pisownia

 
Tu dowiesz się wszystkiego o pisowni. Poznasz odpowiedzi ekspertów na pytania: czy dane słowo pisze się dużą czy małą literą; jak zapisać nie z innym słowem: razem czy osobno; jaka jest pisownia skrótów; jak zapisać nazwy stanowisk, nazw własnych, tytułów; kiedy stosować zapis łączny, kiedy rozdzielny, a kiedy z łącznikiem; jak dzielić wyrazy na granicy wierszy.
 • cudzysłów w peryfrazach
  28.04.2015
  Czy w podanych niżej przykładach (nazwijmy je skrótami myślowymi) niezbędny jest cudzysłów, czy też można go pominąć bez obawy o niezrozumienie z czytelnikiem?
  – francuska „Wisła” (=Sekwana)
  – węgierski „Chopin” (=Liszt)
  – czeska „złotówka” (=korona)
  – „Waterloo” Żółkiewskiego (= miejsce klęski)
  W tego rodzaju wyrażeniach peryfrastycznych cudzysłowów się nie używa, por. garść rozpowszechnionych polskich przykładów, tzn. odnoszących się do polskich realiów: polski Dziki Zachód (Bieszczady), polski Faust (Twardowski), polski James Dean (Zbigniew Cybulski), polski Manchester (Łódź), polskie Carcasonne (Paczków), polskie złoto (węgiel, siarka, międź lub bursztyn).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • uciec przed DORSZ-em
  27.04.2015
  Szanowni Państwo,
  Proszę o wyjaśnienie kwestii poprawności tworzenia akronimu od nazwy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Samo zainteresowane dowództwo używa skrótu DO RSZ, podobnie jak DG RSZ (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych), jednak na etapie opracowywania reformy ustanawiającej oba dowództwa skróty te były pisane łącznie: DORSZ i DGRSZ.
  Korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie, a szczególnie prof. Mirosława Bańko, którego byłam studentką w 1990 r.
  Zasadniczo w skrótowcach piszemy wszystkie litery łącznie, ale jeśli pełna nazwa składa się z dwóch odrębnych części, to każda z nich może mieć swój skrótowiec, np. DW FWP (od Dom Wczasowy Funduszu Wczasów Pracowniczych). Trudno więc o pryncypialne potępienie zapisów rozdzielnych podanych w pytaniu. Jeden z nich zresztą jest zapewne efektem ucieczki przed zapisem identycznym z nazwą pewnej ryby, mającej u nas nie najlepszą opinię, por. rymowankę: „Jedzcie dorsze, g... gorsze”. Drugi zapis łączny mógł zaś powstać przez analogię do pierwszego.
  Dziękuję za pozdrowienia! W roku 1990 moich dzisiejszych studentów nie było jeszcze na świecie.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • filmówka i ekonomik po raz drugi
  21.04.2015
  Odpowiedź na pytanie z dn. 19.04 dotyczą…ce potocznych nazw szkół‚ jest sprzeczna z uchwałą… ortograficzną Rady Ję™zyka Polskiego (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:zapis-potocznych-jednowyrazowych-nazw-orodkow-dydaktycznych&catid=43:uchway-ortograficzne&Itemid=59). Czy to oznacza, że uchwały RJP nie mają… zastosowania w praktyce?
  Dzię™kuję™ za odpowiedź
  Obowiązek, o którym mówi przywołana uchwała RJP, można wywieść z ogólnej zasady, aby nazwy indywidualne szkół, urzędów, organizacji itp. pisać wielką literą (zob. par. [84] w Wielkim słowniku ortograficznym PWN). Nie jest jednak jasne, czy słowa FILMÓWKA i EKONOMIK, których dotyczyło pytanie z 19 kwietnia, to rzeczywiście nazwy indywidualne, czy też potoczne określenia szkoły pewnego typu, które w pewnym kontekście mogą mieć referencję jednostkową. Przykłady podane w uchwale RJP trochę zmieniają perspektywę, gdyż trzy z nich pochodzą od patronów szkół, a jeden od nazwy dynastii. Zgodziłbym się więc ze stanowiskiem RJP, żeby wielką literą pisać nazwy Śniadek, Poniatówka, Królówka i Jagiellonka, ponieważ ich interpretacja generyczna (np. ogół szkół, których patronem jest Jan lub Jędrzej Śniadecki) byłaby sztuczna. Natomiast wcale nie jestem pewien, czy wielką literą trzeba pisać filmówka i ekonomik, a zróżnicowanie pisowni w NKJP utwierdza mnie w przekonaniu, że ich pisownia ma prawo być wariantywna.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Jak najwięcej zasad?
  19.04.2015
  Dzień dobry,
  nurtuje mnie kiedy można zapisywać dwa kolory razem i potrzebowałbym jak najwięcej zasad pisania nazw kolorów. Np. można zapisać żółtoróżowy (a nie ma żółtoamarantowy, który byłby z pewnością podobny do żółtoróżowego) albo nie ma fioletowożółty (według sjp). Ciekawostką jest też, że jest jasnobiały, a nie ma ciemnoczarnego. Czy cecha wstawiana przed kolorami pasuje tylko do wybranych kolorów? Jak się uporać np. ze słowem bladoamarantowy, którego nie ma w słowniku?
  Odpowiedzi na Pana pytania należy szukać w zasadach pisowni, a nie na liście haseł słownika. Zasada dotycząca takich nazw jest zresztą prosta: jeśli ich człony są nierównorzędne (pierwszy jest określeniem drugiego), to obowiązuje pisownia łączna, a jeśli równorzędne (można by postawić między nimi spójnik i), to zapisujemy je z dywizem. W szczególności na przykład flaga żółtoróżowa jest cała w kolorze rozjaśnionego żółcią różu, a flaga żółto-różowa składa się z dwóch części, żółtej i różowej.
  Zasada jak to zasada – opisuje sytuacje typowe i dobrze skontrastowane. Można sobie wyobrazić różne flagi zestawione z żółci i różu, m.in. taką, w której między częścią zdecydowanie żółtą i zdecydowanie różową znajdzie się obszar pośredni, żółtoróżowy (!). Czy będzie to flaga żółtoróżowa, czy żółto-różowa, trudno powiedzieć, zwłaszcza że ocena może zależeć od konkretnej osoby, pory dnia, warunków atmosferycznych itp. W takich wypadkach powinniśmy uszanować decyzję piszącego.
  Myślę, że wszystkie wymienione przez Pana nazwy można zapisać łącznie, a trzy pierwsze dodatkowo z dywizem. Wybór zależy od tego, co dokładnie chce Pan powiedzieć.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • filmówka i ekonomik
  19.04.2015
  Dzień dobry, jak należy zapisać FILMÓWKĘ, EKONOMIK itp?
  Dziękuję
  Chodzi o potoczne nazwy szkół? Zasadniczo małymi literami, np. „Pracował w łódzkiej filmówce, którą sam skończył przed laty” (Kira Gałczyńska, za NKJP). Wielkimi literami można pisać skrócone postaci nazw własnych, np. zamiast Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera możemy napisać Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa albo wręcz Szkoła, aby podkreślić, że używamy tego słowa w referencji określonej i jednostkowej. Zasada ta jednak z trudem stosuje się do wyrazów potocznych, które z natury są mniej prestiżowe, więc pisanie ich wielką literą byłoby dziwne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nie podjęty do tej pory problem
  17.04.2015
  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości odnośnie do zapisu partykuły nie w zdaniu: „[...] dotyczy nie podjętego do tej pory problemu”. Czy proponowany przeze mnie zapis: nie podjęty należy łączyć z nie podjęto?
  Z poważaniem
  Danuta Stolarczyk
  Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Zdanie: „[...] dotyczy nie podjętego do tej pory problemu” jest poprawnie zapisane, a nawet – powiedziałbym – lepsze w tej pisowni niż w łącznej (niepodjętego). Formę nie podjętego można oczywiście łączyć – czyli kojarzyć – z nie podjęto na zasadzie podobieństwa znaczenia i budowy. Ich ortografia jednak jest różna: pierwszą można pisać łącznie (zawsze) albo rozdzielnie (jeśli warunki jej użycia na to pozwalają), druga natomiast ma tylko zapis rozdzielny.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • skrócona nazwa własna
  14.04.2015
  Dzień dobry,
  czy w przypadku niepełnych nazw ministerstw należy zastosować pisownię małymi literami? Czyli np. Ministerstwo Obrony Narodowej, ale ministerstwo obrony albo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ministerstwo kultury?
  Jeśli używamy skróconych nazw w referencji jednostkowej, takiej samej, jaka przysługuje pełnej nazwie własnej, to możemy pisać je wielkimi literami. WSO PWN nie nakazuje takiej pisowni, informuje tylko, że jest możliwa (zob. par. [93]).
  Pisząc małymi literami ministerstwo obrony lub ministerstwo kultury, możemy mieć na myśli jakąkolwiek instytucję tego typu, różnie nazywaną. Możemy też odnosić się w taki sposób do konkretnego ministerstwa, nie dbając o jego dokładną nazwę. Warto postarać się o to, żeby dla odbiorcy było jasne, co właściwie chcemy powiedzieć.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • mistrz ortografii czy Mistrz Ortografii?
  11.04.2015
  Proszę o wyjaśnienie wątpliwości, czy w zdaniu Co roku powtarza się ta sama historia w przypadku zmagań o miano mistrza ortografii człon mistrz ortografii powinien być zapisany małą czy wielką literą? Wyraz miano oznacza tytuł, więc chyba powinna być duża litera.
  Dziękuję
  W przytoczonym przykładzie błędu nie ma. Wyrażenie mistrz ortografii jest przecież apelatywem, a nie nazwą własną, chodzi nie o konkretnego zwycięzcę, ale o kogoś, kto w danym roku okazuje się najlepszy w napisaniu dyktanda, o jednego z mistrzów.
  W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2006, s. 1214) natrafimy na podobny przykład utwierdzający nas w przekonaniu, że w tym wypadku powinna obowiązywać pisownia małymi literami (tzn. mistrz ortografii): „Zdobyć tytuł mistrza Polski w boksie”.
  Opowiadając się za wielką literą, z pewnością zasugerowała się Pani prawie że powszechną pisownią Mistrz Ortografii w rozmaitych ogłoszeniach, na plakatach i w informacjach prasowo-internetowych, np. XIV Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii w Powiecie, Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy, VII Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii i Pióro Wójta. W tego typu sformułowaniach wszystko jest jednak w porządku, o uchybieniu ortograficznym nie może być mowy. Mamy przecież do czynienia z pełną, rozwiniętą nazwą własną, o czym świadczy bądź rzymski liczebnik porządkowy stojący na początku, bądź dodatkowa informacja dotycząca gminy czy miasta.
  Zdarza się niekiedy, że interesujące nas określenie oddawane jest (dla bezpieczeństwa redagujących komunikat) wersalikami. Na moim dyplomie sprzed wielu lat widnieje napis: „Pan Maciej Malinowski zdobył I miejsce i uzyskał tytuł MISTRZA POLSKIEJ ORTOGRAFII ANNO DOMINI 1990’’. Nawiasem mówiąc, powinno być raczej zajął I miejsce i uzyskał tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ ANNO DOMINI 1990…
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • marki i egzemplarze
  8.04.2015
  Interesuje mnie pewna niekonsekwencja. W WSO PWN jest: ZIŁ (firma, marka) i ził (auto tej marki), podobnie z ZIS-em (zisem). Za to UAZ w rzeczonym słowniku jest w obu tych znaczeniach pisany dużymi literami. A co w takim razie z nieujętym w słowniku GAZ-em (gazem)? Lepiej wygląda zdanie: „Przejechał gazem pół Syberii” czy „Przejechał GAZ-em pół Syberii”?
  Zgodnie z zasadą [109] zawartą w tymże słowniku powinno się odróżniać UAZ i uaz, a także GAZ i gaz. Że jest to zasada czasem nieżyciowa, dobrze wiadomo i od dawna o tym pisano, a podane przez Pana przykłady to potwierdzają: „Przejechał gazem pół Syberii” poza kontekstem będzie niezrozumiałe, ktoś gotów pomyśleć, że gazem znaczy tu 'pędem', czyli 'szybko', a komuś innemu może przyjść na myśl jazda na tzw. podwójnym gazie. W tej sytuacji zapis „Przejechał GAZ-em pół Syberii” byłby na pewno bardziej racjonalny.
  Wymienioną zasadę łatwo byłoby poprawić: nazwy marek należałoby pisać wielką literą jak każdą nazwę własną, a nazwy egzemplarzy tych marek fakultatywnie, według oceny piszącego. Jest też możliwe mniej śmiałe rozwiązanie: nazwy egzemplarzy określonych marek piszmy zasadniczo małą literą, chyba że jakieś okoliczności przemawiają przeciwko. Nieoficjalnie taka zasada obowiązuje już dziś.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • do wiadomości w skrócie
  1.04.2015
  Jak prawidł‚owo napisać skrót do wiadomoś›ci: dw., d w , Dw., d.w?
  Powinno być dw., analogicznie do ds. (do spraw) czy np. (na przykład). Szkoda, że WSO PWN ani Słownik skrótów i skrótowców (1999) nie mają takiego hasła.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • pisownia nazw serii wydawniczych
  31.03.2015
  Witam,
  proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu zapisu serii wydawniczej Z prawem co dnia. W moim odczuciu powinna być ona zapisywana tak jak powyżej, czyli pierwsza litera duża, reszta małymi literami (zgodnie z zasadami zapisu tytułów czasopism i nazw serii). Bardzo proszę o potwierdzenie.
  Agnieszka Rychlewicz
  Chyba ma Pani stary słownik ortograficzny. Tytuły czasopism i serii wydawniczych pisze się teraz wielkimi literami, nawet gdy są nieodmienne. Uchwałę w tej sprawie Rada Języka Polskiego podjęła w 2008 r., zob. par. [72] WSO PWN, gdzie podano m.in. przykłady: Biblioteka Wiedzy o Prasie oraz Typy Broni i Uzbrojenia. Jak widać, wielkiej litery ustrzegły się tylko przyimki i spójniki.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • 21.03.2015
  Szanowni Państwo,
  czy poprawna jest pisownia przedziału wartości o różnych jednostkach, np. 20 Hz – 15 kHz, z użyciem półpauzy i spacji po obu stronach? Czy można w takim zapisie zastosować dywiz bez spacji?
  Podany zapis jest poprawny, półpauzy na dywiz bez spacji zamienić nie można.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • km/h
  20.03.2015
  Szanowni Państwo,
  często spotykany jest zapis np. km/h, czytany jako kilometry na godzinę. A co w przypadku, gdy chciałabym zapisać to bez użycia skrótu? Prawidłowy byłby zapis kilometry/godzina, kilometry/godzinę, a może taki zapis w ogóle jest niedopuszczalny? W grze komputerowej spotkałam się z zapisem Punkty Życia/Turę i wydał mi się on błędny, skłoniłabym się raczej do użycia słowa tura w mianowniku.
  Łączę wyrazy szacunku
  Ewa
  Zapisy typu km/h nie są elementem języka naturalnego, lecz formuł matematycznych, podobnie jak np. 100/25. I tak jak nie zapisuje się rachunków słownie, np. sto/dwadzieścia pięć, tak też nie należy pisać kilometry/godzinę ani kilometry/godzina. Można napisać za to np. sto kilometrów na godzinę. We wspomnianej grze komputerowej też należałoby przejść na zapis słowny, np. „Program oblicza liczbę punktów na turę”, a może: „Program oblicza liczbę punktów w jednej turze” (użyłem małych liter, gdyż nie widzę powodu, aby stosować duże: punkty życia ani tura nie należą chyba do nazw własnych?).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • kwestie dwie
  10.03.2015
  Dzień dobry,
  mam następujące dwa pytania:
  1. Czy dopuszczalne jest tworzenie polskich form liczby mnogiej od łacińskich nazw chmur (cumulusy, cirrusy itp.)?
  2. Powierzchnia Ziemi czy powierzchnia ziemi? W moim odczuciu, gdy omawia się bilans energetyczny planety, powinno się pisać o powierzchni Ziemi (do której dociera promieniowanie itd.), a na małą literę można pozwolić sobie np. gdy mowa o warstwie atmosfery przylegającej do ziemi (z pominięciem słowa powierzchnia).
  Łacińskie nazwy chmur – w każdym razie te dwie przytoczone w pytaniu – mają liczbę mnogą.
  Jeśli chodzi o Ziemię/ziemię, to WSO PWN objaśnia, że pierwszy zapis dotyczy planety, a drugi skorupy ziemskiej, gruntu, gleby, wreszcie terenu lub krainy, np. ziemia sandomierska (ale w nazwach własnych inaczej, np. Ziemia Ognista). Użycie słowa powierzchnia nie rozstrzyga, czy użyć wielkiej, czy małej litery, por. „Brak wreszcie chociażby wzmianki o tym, że niektóre z nich [meteoroidów] nie wyparowują całkowicie i uderzają w powierzchnię Ziemi, stając się meteorytami” i „Królik, przebywając na powierzchni ziemi , znajduje się przeważnie w ciągłym ruchu”. Skoro jednak chodzi o bilans energetyczny planety, to wielka litera jest uzasadniona. Druga przykładowa sytuacja wymieniona w pytaniu przypomina tę z cytatu: „Podszycie albo las dolny przylegający do ziemi sięga 20 metrów i tworzy największy gąszcz, gdzie ledwie przenikają resztki światła” (wszystkie cytaty z NKJP).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • jeszcze raz o McDonald's i podobnych nazwach
  10.03.2015
  Wielki słownik ortograficzny PWN dopuszcza odmianę w przypadku haseł Levi’s i Lloyd’s, natomiast hasła Christie’s, McDonald’s, Saint George’s i Saint John’s traktuje jako nieodmienne. Z czego może wynikać tego rodzaju niekonsekwencja?
  Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz Słownik nazw geograficznych dra Jana Grzeni również podają, że Saint George’s i Saint John’s są nieodmienne. Nie powinno to raczej dziwić: te egzotycznie brzmiące nazwy karaibskich stolic występują w polskich tekstach niezmiernie rzadko, nie tworzy się też od nich ani nazw mieszkańców, ani przymiotników. Natomiast w kontekście hasła Lloyd's zapis McDonald's ndm wydaje się rzeczywiście zbyt kategoryczny. Hasło: „W McDonald's spotkajmy się” i teksty reklam skłaniać mogą do nieodmieniania tej nazwy, niemniej na pewno nie mogą być przesądzającym argumentem za odrzucaniem funkcjonujących przecież w mowie form: w McDonald’sie, z McDonald’sa. Z kolei nazwa Christie’s jest zwykle używana w połączeniu ze słowem dom, np. w domu (aukcyjnym) Christie’s, co wymusza (i utrwala) jej nieodmienność.
  Michał Gniazdowski
  1. 10.03.2015
   Prosimy zajrzeć też do wcześniejszej odpowiedzi pt. do McDonalda.
   MB
 • lata sześćdziesiąte
  9.03.2015
  Czy można używać sformułowania lata sześćdziesiąte XX w., czy wyłącznie lata 60. XX w.?
  Można pisać i tak, i tak. W beletrystyce jednak unika się cyfr.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Kodeks postępowania karnego
  9.03.2015
  Witam!
  Zastanawia mnie pisownia nazw aktów prawnych np. Kodeks postępowania karnego, w tekstach prawniczych. Czy stosujemy tutaj wytyczne słownika, który wskazuje na wielką literę?
  Tytuły aktów prawnych należy pisać tak jak tytuły książek czy artykułów: tylko pierwsze słowo wielką literą. Niektóre – na przykład ten przytoczony w pytaniu – mają charakter opisowy i równie dobrze nadają się na nazwę pospolitą, czego świadectwem jest użycie małej litery. W określonym kontekście nazwa taka zyskuje jednak jednostkową referencję i pod tym względem staje się równoważna nazwie własnej, por. w NKJP: „Środowiska prawnicze wysuwają różne postulaty zmian w kodeksie postępowania karnego (...)” lub „Dawno już minął rok, który kodeks postępowania karnego dawał prokuratorom na zakończenie śledztwa (...)”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dwie wiosny
  7.03.2015
  Jak poprawnie zapisać ARABSKĄ WIOSNĘ: arabska wiosna jak aksamitna rewolucja czy Arabska Wiosna jak Wiosna Ludów?
  Dziękuję i pozdrawiam!
  Nazwy wydarzeń dziejowych zwykle pisze się małymi literami, por. art. [105] (20.6) WSO PWN. Wyjątkiem są nazwy ustabilizowane w innej pisowni, prócz Wiosny Ludów np. Okrągły Stół i Bitwa Warszawska (przykłady z ww. słownika). W krótką serię wyjątków układają się nazwy typu Marzec ’68 czy Grudzień ’70, na ich wzór można tworzyć inne podobne.
  Poza tym słowniki ortograficzne pozwalają używać wielkiej litery ze względów emocjonalnych, por. [99] (19.3) w WSO PWN. Przejawia się w tym swoiste wartościowanie, jedni więc mogą pisać Powstanie Warszawskie, a inni powstanie warszawskie, zależnie od swojego stosunku do tego wydarzenia. Warto jednak pamiętać, że podstawowa i neutralna przez to jest pisownia małymi literami. Można więc w użyciu wielkich liter dopatrywać się chęci dowartościowania czynu powstańczego, natomiast nie jest zasadne zarzucać osobom używającym małych liter, że go deprecjonują.
  Po tym wszystkim możne Pani już sama podjąć decyzję w sprawie ARABSKIEJ WIOSNY.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • pisownia skrótów
  7.03.2015
  Dzień dobry!
  Czy istnieją żeńskie poprawne formy od słów magister, inżynier, profesor? Jeśli tak, czy w żeńskiej formie skrót (nie kończący się już na tą samą literę, np. magistra) będzie dalej zapisywany bez kropki – dla mężczyzny mgr Paweł Nowak (od magister), dla kobiety mgr. Anna Nowak (od magistry)? Czy taka zasada stosuje się do słów druh/druhna, z kropką dla kobiety, bez kropki dla mężczyzny (dh. i dh)?
  Pozdrawiam
  Mateusz Winnicki
  Żeńskie odpowiedniki form magister, inżynier, profesor to magisterka (ewentualnie magistra, na wzór pary ministerministra), inżynierka i profesorka. Są poprawne w tym sensie, że poprawnie zbudowane. Dla każdej z nich można wskazać model słowotwórczy, według którego powstały też inne wyrazy polskie. Wiele nowych nazw żeńskich przyjmuje się z oporami, niektóre osoby (w tym kobiety) uważają je za mało prestiżowe, a nawet dziwaczne. Od jakiegoś czasu jedna formy te się upowszechniają, co uważam za korzystne dla polszczyzny, gdyż zwiększają jej możliwości jako narzędzia komunikacji.
  Jeśli chodzi o pisownię skrótów, to zasada jest taka, jak Pan napisał (nie wprost): skróty zawierające ostatnią literę skracanego wyrazu nie są zamykane kropką, pozostałe są zamykane. Warto pamiętać o wyjątkach, należą do nich np. jednostki miar: cm, kg, s (sekunda), ale s. (strona) i sek. (sekunda). Zasadniczo więc o pracę może się starać mgr Paweł Nowak i mgr. (magistra, magisterka) Anna Nowak. Na razie jednak społeczna dyskusja toczy się o pełnych nazwach, nie o skrótach, a w staraniach o pracę radziłbym zostać przy formach tradycyjnych i używać odpowiednich skrótów.
  Skrót od druh zgodnie z ogólną regułą to dh, w przypadkach zależnych z kropką albo końcówką fleksyjną, np. dh. Kowalskiego albo dha Kowalskiego (analogicznie mgr. Nowaka albo mgra Nowaka). Od druhna – zgodnie z regułą – dh., np. dh. Anna Kowal. Jeśli za pomocą wyszukiwarki Google wykonać kwerendę "dh Anna" (imię pierwsze z brzegu), to znajdzie się zarówno zapisy z kropką po dh, jak i bez kropki, co nie najgorzej świadczy o piszących: przynajmniej niektórzy wiedzą o stosownej regule.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • gabinet weterynaryjny
  5.03.2015
  Szanowni Eksperci,
  jestem lekarzem weterynarii. Jak powinna wyglądać pisownia nazwy mojej działalności gospodarczej: Gabinet Weterynaryjny „I Pies i Kot” Joanna Gonicka, czy może gabinet weterynaryjny „I pies i kot” Joanna Gonicka?
  Pozdrawiam
  Joanna Gonicka
  Jeśli słowa Gabinet Weterynaryjny chce Pani uczynić częścią nazwy (dokładniej: nazwy własnej gabinetu), to należy je pisać wielką literą. Słowa „I pies, i Kot”', jak rozumiem, na pewno do tej nazwy należą, więc zapis wielkimi literami obu rzeczowników jest uzasadniony. Proszę tylko pamiętać, że przed drugim i, musi stać przecinek. W tekście ciągłym powinien też znaleźć się jakiś znak interpunkcyjny przed Pani imieniem i nazwiskiem, np. myślnik. Na szyldzie, pieczątce, druku firmowym itp. miejsce tego znaku może zająć koniec wiersza, a zamiast cudzysłowów wolno zastosować np. inny krój liter albo inny kolor. Jeśli zdecyduje się Pani na wersaliki, to zniknie też kwestia wyboru wielkich lub małych liter, por.
  Gabinet Weterynaryjny
  I PIES, I KOT
  Joanna Gonicka
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski