mu!

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mu ndm: kontynent Mu
go (gra) ndm
im. (= imienia): I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku
im. (= imiesłów) a. imiesł.
im..., tym... (np. im szybciej, tym lepiej)
JE (= Jego Ekscelencja) ndm
jej (zaimek)
jej (wykrzyknik) a. jej!
Nie (tygodnik) ndm
nie
nim (= zanim)
on D. jego a. go, a. niego (np. do niego), C. jemu a. mu, a. niemu (np. ku niemu), B. jego a. go, NMs. nim (zob. oni)
ona DC. jej a. niej (np. do niej, ku niej), B. ją, N. nią, Ms. niej (zob. one)
one D. ich a. nich (np. do nich), C. im a. nim (np. ku nim), B. je a. nie (np. na nie), N. nimi, Ms. nich (zob. ona, ono)
oni DB. ich a. nich (np. do nich), C. im a. nim (np. ku nim), N. nimi, Ms. nich (zob. on)
Ono: Yoko Ono ndm
ono D. jego a. go, a. niego (np. do niego), C. jemu a. niemu (np. ku niemu), a. mu, B. je a. nie (np. uważaj na nie), NMs. nim (zob. one)
nie powinien, nie powin•na, nie powin•no; nie powin•ni, nie powin•ny (tego uczynić)
nie winien, nie win•na, nie win•no (czegoś: przestępstwa, pieniędzy)
go-go (taniec erotyczny) ndm
go-cart -rta, -r•cie; -rty, -rtów; zob. gokart
Ich Troje (zespół muz.) Ich Troj•ga, Ich Troj•giem
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
im. bier. (= imiesłów bierny) a. imiesł. bier.
im. czyn. (= imiesłów czynny) a. imiesł. czyn.
im. uprz. (= imiesłów uprzedni) a. imiesł. uprz.
im. wsp. (= imiesłów współczesny) a. imiesł. wsp.
nie-Aleksan•drostwo nie-Aleksan•drostwa, B.= D., o nie-Aleksan•drostwu ,
nie bez•piecz•niej: nie bezpieczniej, ale za to z dobrą ochroną
nie bez•piecz•niej•szy: wcale nie bezpieczniejszy niż wcześniej
nie blisko (lecz daleko)
nie bogaty (lecz biedny)
Nie-Boska komedia (tytuł) Nie-Boskiej komedii, Nie-Boską komedię
nie chciany (lecz narzucony)
nie codzien•nie (nie każdego dnia): nie codziennie taka okazja
nie dane (komuś): nie dane mu było zginąć (ale: premia niedana bez powodu)

Synonimy

nie (negacja składnika zdania)
nie (odpowiedź)
nie (korekta wypowiedzi)
nie (pytanie o potwierdzenie)
ani nie (drgnął)
co by nie (było) pot.
czyj by nie (był) pot.
dokąd by nie (przyjechał) pot.
ile by nie (było) pot.
jak by nie (postąpił) pot.
jaki by nie (był) pot.
kto by nie (był) pot.
nic sobie nie robić (z kogoś, z czegoś)
nie lada (pod względem intensywności)
nie lada (pod względem jakości)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego