odmiana

 
Podajemy rozstrzygnięcia wszelkich problemów związanych z odmianą słów: czy dane słowo w ogóle się odmienia, jak je odmieniać, czy ma liczbę mnogą, czy dopełniacz ma końcówkę ?u czy ?a, jak brzmi w czasie przyszłym, jaki jest jego wołacz.
 • tyglew
  15.03.2015
  Jak odmieniać słowo tyglew (krzyżówka lwicy i tygrysa)? Czy tak jak lew, a więc tyglwa, tyglwowi, tyglwy...?
  Niekoniecznie, zwłaszcza że skomplikowana grupa spółgłoskowa glw aż prosi się, aby ją rozbić samogłoską i mówić tyglewy. W Wikipedii w granicach jednego hasła czterokrotnie użyto formy tyglewy, a dwukrotnie tyglwy. Ciekawe, czy jest to świadoma decyzja autora, który, pisząc o zwierzęciu powstałym przez wymieszanie genów lwa i tygrysa, sam wymieszał w tekście dwa wzorce odmiany, czy też wynik nieuwagi.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • NGO
  14.03.2015
  Szanowna Poradnio!
  Mimo zaawansowanego wieku debiutuję w roli korektorki, w związku z czym odkrywam miliony problemów językowych. Zgodnie z poradnianym przepisem, ograniczę się do jednego pytania. Chodzi mi o często używany w prasie skrót NGO (organizacja pozarządowa), a konkretniej – o używanie go w piśmie w liczbie mnogiej i w przypadkach zależnych. Będę wdzięczna za wyjaśnienie.
  Z poważaniem
  Halina Kowalczyk
  Skrót czy raczej skrótowiec NGO – od ang. non governmental organisation – jest nieodmienny. W polskich tekstach można go spotkać w formie liczby mnogiej NGOs, ale to jest angielska odmiana, nie polska.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • lindy hop
  10.03.2015
  Czy nazwę bardzo mało popularnego tańca lindy hop należy odmieniać tak samo jak hip-hop? Spotkałem się z odmianą „Tańczę lindy hopa” i brzmi mi to bardzo źle. Czy nie powinno być „Tańczę lindy hop”? Tak samo „Słucham hip-hopa” czy „Słucham rapa” brzmi niepoprawnie. Czy powinno być „Nie lubię lindy hop”, „Nie lubię lindy hopu” czy „Nie lubię lindy hopa”?
  Pozdrawiam
  Mnie odmiana lindy hopa nie razi, a ponieważ nazwy tańców rodzaju męskiego mają biernik równy dopełniaczowi i zakończony głoską -a – por. tańczyć walca (oberka, fokstrota, rock and rolla) – więc tak samo utworzyłem formę lindy hopa. Inaczej niż Panu zdanie „Tańczę lindy hop” wydawałoby mi się sztuczne. Proszę zauważyć, że nawet let's kiss mimo wyraźnych znamion obcości podlega odmianie.
  Hip-hop i rap nie są rodzajem tańca (choć można do nich tańczyć), dlatego ich nazwy zachowują się inaczej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • temat i końcówka w nadziei
  24.02.2015
  Dzień dobry.
  Moje pytanie dotyczy rzeczownika nadzieja. W którym miejscu należy oddzielić w nim temat od końcówki?
  W formie nadzieja końcówką jest -a, tematem nadziej-. Analogicznie w bierniku i narzędniku lp, a także w większości przypadków lm. Kłopot jest z formą nadziei: można wydzielić w niej temat oboczny (skrócony) i końcówkę -i albo inny temat oboczny (nieskrócony) i końcówkę zerową. Rozwiązania te są w zasadzie równorzędne, ponieważ rzeczowniki żeńskie na -a mogą, np. w dopełniaczu lp, przybierać oba rodzaje końcówek, por. lekcji i sal. W większości opracowań gramatyki polskiej formy typu nadziei dzieli się tak, aby wskazać w nich końcówkę -i.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Czarku, czy mógłbyś...?
  24.02.2015
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie dotyczące poprawnej odmiany imienia (zdrobnienia) Czarek. Czy zwracając się do osoby o tym imieniu, powinniśmy użyć formy Czarek czy Czarku? Podchodząc do kolegi w pracy i prosząc go o pomoc, powinienem powiedzieć: „Czarku, czy mógłbyś to dla mnie zrobić?” czy poprawna będzie forma: „Czarek, czy mógłbyś to dla mnie zrobić?”?
  Pozdrawiam
  Kubunia
  Potocznie Czarek, bardziej elegancko Czarku. Wybór zależy od zwyczajów środowiska i oczywiście rozmówców. Jeśli do tej pory było „Czarek, czy mógłbyś...”, to innowacyjne „Czarku...” zapewne zwróci uwagę adresata. Kto wie, jeśli sprawa jest trudna, to może dzięki temu uda się ją załatwić pomyślnie.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Pomagano i pomożono
  18.02.2015
  Mam pytanie na temat czasownika nieprzechodniego pomagać. Mówimy zrobiono (od słowa zrobić), robiono (od słowa robić), śpiewano, zaśpiewano itd. Natomiast czasownik pomagać nie ma formy bezosobowej. Dlaczego tak jest?
  Jak poprawnie powiedzieć zdanie analogiczne do „Kiedyś zrobiono mi herbatę” z użyciem słowa pomógł? „Kiedyś ktoś mi pomógł” brzmi bardzo nieelegancko.
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Forma bezosobowa od pomagać to pomagano, od pomócpomożono. Nie wiem, dlaczego zdanie „Kiedyś ktoś mi pomógł” brzmi Pana zdaniem nieelegancko. Może być nieeleganckie w pewnych sytuacjach, ale to nie wynika z jego znaczenia ani budowy. Jeśli mimo wszystko wydaje się Panu nieodpowiednie, to tę samą treść można przekazać inaczej, i to niekoniecznie za pomocą formy bezosobowej od pomóc, np. „Kiedyś mi okazano pomoc”, „Kiedyś otrzymałem pomoc”, „Kiedyś mi udzielono pomocy”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • tyle samo
  9.02.2015
  Szanowni Państwo!
  W rozmowie ze znajomymi uświadomiłem sobie, że nie umiem liczyć do tylu co oni. Bo (nie chcąc zostawiać tyla samego) czy umiem liczyć do tylu samo/tylu samych/tylu samu/tyla (za Doroszewskim) samego? Czy tyle samo odmieniać tak samo jak tak samo, czyli wcale, czy jak to samo? Czy tyle samo jest przysłówkiem, liczebnikiem czy ich połączeniem? W wyniku generatywnej burzy mózgów nie zabraknie mi przecież w klasie tylorga samorga dzieciorga [cyborga].
  Z poważaniem
  Tyle samo się nie odmienia, a pełni funkcję zaimka liczebnego wskazującego. W Innym SJP można przeczytać: „Wyrażenie to może wystąpić tylko w pozycji mianownika lub biernika, a jeśli jest to pozycja zależna od czasownika – także dopełniacza”. W słowniku podano przykłady: „Okazuje się, że obaj mają tyle samo lat... Zatrudniamy tyle samo pracowników, co rok temu... ...tyle samo prawd, ile kłamstw... Wczoraj było około stu interesantów i dzisiaj tyle samo”. Zanotowano też użycia przysłówkowe, np. „Obaj jednak wiedzieli tyle samo”.
  W Pana przykładzie tyle samo musiałoby występować w dopełniaczu, bo dopełniaczem rządzi przyimek do. Ale jak wynika z cytowanego słownika, w dopełniaczu zaimek ten może wystąpić tylko w pozycji przyczasownikowej, np. „Brakuje tyle samo co wczoraj”. Zadanie, którego się Pan podjął, jest więc niewykonalne. W przybliżeniu ten sam sens można oddać słowami: „Nie umiem liczyć do tylu, do ilu potrafią moi znajomi”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • smartfon
  7.02.2015
  Ostatnio usłyszałam reklamę nowoczesnego telefonu, gdzie polecano zakup wyjątkowego smartfonu. Przyzwyczailiśmy się do wszechobecnych anglicyzmów w mediach, ale zabrzmiało to trochę dziwnie. Czy jednak nie powinno się polecać wyjątkowego smartfona? Taką formę słychać częściej.
  Smartfonu – jak telefonu; formy takiej nie trzeba zakazywać.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • tantiemy
  4.02.2015
  Witam serdecznie,
  bardzo proszę o informację, jak używać poprawnie słowa tantiema. Jeśli wypłacam autorowi zbiorcze wynagrodzenie np. za kilka tekstów piosenek/książek etc. , to wypłacam mu tantiema czy tantiemy?
  Z góry dziękuję za pomoc
  Tantiema jest odmienna, w mianowniku lm ma formę tantiemy, w dopełniaczu tantiem (spotykany rzadko wariant tantiemów nie pasuje do żeńskiej końcówki mianownika lp, więc łatwo go zakwestionować). Wypłacać tantiema brzmi jak wypłacać honoraria albo ponosić koszta i może być wynikiem błędnej analogii bądź to do rzeczowników nijakich, bądź męskich nieżywotnych typu koszta, gusta, grunta. Wahania się biorą pewnie stąd, że tantiema rzadko występuje w liczbie pojedynczej, więc nie każdy zauważy od razu, że słowo to ma rodzaj żeński i jako takie powinno mieć liczbę mnogą tantiemy.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • statua
  26.01.2015
  Czy jest poprawna forma statule, a nie statui?
  Gdybyśmy pisali statuła, odmienialibyśmy statule. Ale ponieważ piszemy statua, odmieniamy statuy albo statui. Niektórzy z tej ostatniej formy wyprowadzają błędny mianownik statuja. Warto zapamiętać: szuja, stuła, ale statua.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • we snach
  22.01.2015
  Szanowni Państwo,
  Czy można chodzić we snach? Słownik poprawnej polszczyzny podaje: „we to forma przyimka w, używana (...) zwyczajowo w połączeniu z wyrazami zaczynającymi się od dwóch innych spółgłosek (...)”. Z kolei przeszukanie korpusu języka polskiego pokazuje, że zestawienia takie, jak we snach czy we drzwi funkcjonują, choć rzadko, w języku polskim. Czy wobec powyższego można przyjąć, że istnieje zwyczaj i wyrażenie we snach jest poprawne?
  Można mówić i pisać we snach: jest to wariant rzadszy niż w snach, ale za to we śnie jest dużo częstsze niż w śnie. Przykłady pochodzą z literatury pięknej, od autorów, którym należy zaufać.
  Nie wiem tylko, czy można chodzić we snach. Psychoanalityk może coś znaleźć we snach (częściej w snach) jakiejś osoby, ale chodzi się raczej we śnie. Nawet mając na myśli całą kompanię lunatyków, powiedziałbym, że chodzili we śnie, nie w (we) snach.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • falafel
  21.01.2015
  Dzień dobry,
  smacznie sobie czasem zjeść falafel, ale jak o tym opowiedzieć? Jak się taki falafel odmienia?
  Według słowników możemy zjeść falafela lub falafel (ma to związek z rodzajem gramatycznym tego rzeczownika), w liczbie mnogiej – falafele.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • wybór końcówki rzeczownika
  15.01.2015
  Witam,
  czasowniki męskie żywotne i nieżywotne mogą dostać w dopełniaczu końcówkę -u lub -a, a czasowniki męskie osobowe i żywotne w celowniku -owi lub -u. Skąd zwykły użytkownik języka widzieć ma, którą z końcówek dostanie dane słowo? A może końcówki te zależne są od regionalnych zwyczajów mówiących?
  Pozdrawiam
  Kamil
  Najpierw uściślenie: nieżywotne mają w dopełniaczu -u lub -a, żywotne tylko -a. Poza tym, pisząc czasowniki, miał Pan na myśli rzeczowniki.
  Jeśli chodzi o meritum, to nie mam dobrej wiadomości. Pół biedy z celownikiem: te z końcówką -u są nieliczne i ich listę trzeba po prostu zapamiętać. Jeśli jednak chodzi o dopełniacz, to rywalizują ze sobą różne kryteria, semantyczne i formalne, a wynik tej rywalizacji nie zawsze daje się przewidzieć. O złożoności zagadnienia daje wyobrażenie nie raz już przywoływana w tej poradni książka Wiesława Stefańczyka: Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika.
  Ciekawe, że dzieci radzą sobie z tymi trudnościami znakomicie i po kilku latach dorastania w polskim środowisku językowym intuicyjnie dokonują poprawnych wyborów. Cudzoziemcy też, jeśli bardzo chcą, sobie radzą.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • farta mieć
  8.01.2015
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy odmiany słowa fart. Według słownika powinno się powiedzieć „Mam fart”, ale czy skoro, odmieniając wyrazy w bierniku, mówimy już, że jemy pomidora, a nie że jemy pomidor lub włączamy laptopa, a nie że włączamy laptop, to nie powinniśmy też mieć farta?
  Pozdrawiam
  Zdziwiło mnie, że słowniki podają konstrukcję mieć fart, ale rzeczywiście, nawet jeden pod moją redakcją. Ten ostatni (Inny słownik języka polskiego) podaje jednak też oboczną konstrukcję mieć farta. W zrównoważonym NKJP obie konstrukcje pozostają w równowadze, ale w pełnej wersji korpusu, w której jest większy udział stron WWW reprezentujących język potoczny, mieć farta przeważa dwukrotnie. Myślę więc, że obie konstrukcje należy aprobować, tym bardziej że obie należą do języka potocznego, w którym rygory poprawnościowe powinny być łagodniejsze niż w języku oficjalnym.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • mnie, nie mi
  8.01.2015
  Czy mnie zamiast mi na początku zdań dotyczy tylko dopełniacza czy też celownika? Jak powinno być: „Mnie/mi też jest smutno”, „Mnie/mi też to powiedział”, „Mi/mnie się zdawało, że się spóźniłem”. Czy są możliwe zdania z mi w pozycji akcentowanej?
  Problem dotyczy celownika, ponieważ coraz więcej osób używa tu krótkiej, a więc tradycyjnie nieakcentowanej formy mi w pozycji pod akcentem. Zgodnie z obecną normą we wszystkich podanych przez Panią przykładach powinna wystąpić forma mnie. Na gruncie tej normy jedyne zdania z mi w pozycji akcentowanej to te, w których zaimek użyty jest w supozycji materialnej, np. „Nie mów mi, tylko mnie”.
  Normy jednak są zjawiskiem zmiennym, a sytuacja z mi dojrzewa do tego, by w języku mówionym zmianę zaakceptować. Mnie ona osobiście jeszcze razi, ale należy zauważyć, że byłaby ona uproszczeniem w polskim systemie zaimkowym (innym razem uzasadniałem w poradni dlaczego), i to nie jedynym w historii polskich zaimków. Może stanie się tak, jak w wypadku biernikowego : tę (!) formę i tylko tę akceptuje się w języku pisanym, ale w mowie powszechne jest i tolerowane biernikowe .
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Osoba czy firma?
  7.01.2015
  Witam!
  Mając na myśli firmę, to poprawną formą jest „Zadzwoń do Tauronu” czy „Zadzwoń do Taurona”? do Falubazu czy Falubaza? Mając na myśli imię (Tauron) czy kibica drużyny żużlowej (Falubaz), wybierzemy końcówkę -a, a co w przypadku samej firmy? Proszę o wyjaśnienie.
  Pozdrawiam
  Paweł
  Mając na myśli firmę, a nie osobę, zadzwoniłbym do Tauronu i do Falubazu. Wśród nazw firm rodzaju męskiego jedne mają w dopełniaczu końcówkę -u, np. Budimexu, Empiku, Lotosu, Orlenu, inne końcówkę -a, np. Fiata, Kolportera, Lewiatana, Lidla, Polkomtela, Samsunga, Volkswagena. Wybór podlega złożonym kryteriom, częściowo formalnym, częściowo semantycznym, całość zagadnienia w odniesieniu do ogółu rzeczowników (nie tylko nazw firm) omówił szczegółowo Wiesław Stefańczyk w książce Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Jak się przekonałem, statystyki na stronach WWW są zbieżne z moim wyborem: forma Tauronu przeważa nad Taurona, a Falubazu zdecydowanie góruje nad Falubaza. Gdyby jednak te same nazwy miały wystąpić w odniesieniu osobowym, to wtedy powinny mieć dopełniacz na -a.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • w cudzysłowie
  3.01.2015
  Czy poprawnie jest w tym cudzysłowiu, czy w cudzysłowie??
  W cudzysłowie, jak róww rowie.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • wybuchnąć
  29.12.2014
  Szanowni Państwo!
  Od pewnego czasu dręczy mnie wątpliwość następującej natury: czy czasownika wybuchnąć używać w formie wybuchła czy wybuchnęła? Pierwsza wydaje mi się niestosowna, jednak wiele osób zdaje się jej używać.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelniczka
  W słownikach można przeczytać, że obie formy są poprawne. w NKJP zdecydowanie przeważa pierwsza, ale druga występuje u wielu znanych autorów, używała jej m.in. Maria Dąbrowska. Po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że bodaj wszystkie przykłady z formą wybuchnęła dotyczą śmiechu lub płaczu. Na kilkaset wystąpień ciągu bomba wybuchła NKJP nie ma ani jednego przykładu na bomba wybuchnęła.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • weszłem – wszedłem??
  28.12.2014
  Szanowny Panie Profesorze!
  Mam pewien problem. Dotyczy on wyrazów weszłem i wszedłem. Często słyszę obie formy. Ale która jest prawidłowa? Bardzo prosiłbym o odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Maciej
  Szanowny Panie Macieju!
  Wszedłem. I tylko tak.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • rozumieć jak umieć
  15.12.2014
  Dzień dobry.
  Mam 25 lat, w zeszłym roku dowiedziałem się, że zamiast słowa rozumię, którego używałem, należy stosować słowo rozumiem, byłem zszokowany tą wiadomością. Do dziś używam formy uznawanej przeze mnie za poprawną. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego jedynie rozumiem jest uważane za prawidłowe?
  Długo Pan żył w nieświadomości. To, że tylko rozumiem jest formą poprawną, można uzasadnić jej rozwojem historycznym, ale ważniejsze, że tylko ta forma jest akceptowana przez zdecydowaną większość mówiących i tylko ją można znaleźć w słownikach. Rozumieć odmienia się jak umieć, więc jeśli z tym ostatnim wyrazem nie ma Pan kłopotu, to warto zapamiętać: rozumieć jak umieć. Końcówka występuje w innych czasownikach, np. tłumię.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski