odmiana

Podajemy rozstrzygnięcia wszelkich problemów związanych z odmianą słów: czy dane słowo w ogóle się odmienia, jak je odmieniać, czy ma liczbę mnogą, czy dopełniacz ma końcówkę -u czy -a, jak brzmi w czasie przyszłym, jaki jest jego wołacz.

 • O języku poetyckim słów kilka

  8.10.2023
  8.10.2023

  W Newsletterze Poradni Językowej PWN przeczytałem ostatnio post na temat wątpliwości co do odmiany neologizmu „słowisień” w wierszu J.Tuwima.

  Odpowiedź eksperta zawiera analizę gramat. zdania „A przez liście kraśnie pęk słowiśnie”, z której wynika, że słowo „kraśnie” jest w tym zdaniu czasownikiem w os. 3, słowo „pęk” — rzecz. w mianowniku, zaś słowo „słowisień” - rzecz. w bierniku.

  Przyznam, że mam kłopot z tym zdaniem. W zrozumieniu nie pomaga mi przytoczona analiza. Czy „kraśnie” w bezokol. to „kraśnieć”? Jeśli tak, to dlaczego nie ma tam „kraśnieje”? Czy to również neologizm? Dlaczego „słowisień” ma tu być w bierniku? Czy dopełnienie przy „pęk” nie powinno być w dopełniaczu?

 • attaché

  4.10.2023
  4.10.2023

  Szanowni Państwo,

  proszę o odpowiedź na pytanie, która z form jest poprawna „attaché prasowa” czy „attachée prasowa”. Dodatkowe „e” w języku francuskim służy do tego, by zaznaczyć, że mamy do czynienia z kobietą. W języku polskim informuje o tym przymiotnik „prasowa”, stad wydaje mi się, że dodatkowe „-e” jest zbędne.

  Czy poprawna jest użyta m.in. w rozporządzeniu ministra obrony narodowej forma liczby mnogiej „attachés wojskowi”? Wielki słownik języka polskiego podaje, że ten rzeczownik w liczbie mnogiej jest taki sam jak w liczbie pojedynczej. W licznych publikacjach stosuje się jednak liczbę mnogą z „-s”.

  Dziękuję Państwu z góry za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie

  Agnieszka

 • Sonel w dopełniaczu

  4.10.2023
  4.10.2023

  Dzień dobry,

  jak brzmi dopełniacz od nazwy firmy "Sonel"? Czy - analogicznie do "personel" - "Sonelu", czy może - jak mówi większość moich współpracowników - "Sonela"? Powiemy: "nowe mierniki Sonelu", czy może: "nowe mierniki Sonela"?

  Z góry dziękuję za wyjaśnienie tematu.

  Pozdrawiam

  Justyna Lembryk

 • swara, swar, swary

  1.10.2023
  1.10.2023

  Dzień dobry,

  pytanie dotyczy wyrazu „swary”, który dzisiaj w słownikach odnotowywany jest tylko w formie liczby mnogiej. W Słowniku języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego wyraz ten notowany był jeszcze w formie liczby pojedynczej: „swara”. Czy możemy twierdzić, że współcześnie forma liczby pojedynczej wyszła z użycia (i czy jej użycie w tekście będzie błędem)?

 • Czy kolejność przypadków gramatycznych ma znaczenie?

  29.09.2023
  29.09.2023

  Dzień dobry,

  gdy odmieniamy rzeczownik przez przypadki, są one wymienione w określonej kolejności, czyli:

  1. mianownik

  2. dopełniacz

  3. celownik

  4. biernik

  5. narzędnik

  6. miejscownik

  7. wołacz

  Chciałabym się zapytać o to, czemu tak jest? Jakie to ma znaczenie w jakiej kolejności są wymienione?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Prolog, D. Prologu

  21.09.2023
  21.09.2023

  Dzień dobry!

  W trakcie kursu z programowania w logice korzystamy z języka nazwanego Prolog (nazwa pochodzi od francuskiej nazwy paradygmatu, PROgrammation en LOGique). Czy odmiana tego typu nazw własnych ma być taka sama jak odmiana polskich homonimów (tzn. zadanie z prologu), czy można sobie pozwolić na np. zadanie z prologa?

  Z pozdrowieniami

  Wojciech

 • Odczytywanie daty zapisanej cyfrowo

  9.07.2023
  9.07.2023

  Dzień dobry,

  chciałem zapytać o poprawną wymowę dat. Czy dla przykładowej daty 30.06.2023 istnieją inne dopuszczalne formy wymowy oprócz: „trzydziesty czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku”?

  Czy w powyższym można pominąć słowo „roku”?

  Pozdrawiam i życzę dobrego dnia.

 • Pisownia -i lub -ii w D., C. i Ms. rzeczowników żeńskich zakończonych na -ia

  4.07.2023
  4.07.2023

  Moje pytanie dotyczy odmiany przez przypadki nazwy stanu Kalifornia. Dlaczego w dopełniaczu jest to „Kalifornii” (dwa „i” na końcu) a nie „Kaliforni”?

  Jastarnia wydaje się tutaj analogicznym przypadkiem jednak w dopełniaczu odmieniamy „Jastarni”.

 • Pietro Giorgio Tolomei z Teramo

  4.07.2023
  4.07.2023

  Szanowna Redakcjo,

  zmagam się z odmianą przez przypadki autora znanego piętnastowiecznego dzieła („Translatio miraculosa ecclesie beate Marie virginis de Loreto”), o którym w mianowniku napisze się tak: Pietro di Giorgio Tolomei of Teramo.

  Będę szczerze zobowiązany za pomoc!

  Czytelnik Poradni

 • ile wlezie

  3.07.2023
  3.07.2023

  Szanowni Państwo,

  w polszczyźnie jak wiadomo istnieje powiedzenie „ile wlezie”, ale czy to oznacza, że istniał kiedyś taki czasownik jak wlazić? Proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • nadzwaniać się (?)

  2.07.2023
  2.07.2023

  Dzień dobry. Podczas dzwonienia (dosyć częstego) do klientów posługuję się stwierdzeniem „nie chciał bym się NADZWANIAĆ za często”. Chciałbym zapytać, czy można to uznać za prawidłowe, a jeżeli nie, to czym zastąpić takie określenie, żeby były równie krótko określone moje intencje nienadużywania kontaktów telefonicznych?

 • Nazwisko Siry

  1.07.2023
  1.07.2023

  Szanowni Państwo,

  czy nazwisko Siry daje się odmieniać?

  Waldemar Wierzba

 • Nazwisko Sztergiel

  30.06.2023
  30.06.2023

  Dzień dobry,

  chciałabym prosić o pomoc w odmianie nazwiska Sztergiel. Jak będzie brzmiała forma dopełniacza l.poj, r.męskiego? Sztergla czy może Sztergiela.

  Serdecznie dziękuję

  Małgorzata

 • Czas przeszły trybu warunkowego

  28.06.2023
  28.06.2023

  Temat: czas zaprzeszły.

  W jednym z utworów lirycznych zauważyłem pewne zdanie, które brzmi bardzo nienaturalnie: „Wolałbym już wcale angażu być nie dostać!”.

  Z kontekstu da się wyczytać, że podmiot liryczny wyraża żal i ubolewa nad tym, że dostał angaż. Wydaje mi się, że autorowi chodziło o użycie czasu zaprzeszłego, jednak konstrukcja i kolejność wyrazów nie pasuje do zasad gramatycznych czasu zaprzeszłego, które znalazłem. Być może dlatego, że nigdzie nie znalazłem przykładów przeczeń w czasie zaprzeszłym. Dlatego nie mogę rozstrzygnąć: czy jest poprawnie, czy nie? Mam nadzieję, że państwo mi pomożecie.

  Pozdrawiam

  Filip

 • Pilce w dopełniaczu

  23.06.2023
  23.06.2023

  Dzień dobry,

  chciałbym się dowiedzieć, jak poprawnie odmienić nazwę miejscowości „Pilce” w dopełniaczu. Nie wiem, czy poprawne mogłyby być formy np. mieszkańcy Pilc, mieszkańcy Pilców czy mieszkańcy Pilec?

  Dziękuję za odpowiedź

 • Miasto Czusowoj i rzeka Czusowaja

  22.06.2023
  22.06.2023

  Dzień dobry,

  Jak prawidłowo odmienia się rosyjskie nazwy własne typu Czusowaja i Czusowoj? Wchodzimy do Czusowogo, Czusowego, czy Czusowoju? A jeśli weszlibyśmy nie tam, gdzie trzeba, to czy topilibyśmy się w Czusowai, czy w Czusowej?

 • Odmieniamy nazwisko Balaďa

  21.06.2023
  21.06.2023

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie proszę o informację, w jaki sposób odmieniamy w języku polskim nazwisko słowackiego reżysera, które w mianowniku przyjmuje formę z apostrofem Balad'a (Ivan Balad'a).

  Serdecznie pozdrawiam

 • Forma w Polszcze

  19.06.2023
  16.06.2023

  Dlaczego w staropolszczyźnie mówiono „w Polszcze” (pewnie celownik też tak brzmiał?). I dlaczego skoro tak, to obecnie poprawna forma jest „w Polsce” – czy to wpływ mazurzenia?

  Dziękuję za pomoc

  Łukasz

 • Słowisień i Słopiewnie

  18.06.2023
  18.06.2023

  Jak powinno się odmieniać tytuł wiersza Tuwima „Słowisień” i samo słowo? W Słowisieniu czy w Słowiśniu? Czy z zasady unikać odmiany tego neologizmu, pisząc np. w wierszu „Słowisień”, czy jednak odmieniać według jakiegoś wzorca, np. tak, jak sień? Czy traktować to jako słowo rodzaju męskiego, czy żeńskiego? Ten sam zestaw pytań dotyczyłby tytułu zbioru „Słopiewnie”.

 • Końcówki osobowe czasu przeszłego

  15.06.2023
  15.06.2023

  Czy cząstkę „śmy” wystarczy doczepić do jednego z czasowników w koniunkcji: Popijałyśmy i gawędziły czy Popijałyśmy i gawędziłyśmy?

  Dziękuję!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego