opracowanie tekstu

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • Interpunkcja w nagłówkach

  11.11.2023
  11.11.2023

  Szanowni Państwo,

  od jakiegoś czasu zastanawiają mnie zdania typu:

  „Jak zapisywać nazwę gminy: małą czy dużą literą?", „Jak zapisać nazwę stowarzyszenia lub fundacji – w całości dużymi literami?" oraz „Przecinek przed imiesłowem przymiotnikowym – kiedy stawiać przecinek, a kiedy nie?". Kwestia dotyczy użycia dwukropka i myślnika. Czy mógłbym zamiast nich postawić kropkę bądź przecinek, i tym samym podzielić te zdania na dwa mniejsze, czy jednak jest to niedopuszczalne? Chciałbym też wiedzieć, z czego wynika użycie tych znaków, bo ciężko mi te przykłady podporządkować jakimkolwiek znanym mi zasadom.

 • odnośnik do przypisu
  4.11.2023
  16.06.2013
  Czy numer odnośnika literaturowego odnoszącego się do całego akapitu powinien stać przed kropką, czy po kropce? Czy istnieje jakaś różnica w jego umiejscowieniu gdy dotyczy on pojedynczego zdania?
 • Poprawność (orto)graficzna logotypów

  29.10.2023
  29.10.2023

  Szanowni Państwo,

  proszę o opinię w sprawie zapisu nazwy firmy w logotypie. Z powodów estetycznych/koncepcyjnych drugi wyraz w dwuwyrazowej nazwie firmy miałby być zapisywany małą literą. Podaję przykład: BENEFIT system. Czy jest to błąd ortograficzny? Czy jeśli w logotypie drugi wyraz jest zapisywany małą literą, to powinien być spójnie zapisywany tak wszędzie, czy dopuszczalne byłoby używanie w tekstach nazwy BENEFIT System?

  Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

 • Kropka należąca do cyfrowo zapisanego liczebnika porządkowego

  25.10.2023
  25.10.2023

  Czy kończąc zdanie frazą zawierającą kropkę (lata 90.) powinniśmy zduplikować tę kropkę? A co, jeśli dodatkowo chcemy zawrzeć w tym miejscu przypis dolny, którego indeks należy umieścić przed kropką kończącą zdanie? Rozważam przykład Produkcja energii elektrycznej w Chinach urosła ponad pięciokrotnie od początku lat 90.

 • Warunki w formie listy numerowanej

  11.10.2023
  11.10.2023

  Czy gdyby w pytaniu umieszczonym pod linkiem https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przecinki-zamiast-srednikow;18761.html warunki podane w definicji były zapisane w formie listy wyliczeniowej i wewnątrz nich występowałyby przecinki, to warunki te, jako elementy listy wyliczeniowej, można by oddzielić średnikami?

 • Dzielenie wyrazów połączonych dywizem

  5.10.2023
  5.10.2023

  Dzień dobry, jak poprawnie należy przenieść do kolejnego wiersza drugi człon nazwiska Jan Nowak-Kowalski.

  Czy tak: ..............................................................Jan Nowak-

  -Kowalski, łącznik zarówno na końcu wiersza jak i na początku kolejnego,

  Czy tak:................................................................Jan Nowak

  -Kowalski, łącznik tylko na początku kolejnego wiersza.

  Czy tak:.................................................................Jan Nowak-

  Kowalski, łącznik tylko na końcu wiersza.

  A może wszystkie formy zapisu są właściwe ?

  Proszę uprzejmie o radę.

 • Spacja międzywyrazowa po skrócie

  2.10.2023
  2.10.2023

  Jaka jest właściwa pisownia: ul. Powstańców Warszawy czy ul.Powstanców Warszawy?

 • Specyficzna funkcja wielkiej litery

  1.10.2023
  1.10.2023

  Szanowni Państwo,

  moje pytanie dotyczy zasad użycia wielkich liter. Czy poprawnym jest użycie wielkiej litery celem rozróżnienia dwóch takich samych słów? W pismach (zwłaszcza urzędowych) po podaniu pierwszy raz pełnej nazwy umieszcza się informacje „(dalej również: podmiot gospodarczy)”. Zdarza się, że w dalszej części pisma trzeba użyć określenia „podmiot gospodarczy” nie odnosząc się do początkowo zastąpionej pełnej nazwy. Czy zastosowanie pisowni wielką literą (Podmiot gospodarczy/podmiot gospodarczy) jest poprawne? W języku angielskim w takiej sytuacji pomaga przedimek the, czy w języku polskim można analogicznie użyć pisowni wielką literą?

 • Nazwy przedmiotów na okładkach zeszytów

  28.09.2023
  28.09.2023

  Szanowni Państwo,

  czy poprawny jest zapis „Język polski” umieszczony na okładce lub stronie tytułowej zeszytu przedmiotowego?

  Z wyrazami szacunku

  Weronika Nowicka

 • Szeregujemy alfabetycznie nazwisko dwuczłonowe

  28.09.2023
  28.09.2023

  Witam serdecznie.

  Jestem nauczycielem i mam pewną wątpliwość podczas wpisywania do dziennika nazwisk w porządku alfabetycznym : nazwisko dwuczłonowe np. Wojnowicz - Antonowicz Wojciech należy wpisać wśród nazwisk na literę „W” czy wśród nazwisk na literę „A”?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Edycja korespondencji z okresu II wojny światowej

  27.09.2023
  27.09.2023

  Szanowni Państwo,

  czy przygotowując do wydania korespondencję z czasów II wojny światowej, należy poprawić, czy też wiernie zachować ortografię i interpunkcję oryginału?

  Z wyrazami szacunku

  Czytelniczka

 • Miejsce znaku zmiękczenia w transkrypcji alfabetu ukraińskiego

  25.09.2023
  25.09.2023

  Szanowni Państwo,

  chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem zasady transkrypcji alfabetu ukraińskiego zawarte w SO PWN. Według par. 78.B. znak miękki należy oddawać znakiem zmiękczenia, a nie apostrofem. W przykładowych wyrazach znak zmiękczenia (´, prim) jest dostawiony do litery reprezentującej zmiękczoną spółgłoskę, ale w transkrypcji wyrazu князь użyto litery „ź” (kniaź). Czy można stąd wywieść zasadę, że jeśli dana litera alfabetu polskiego ma swój odpowiednik z akutem (ć, ń, ś, ź), znakiem zmiękczenia jest ten właśnie znak diakrytyczny, natomiast znak ´stosujemy do pozostałych liter? Innymi słowy: czy український = ukrajinśkyj czy raczej ukrajins´kyj?

  Z pozdrowieniami,

  LK

 • Miejsce odsyłacza do przypisu

  5.07.2023
  5.07.2023

  Szanowni Państwo,

  czy poprawne jest umieszczanie odsyłacza przed kropką w przypadku cytatów wyróżnionych graficznie w tekście (poprzedzonych interlinią, złamanych mniejszą czcionką i w węższej kolumnie), czy jednak w takiej sytuacji obowiązuje wyjątek, czyli odsyłacz umieszczamy po kropce kończącej taki wyróżniony cytat? A może dopuszczalne są obie możliwości, a ważna jedynie konsekwencja w obrębie danej publikacji? Z góry dziękuję za odpowiedź M.

 • Pietro Giorgio Tolomei z Teramo

  4.07.2023
  4.07.2023

  Szanowna Redakcjo,

  zmagam się z odmianą przez przypadki autora znanego piętnastowiecznego dzieła („Translatio miraculosa ecclesie beate Marie virginis de Loreto”), o którym w mianowniku napisze się tak: Pietro di Giorgio Tolomei of Teramo.

  Będę szczerze zobowiązany za pomoc!

  Czytelnik Poradni

 • Normy edytorskie

  28.06.2023
  28.06.2023

  Szanowny Panie,

  w publikacji „Edycja tekstów. Praktyczny poradnik”, na s. 24-26 formułuje Pan szereg zasad dotyczących „dzielenia wyrazów i rozdzielania różnego typu zapisów na końcu wiersza”. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie: jakie jest uzasadnienie tych norm?; z czego się wywodzą?

  Z góry dziękuję za odpowiedź, łączę pozdrowienia

  Andrzej Pawełczyk

 • Redagujemy etymologię określeń terminologicznych

  26.06.2023
  26.06.2023

  Szanowni Państwo,

  jakich znaków użyć, podając etymologię terminu w definicji? Najpierw pismem oryginalnym, potem w transliteracji, czy odwrotnie? Przykłady:

  1. Tkankowce, Eumetazoa (stgr. εὖ = eû ‛dobrze’, μετά = metá ‛po’, ζῷον = zôion ‛zwierzę’) – podkrólestwo zwierząt...

  2. … (stgr. εὖ «eû» ‛dobrze’, μετά «metá» ‛po’, ζῷον «zôion» ‛zwierzę’) – ….

  3. … (stgr. eû «εὖ» ‛dobrze’, metá «μετά» ‛po’, zôion «ζῷον» ‛zwierzę’) – ...

  Marek Piersa

 • Zapisujemy duże kwoty

  24.06.2023
  24.06.2023

  Jak prawidłowo napisać: 4256 mln zł czy 4.256 mln zł? Czy istotne jest to, że liczba jest czterocyfrowa, czy ważniejsze jest, że wartość to 4 miliardy 256 milionów?

  Pozdrawiam

 • Nazwy własne w nazwach własnych

  23.06.2023
  23.06.2023

  W jaki sposób należy traktować cudzysłów w tytule filmu w kontekście nazw własnych:

  — kina/domu, np. Ucieczka z kina „Wolność” czy Ucieczka z kina Wolność lub Dom „Słowo”. Niedokończona powieść czy Dom Słowo. Niedokończona powieść

  — kryptonim akcji, np. „Anna” i wampir czy Anna i wampir lub Operacja Argo czy Operacja „Argo”

  — nazwa techniczna broni, np. Pistolet typu „Walter P-38” czy Pistolet typu Walter P-38

  — zwyczajowa nazwa samolotu, np. Lot Świerkowej Gęsi czy Lot „Świerkowej Gęsi”?

 • Pomijanie przecinka

  20.06.2023
  20.06.2023

  Czytałem wiele razy w Poradni, że w niektórych przypadkach można nie stawiać kropki na końcu zdania, jeśli potem jest nowy wiersz. A czy podobna zasada dotyczy przecinków? Czy będzie poprawnie napisać na drzwiach:

  CIĄGNĄĆ

  aby otworzyć

  ?

 • Tytuł aktu prawnego

  20.06.2023
  20.06.2023

  Czy należy pisać: Artykuł X francuskiego Kodeksu pracy czy kodeksu pracy?

  Z góry dziękuję

  D.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego