwowane są dla adresata. Nadawca – przez grzecznościową skromność – podpisuje się małymi literami, jeśli oczywiście nie używa swojego imienia i/lub nazwiska.

  Ad 2. Nie, małą.
  Małgorzata Marcjanik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego