pragmatyka

 
To skarbnica informacji o tym, których wyrazów i wyrażeń używać w określonych sytuacjach, jaki wpływ na znaczenie lub rozumienie tekstu ma sytuacja, kontekst, nadawca lub odbiorca. Dowiesz się tu: jak zwracać się do określonej osoby; kiedy stosować wielką literę w zwrotach grzecznościowych; jak pisać tytuły naukowe lub stanowiska w formach adresatywnych; czy można napisać ?Witam? w e-mailu; kiedy zrozumiały jest zwrot ?Jestem samochodem?.
 • Liczba mnoga w tekstach naukowych
  30.06.2017
  Szanowni Państwo,
  od dłuższego czasu zastanawia mnie kwestia poprawności stosowania 1 os. liczby mnogiej w dyskursie matematycznym (przyjmijmy, że…, zauważmy, że…). Dla porównania w pracach naukowych z zakresu nauk humanistycznych raczej pomija się stosowanie form osobowych (a przynajmniej uważa się je za niepożądane). Z czego wynika ta różnica?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelniczka
  W tekstach naukowych forma 1. osoby liczby mnogiej służy różnym celom. Nadawca może się ukrywać pod postacią „my”, gdy nie chce eksponować swojej osoby (co byłoby niewskazane w takim dyskursie) – mówimy wówczas o tzw. pluralis modesiae (dosł. liczba mnoga skromności). Zwykle jednak zamiast formy wskazującej na nadawcę (choćby ukrytego w formie „my”) stosuje się takie konstrukcje, które go całkowicie ukrywają – stronę bierną, formy nieosobowe itd.
  Gdy jednak przeprowadza się jakieś dowodzenie, wskazuje się jakiś proces myślowy (niekoniecznie w matematyce), używa się formy „my”, by włączyć w tok myślenia odbiorcę – jest to tzw. „my” inkluzywne (stosowane też w perswazji politycznej, ale to inna historia...).
  Oba typy „my” stosowane są w tekstach należących do różnych nauk – zakres ich użycia uzależniony jest raczej od typu narracji niż od rodzaju dziedziny naukowej.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby
  28.06.2017
  Czy poprawne jest zamieszczanie w podaniach i wnioskach sformułowania Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby? Czy nie jest to zbyt nachalne i nie brzmi to zbyt „pleonastycznie”, skoro petenci podań i wniosków z definicji składają je w tym jednym określonym celu i odgórnie wiadome jest, że liczą na jego pozytywne rozpatrzenie?
  Wzorzec gatunkowy podania zakłada, że powinno się w nim znaleźć sformułowanie, które ma służyć zyskaniu przychylności adresata. Formuła Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby ma charakter szablonowy, a co za tym idzie – służy głównie wypełnieniu rytuału, a więc nadaje się wyłącznie do podań, których napisanie jest jedynie formalnością.
  Jeśli nasza prośba jest szczególna, podanie niestandardowe, a odpowiedź nieprzesądzona z góry, to właściwsze jest stosowanie mniej szablonowej formuły, np. Wierząc w zrozumienie mojej nietypowej sytuacji, proszę o przychylne odniesienie się do przedstawionej tu prośby.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Daj mi książkę, proszę
  1.06.2017
  Dzień dobry, Szanowni Państwo!
  Chcę zapytać, czy poprawne jest mówienie w następujący sposób: Daj mi książkę, proszę.
  Czy jest to błąd? Czy nie można zestawiać formy trybu rozkazującego z proszę?

  Jest to nie tylko poprawne, ale nawet grzeczniejsze niż samo Daj mi książkę. Zdanie z czasownikiem w trybie rozkazującym bez „towarzystwa” proszę jest w zasadzie poleceniem. Zamieszczenie w nim proszę nadaje mu łagodniejszą wymowę – czyni z niego właśnie prośbę.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Szanowni
  24.05.2017
  Pracuję w firmie korporacyjnej i od jakiegoś czasu w oficjalnych mailach pojawia się nagłówek Szanowni, w związku z czym mam pytanie, czy to jest prawidłowo użyty zwrot, bo jakoś odbieram to negatywnie, czy słusznie?

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  Mariola Wójciak
  Ma Pani rację, uznając sformułowanie Szanowni za niestosowne. Zredukowanie pełnej formy grzecznościowej, która charakteryzuje się ścisłym związkiem składniowym (tj. wymaga występowania zarówno wyrazu określającego, jak i określanego), w kontaktach oficjalnych jest przejawem skracania dystansu. Ten zaś odgrywa istotną rolę w etykiecie językowej Polaków. Jak pisała już na stronie poradni prof. Małgorzata Marcjanik:
  (…) spośród nagłówków listowych tylko formy Kochani, Kochana, Kochany oderwały się od wyrazów określanych (np. Rodzice) i są używane samodzielnie.

  Są one jednak charakterystyczne wyłącznie dla kontaktów nieoficjalnych.
  Powodem używania formy, o której Pani pisze, jest zapewne tendencja do skrótu – charakterystyczna dla języka używanego w firmach i korporacjach.
  Mateusz Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
 • Niech poczeka
  9.05.2017
  Czy jest poprawna i dopuszczalna forma zwracania się do drugiej osoby: Niech przyjdzie, Dziękuję, że jest albo Czy ona dzwoniła do mnie?
  Dziwi mnie ten sposób zwracania się bezpośrednio do danej osoby. Kiedy jest skierowany do mnie bezpośrednio, jestem zniesmaczona.
  Za wyjaśnienie z góry dziękuję.
  Zwracanie się do kogoś przy użyciu 3. osoby bez towarzyszącego słowa pan, pani itd. jest charakterystyczne dla niektórych gwar (między innymi na Podlasiu). W języku ogólnym formy takie (jeśli się w ogóle pojawiają) są odbierane jako niegrzeczne.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Chciałem zapytać… i Poproszę dwie bułki
  31.03.2017
  Prof. Bralczyk po usłyszeniu: Chciałem zapytać odpowiedział kiedyś prześmiewczo: Aha, czyli już Pan nie chce? i dodał, że lepiej byłoby zacząć: Chciałbym zapytać.
  Idąc tym tropem, przyszło mi do głowy, że wchodząc do sklepu mówimy np.: Poproszę dwie bułki. Czy zatem jest to poprawne sformułowanie, skoro używam czasu przyszłego, a nie teraźniejszego? Czy sprzedawca nie mógłby mi odpowiedzieć nieco uszczypliwie: To ja poczekam aż Pan poprosi?

  Z poważaniem
  Czytelnik
  Pozwolę sobie nie zgodzić się z profesorem Bralczykiem – konstrukcja „chciałem + czasownik w bezokoliczniku” jest konwencjonalnym sposobem wyrażenia życzenia, pytania itp. w sytuacji, gdy nadawca czuje się trochę niepewnie, czuje pewien dystans wobec rozmówcy. Zdanie Chciałem zapytać, czy był Pan kiedyś w Rzymie zdradza właśnie jakiś rodzaj nieśmiałości nadawcy, czego nie przynosi bezpośrednie pytanie: Czy był Pan kiedyś w Rzymie.
  Zdziwiłabym się, gdyby ekspedientka odebrała wypowiedź Poproszę dwie bułki jako zapowiedź przyszłej prośby – czasownik poproszę (właśnie w czasie przyszłym) jest konwencjonalnym sposobem wyrażania prośby, grzeczniejszym niż proszę.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Tytulatura
  26.12.2016
  Dlaczego nauczycieli w liceum niektórzy tytułują profesorami, wicedyrektorów – dyrektorami, a wicepremierów – premierami, skoro nie mają oni takich tytułów ani stanowisk?
  Poruszył Pan dwie kwestie: używania nazwy tytułu lub stopnia naukowego w zwrotach do osób, którym formalnie on nie przysługuje, oraz tytułowania zastępców osób zajmujących jakieś stanowisko nazwami tych stanowisk.
  Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to jest to kwestia zwyczaju. Przyjęło się, że nauczycieli w liceum tytułuje się profesorami, ponieważ w okresie, kiedy powstawały szkoły średnie, kadra pedagogiczna należała do prawdziwej elity intelektualnej. Podobnie do każdego lekarza zwracamy się panie doktorze, mimo że nie każdy z nich ma doktorat – jest to pozostałość po czasach, w których każdy absolwent medycyny miał stopień doktora.
  W drugiej sprawie – niezręcznie byłoby się zwracać do kogoś panie wicepremierze; polska norma grzecznościowa wymaga „wywyższenia” rozmówcy, z czym w sprzeczności stoi zastosowanie przedrostka wice-.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pan prezydent a prezydent
  26.12.2016
  Politycy używają sformułowania Pan Prezydent. Gdy prezydentem jakiegoś kraju jest kobieta (np. do niedawna Pani Prezydent Republiki Korei Park Geun-hye) sformułowanie Pani Prezydent jest trafne, gdyż oprócz wyrazu szacunku i podkreślenia stanowiska (Prezydent) wiadomo jest że Prezydent jest kobietą (Pani). Czy słowo Pan przed słowem Prezydent jest pleonazmem? Przecież sama forma (Prezydent) wskazuje na mężczyznę. Rozumiem, że w wołaczu lepiej dodać słowo pan.
  Słowo pan pełni tu funkcję grzecznościową – jest dodawane do nazw stanowisk (pan dyrektor), funkcji (pan prezes), a czasami nawet zawodów (pan nauczyciel) po to, by wskazać na szacunek dla osoby, o której mowa. W Polsce politycy i urzędnicy zbyt często, moim zdaniem, stosują tę formę – posługują się nią w sytuacjach, które tego nie wymagają (np. w oficjalnym piśmie, w protokole jakiegoś zebrania, w codziennej rozmowie). Formę pan prezydent zarezerwowałabym na bardzo uroczyste okazje, a także – rzecz jasna – na sytuacje, w których mówimy (przemawiamy) w obecności prezydenta.
  Podobnie postępowałabym z wyrażeniem pani prezydent. Na to, że mówimy o kobiecie, wskazuje na ogół forma wyrazów w zdaniu: prezydent podpisała…, nasza prezydent. Nie ma więc konieczności dodawania słowa pani w sytuacjach, w których płeć osoby nazwanej prezydentem „ujawnia się” w innych słowach.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Gorzko na weselu
  12.11.2016
  Szanowna Pani Profesor,
  skąd wziął się obyczaj wołania gorzko! podczas pocałunku państwa młodych na weselu? Wydaje mi się to nielogiczne.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Przysłówek gorzko, który na weselach jest używany jako zachęta do tego, by państwo młodzi się pocałowali, odnosi się do smaku wódki – pocałunek ma ją „osłodzić”. Mówi o tym znana przyśpiewka weselna:
  Gorzka wódka, gorzka wódka,
  Trzeba ją osłodzić!
  Młody młodą pocałuje,
  Nic nie będzie szkodzić!


  Tak więc to nie pocałunek jest gorzki, a wódka, która dzięki pocałunkowi ma bardziej smakować.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Nietakt studenta
  15.10.2016
  Szanowni Państwo,
  ostatnio byłem świadkiem sytuacji, w której student zwrócił się do pani profesor: Czy jest dziś na wydziale pani mąż?. Chodzi oczywiście o to, że mąż pani profesor również pracuje na uczelni. Wobec różnicy w hierarchii ja bym na jego miejscu zapytał neutralnie o pana profesora X. W moim odczuciu taka wypowiedź jak jego niejako eksponuje sytuację prywatną osoby wyżej usytuowanej, co odbieram jako nietaktowne. Ale może jestem przewrażliwiony, dlatego proszę o opinię.

  Czytelnik
  Ma Pan całkowitą rację – student zachował się niestosownie. Dla niego profesor X jest profesorem X, a nie mężem pani profesor X. Jako że rozmowa toczyła się na uczelni, a nie na gruncie prywatnym, on zaś występował w roli studenta, a nie przyjaciela rodziny, to nie powinien był wprowadzać kategorii rodzinnych do relacji z profesorem i jego małżonką.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Stopni i tytułów się nie sumuje
  3.10.2016
  Odnoszę się do porady dotyczącej łączenia skrótów dr i inż.. Jak się wydaje, tak jest w języku angielskim, a nie w polskim, gdzie doktor jest stopniem naukowym, a inżynier i magister inżynier – tytułami zawodowymi (również w naukach o zarządzaniu!). Wg tego, w zależności od miejsc ukończenia studiów, należałoby używać rozmaitych skrótów np. dr, mgr, inż. – (np. mgr nauk matematycznych, inż. nauk o zarządzaniu, który zdobył doktorat z nauk techn.) więcej na stronie http://maciejszmit.blogspot.com/2016/09/jak-to-jest-z-tym-doktoratem.html.
  Poradnia nie sugeruje tego, co zostało napisane na podanej stronie. Skrót z przecinkiem (dr n. hum., mgr inż.), który zamieściłam w odpowiedzi, to forma potencjalna, którą posłużyłam się w celu wyjaśnienia Czytelnikowi istoty zagadnienia. „Mnożenie bytów”, z którym mamy do czynienia na podanej powyżej stronie, służy Autorowi do – jak rozumiem – uzyskania efektu humorystycznego.
  Mgr i inż. to tytuły zawodowe (absolwent studiów I stopnia ma tytuł zawodowy licencjata – skrót lic., znoszony niejako przez tytuł magistra). Tylko w wypadku stopni naukowych i tytułu naukowego, a więc doktora, doktora habilitowanego i profesora, można podawać przed imieniem i nazwiskiem – wyłącznie w uzasadnionych komunikacyjnie wypadkach – dziedzinę wiedzy, w której uzyskano stopień czy tytuł. Ale stopni i tytułów się nie sumuje! Jeżeli ktoś na dwa doktoraty z różnych dziedzin lub doktorat z jednej, habilitację z drugiej, a profesurę z trzeciej, tego w zapisie się nie uwidacznia.
  Tytuł zawodowy inżyniera jest pewnym wyjątkiem – w środowisku technicznym jest on na tyle prestiżowy, że spotyka się zapisy prof. dr hab. inż. Jan Kowalski. Tak jak w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej pilot i nawigator cieszą się szczególnym szacunkiem, dlatego skrót pil. lub nawig. może być umieszczony po nazwie stopnia wojskowego oficera bądź chorążego.
  Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
 • Doktor nauk prawnych radca prawny
  3.10.2016
  Szanowni Państwo,

  zwracam się z pytaniem, jak powinna brzmieć oficjalna wizytówka lub podpis w służbowym e-mailu osoby, która jest jednocześnie doktorem nauk prawnych jak i posiada tytuł zawodowy, np. radcy prawnego.

  Która formuła będzie właściwa:
  dr n. pr. r. pr. Jan Kowalski
  dr r. pr. Jan Kowalski
  dr n. pr. Jan Kowalski, r. pr.
  dr Jan Kowalski, r. pr.
  dr n. pr. Jan Kowalski, radca prawny
  dr Jan Kowalski, radca prawny

  Będę wdzięczny za podpowiedź.

  Łączę wyrazy szacunku,
  KN
  Jeśli chciałby Pan zawrzeć wszystkie informacje w formie skrótowej, to najodpowiedniejsza wydaje się forma dr r. pr. Jan Kowalski. Informowanie o tym, że Kowalski jest doktorem nauk prawnych jest zbyteczne, ponieważ radcą prawnym może być chyba wyłącznie osoba o wykształceniu prawniczym. Ponadto powtórzenie skrótu pr. (dr n. pr. r. pr.) spowodowałoby informacyjny chaos.
  Gdybym sama była tym kimś, napisałabym sobie na wizytówce i w sygnaturze wiadomości e-mailowej dr Jan Kowalski, a poniżej radca prawny.
  Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
 • Szanowny Panie Dziekanie czy Szanowny Panie Profesorze?
  3.10.2016
  Szanowni Państwo,
  proszę o wskazanie poprawnych form zwrotów w wiadomościach elektronicznych.
  do dziekana – Szanowny Panie Dziekanie
  do rektora – Szanowny Panie Rektorze
  do profesora – Szanowny Panie Profesorze
  Powyższe formy są oczywiste, a co w przypadku gdy piszemy do dziekana, ale nie jako do osoby pełniącej funkcję tylko jako do naszego wykładowcy?
  Wówczas używamy formy Szanowny Panie Profesorze (dziekan wydziału na ogół jest profesorem). Jeśli miałby stopień doktora – Szanowny Panie Doktorze.
  Funkcja dziekana jest jednak na tyle prestiżowa, że zwrócenie się w sprawach nie związanych z pełnioną funkcją za pomocą formy Szanowny Panie Dziekanie nie będzie nietaktem.
  Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
 • Zwracanie się do kogoś po nazwisku
  22.09.2016
  Tłumaczę książki z angielskiego i nie zawsze wiem, jak bohater ma na imię.

  Pozdrawiam serdecznie
  Dorota
  Tak, zwracanie się do kogoś za pomocą formy panie / pani wraz z nazwiskiem w polskiej kulturze w większości wypadków uchodzi za niestosowne.
  Wyjątkiem są małe miejscowości, gdzie wszyscy się znają (nieraz od pokoleń) i do adresatów szczególnie starszego pokolenia często używają omawianej formy, także dawne wsie tzw. szlacheckie na wschodzie Polski, gdzie nazwisko oznaczało wyższy status społeczny, oraz regiony podlegające wpływowi języka niemieckiego, np. Śląsk, Wielkopolska.
  W tłumaczeniach z języka angielskiego należy formy adresatywne z nazwiskiem oddawać za pomocą inicjatywnego proszę pana, proszę pani, a w dalszym kontekście używać form typowych dla relacji na pan/pani. Formy zawierające imię, np. pani Mario, nie rozwiązują problemu, ponieważ skracają dystans, co nie zawsze w konkretnej sytuacji jest pożądane. Szczególnie zwracanie się w ten sposób do osób wyżej usytuowanych jest w polskich realiach przekroczeniem normy grzecznościowej.
  Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
 • Szanowny Panie Dziekanie czy Szanowny Panie Doktorze?
  16.07.2016
  Szanowni Państwo,
  czy dobrze myślę, że podanie do dziekana najlepiej zacząć słowami Szanowny Panie Doktorze, a nie np. Szanowny Panie Dziekanie? Stopień naukowy wydaje mi się bardziej prestiżowy niż funkcja dziekana. Dodam, że podanie ma formę elektroniczną, więc nie ma miejsca na wpisanie adresata i oddanie mu w tym miejscu należnego szacunku (Doktor X // Dziekan Wydziału Y itd.). Jest tylko pole „treść podania”.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Niedobrze. Funkcja dziekana wydziału jest na uczelni traktowana jako znacznie bardziej prestiżowa niż stopień doktora (a nawet tytuł profesora).
  Małgorzata Marcjanik
 • Etykieta komunikacji elektronicznej
  16.07.2016
  Szanowni Państwo,
  jeszcze jedno pytanie z etykiety komunikacji elektronicznej. Chciałbym się dowiedzieć, czy przy wymianie oficjalnej korespondencji mejlowej należy każdorazowo rozpoczynać i kończyć wiadomość eleganckimi zwrotami, czy po pierwszej wiadomości można uznać, że rozpoczęliśmy pewien dialog i nieumieszczanie żadnych formuł jest w porządku?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  To zależy od hierarchii. Jeżeli korespondujemy z kimś znacznie wyżej od nas usytuowanym, należy raczej zaczekać, aż nasz korespondent uprości formy etykietalne. Wówczas możemy poczuć się upoważnieni do analogiczych zachowań werbalnych – samemu lepiej uproszczonych form nie inicjować. Jeśli zaś to my mamy hierarchiczną przewagę, możemy po uprzejmościach w pierwszym e-mailu w następnym przejść od razu „do rzeczy”.
  Na pytanie to trudno jednak udzielić obowiązującej w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiedzi. Z moich obserwacji wynika, że uczestnicy korespondencji elektronicznej częściej w kolejnej wymianie listów pomijają formułę inicjującą kontakt niż formułę kończącą – to pierwsze uściślenie. Drugie zaś jest takie, że nieraz konkretny, znany nam adresat preferuje określone zachowania grzecznościowe – wtedy elegancko jest spełnić jego oczekiwania.
  Małgorzata Marcjanik
 • Nocne mejlowanie…
  14.07.2016
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie związane z etykietą komunikacji elektronicznej. Czy jest cokolwiek niewłaściwego w wysyłaniu oficjalnych wiadomości mejlowych w późnych godzinach wieczornych lub nawet w nocy?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Jeśli nie domagamy się od adresata natychmiastowej odpowiedzi, to nie musimy obawiać się popełnienia faux pas, gdy wysyłamy służbowe (czy ogólniej – oficjalne) mejle nocą.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. UW
  29.05.2016
  Szanowni Państwo,
  w formalnych dokumentach spotykam się z różną pisownią stanowiska profesora nadzwyczajnego. Proszę o wskazanie prawidłowej formalnej pisowni.

  dr hab. Jan Kowalski – prof. UW
  dr hab. Jan Kowalski – prof. nadzw. UW
  dr hab. Jan Kowalski, prof. UW
  dr hab. Jan Kowalski, prof. nadzw. UW
  prof. UW dr hab. Jan Kowalski
  prof. nadzw. UW, dr hab. Jan Kowalski

  Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów najwłaściwszym zapisem jest następujący:
  dr hab. Jan Kowalski, prof. UW.

  Dopuszcza się też użycie skrótu nadzw. po skrócie prof., a zatem:
  dr hab. Jan Kowalski, prof. nadzw. UW.

  Formy z myślnikiem oddzielającym wyrażenie „prof. + skrótowiec nazwy uczelni” są nieskodyfikowane. Za niewłaściwe, bo przynależne tylko profesorom tytularnym, uznaje się umieszczanie wyrażenia typu prof. UW przed nazwiskiem, nawet w połączeniu z nazwą stopnia naukowego dr hab..
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zanurzenie oceny
  27.04.2016
  Czy zwrot mścić się (wg słownika: ‘odpłacać złem za zło, brać odwet za krzywdy lub niepowodzenia’) obejmuje swoim znaczeniem domniemanie winy? Innymi słowy, kiedy mówimy, że Iks mści się na Igreku za coś, to czy tym samym wyrażamy przekonanie, że Igrek rzeczywiście to coś popełnił lub jest za to coś odpowiedzialny?
  Interpretacja zdania Iks mści się na Igreku za p może być dwojaka. Po pierwsze, wypowiadająca je osoba ocenia zachowanie Igreka w stosunku do Iksa – zakłada, że Igrek wyrządził Iksowi jakąś krzywdę, i nazywa reakcję Iksa mszczeniem się. Wówczas zdanie Iks mści się na Igreku za p moglibyśmy uzupełnić wyjaśnieniem: uważam, że robiąc p, Igrek wyrządził Iksowi wielką krzywdę.
  Po drugie, osoba wypowiadająca to zdanie nie ocenia zachowania Igreka w stosunku do Iksa, lecz tylko opisuje działanie Iksa, które nazywa za pomocą czasownika mścić się. Oceny działań Igreka dokonuje wówczas Iks. Zdanie Iks mści się na Igreku za p moglibyśmy uzupełnić wyjaśnieniem: Iks uważa, że robiąc p, Igrek wyrządził mu wielką krzywdę
  Czasowników, w których zanurzona jest ocena działań nazywanych przez wyrazy łączące się z tymi czasownikami, jest dużo. Są to np. odwdzięczać się za coś, ocalić od czegoś, uratować od czegoś. Możliwość „przeniesienia” oceny z wykonawcy czynności (czyli z tego, kto ocala, mści się, odwdzięcza się itp.) na nadawcę wypowiedzi jest często wykorzystywana w propagandzie (i też w reklamie), co stwarza pole do manipulacji. Gdy słyszymy polityka, który mówi „Partia A musi ocalić Polskę od partii B”, to nie wiemy, czy przekonanie, że partia B działa na szkodę Polski, jest opinią osoby wypowiadającej tekst, czy też oceną dokonaną przez partię A.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Jak się żegnać na Facebooku?
  25.04.2016
  Szanowna Redakcjo,
  chciałbym dowiedzieć się jak w poprawny sposób zakończyć rozmowę prowadzoną za pomocą SMS lub prowadzoną na Facebooku. Szczególnie wtedy, gdy wiem, że następna forma kontaktu również będzie odbywać się tą samą drogą. Pisząc do mojego interlokutora do zobaczenia lub do usłyszenia odnoszę wrażenie, że piszę niepoprawnie.

  Z wyrazami szacunku
  Jakub Tyliszczak
  Rozmowy prowadzone za pomocą SMS-ów lub na Facebooku są w istocie krótkimi – i szybko przekazywanymi – wiadomościami, nie mającymi takich formalnojęzykowych wykładników gatunkowych, jak list tradycyjny czy nawet list elektroniczny (e-mail). Dlatego SMS-ów oraz wypowiedzi na Facebooku nie rozpoczynamy na ogół formułą powitalną i nie kończymy formułą pożegnalną.
  Gdy nadawcy – pozostający na ogół z odbiorcami w relacji na ty – chcą zasygnalizować następny kontakt za pomocą tego samego medium, mogą użyć szablonowego zwrotu Na razie lub zwrotu Do jutra (jeśli planują kontakt następnego dnia). Kobiety chętnie używają ekonomicznego zwrotu Pa i jego formy powielonej (Pa, pa itd.). Do zwrotów nowych, nie usankcjonowanych jeszcze w polszczyźnie, należą chętnie używane przez młode pokolenie: Do później i Do potem. Jak również uniwersalne ze względu na typ kontaktu: Jesteśmy w kontakcie, skrótowe W kontakcie (także przekształcone żartobliwie formy młodzieżowe: W intaczu oraz W kontaczu).
  Zwroty Do zobaczenia i Do usłyszenia rzeczywiście w analizowanych sytuacjach komunikacyjnych nie są stosowne. Pierwszy z nich zakłada następny kontakt w formie twarzą twarz, drugi – telefoniczny.
  prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego