nie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Nie (tygodnik) ndm
nie
nie powinien, nie powin•na, nie powin•no; nie powin•ni, nie powin•ny (tego uczynić)
nie winien, nie win•na, nie win•no (czegoś: przestępstwa, pieniędzy)
nie-Aleksan•drostwo nie-Aleksan•drostwa, B.= D., o nie-Aleksan•drostwu ,
nie bez•piecz•niej: nie bezpieczniej, ale za to z dobrą ochroną
nie bez•piecz•niej•szy: wcale nie bezpieczniejszy niż wcześniej
nie blisko (lecz daleko)
nie bogaty (lecz biedny)
Nie-Boska komedia (tytuł) Nie-Boskiej komedii, Nie-Boską komedię
nie chciany (lecz narzucony)
nie codzien•nie (nie każdego dnia): nie codziennie taka okazja
nie dane (komuś): nie dane mu było zginąć (ale: premia niedana bez powodu)
nie domagać się (czegoś)

Synonimy

nie (negacja składnika zdania)
nie (odpowiedź)
nie (korekta wypowiedzi)
nie (pytanie o potwierdzenie)
ani nie (drgnął)
co by nie (było) pot.
czyj by nie (był) pot.
dokąd by nie (przyjechał) pot.
ile by nie (było) pot.
jak by nie (postąpił) pot.
jaki by nie (był) pot.
kto by nie (był) pot.
nic sobie nie robić (z kogoś, z czegoś)
nie lada (pod względem intensywności)
nie lada (pod względem jakości)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego