składnia

Znajdziesz tu różnorodne informacje o budowie zdania, o wymaganiach jego składników, o szyku wyrazów w zdaniu, o właściwych formach orzeczenia i jego miejscu w zdaniu, o skrótach składniowych, o zapożyczonych konstrukcjach.

 • Rodzaj gramatyczny zapożyczonych skrótowców

  13.04.2023
  13.04.2023

  Miałbym pytanie odnośnie pisowni w przypadku wspólnot 12 krokowych typu NA, AA, SLAA... gdy używamy tylko skrótu np. NA dało, pokazało, nauczyło mnie czy raczej dała, pokazała, nauczyła skoro w domyśle wiadomo, że chodzi o Wspólnotę.

  Która forma jest poprawna w takim przypadku?

  Bardzo dziękuję za państwa służbę!

 • Określenie liczebnikowe rzeczowników różnorodzajowych

  4.04.2023
  4.04.2023

  Dzień dobry, mam pytanie dotyczące odmiany liczebnika „77” w zdaniu zaczynającym się słowami „77 młodych śpiewaków i śpiewaczek z 19 krajów wystąpi podczas...". Która z form jest poprawna: „siedemdziesięciu siedmiu młodych śpiewaków i śpiewaczek...” czy „siedemdziesiąt siedem młodych śpiewaków i śpiewaczek”?

 • Wątpliwości interpretacyjne

  2.04.2023
  2.04.2023

  Dzień dobry,

  mam problem z interpretacją zapisu w uchwale gminy.

  Chodzi mi konkretnie o zapis:

  "(..) w workach na bioodpady, oznaczonych kodami kreskowymi udostępnionymi właścicielowi

  nieruchomości przez Gminę Kąty Wrocławskie, o ile doszło do zapełnienia pojemników, o których

  mowa w lit. a; w takim przypadku usługa obejmuje odbiór bioodpadów w czterech workach

  o pojemności 120 litrów na każdy pojemnik, w który wyposażona jest nieruchomość (..)".


  Moja interpretacja jest taka, że to zdanie nie jest precyzyjne i można je interpretować tak, że zarówno worki i kody kreskowe zostaną dostarczone (udostępnione) przez gminę ze względu na użytą liczbę mnogą przecinek, oraz warunek. Czy mam rację ?

 • nauczyciel, profesor + czego

  2.04.2023
  2.04.2023

  Czy prawidłowo jest powiedzieć, że w szkole uczy nas nauczyciel/profesor od fizyki, czy tylko nauczyciel/profesor fizyki?

  Dziękuję za pomoc.

 • Schemat składniowy czasownika brzmieć

  31.03.2023
  31.03.2023

  Szanowni Państwo,

  jakie jest stanowisko ekspertów z Poradni w sprawie sformułowania "brzmieć na + przymiotnik"? Brzmiała na zmęczoną? Brzmiał na rozzłoszczonego?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • należeć

  30.03.2023
  30.03.2023

  Szanowni Państwo,

  zwracam się o poradę, czy poniższe zdanie jest poprawne:

  „Do tłumacza należy zdecydować, na ile informacje te istotnie modyfikują zasadniczy tekst, a na ile można je w przekładzie pominąć.”

  Czy jest to poprawna konstrukcja, że do „kogoś należy zdecydować”? Czy czasownik w bezokoliczniku może występować po słowie należy?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Maria Burnat

 • (z)jeść + biernik

  29.03.2023
  29.03.2023

  Wiem, że w związku ze zmianami w języku, niektóre wyrazy męskie nieożywione w bierniku często kończymy na „-a”. Zauważyłam, że dzieje się tak szczególnie często, kiedy mówimy o warzywach i owocach, zwłaszcza w mowie potocznej. Zastanawiam się jednak jak to się ma do liczebników. Jeśli z jakiegoś powodu chciałabym powiedzieć, że zjadłam jeden owoc – banana, to jak to powiedzieć najlepiej? Zjadłam jeden banan? A może zjadłam jednego banana? Druga opcja brzmi „bardziej normalnie”, ale pierwsza zdaje się być bardziej poprawna gramatycznie.

 • Innowacja składniowo-frazeologiczna

  28.03.2023
  28.03.2023

  „Trudno nie zaprzeczyć” a „trudno zaprzeczyć”– czy można używać wymiennie?

 • audycja z piosenkami

  27.03.2023
  27.03.2023

  Dzień dobry,

  proszę o wyjaśnienie czy poniższe konstrukcje są dopuszczalne:

  „na audycji był gość...”, „na audycji powiedziałaś...”, „na audycję przygotowałem...”, „na audycję przyszedł...”.

  oraz czy konstrukcja „zapraszam do odsłuchania piosenki...” jest poprawna.


  Bardzo dziękuję za odpowiedź

 • wiele

  22.03.2023
  22.03.2023

  Dlaczego mówimy „w wielu miejscach”, skoro „wiele” wymaga użycia dopełniacza liczby mnogiej? Rozumiem, że są to dwa rzeczowniki w formie miejscownika po przyimku „w”, ale dlaczego „wiele” traci swój wpływ na rzeczownik?

 • nim, zanim

  21.03.2023
  21.03.2023

  Szanowni Państwo,

  czy zdanie „Zanim jem śniadanie, biorę prysznic” można uznać za poprawne? Interesuje mnie dopuszczalność czasownika w czasie teraźniejszym w aspekcie niedokonanym w zdaniu podrzędnym (zdanie czasowe), jeśli czasownik jest poprzedzony spójnikiem „zanim”. Czy osoba (tożsama lub różna w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym) ma wpływ na kwalifikację poprawnościową takiego zdania?


  Z poważaniem

  Tomasz Marek

 • około, mniej więcej

  20.03.2023
  20.03.2023

  Dzień dobry!

  Jak prawidłowo napisać: odkręcić śrubę o ok. jeden obrót (dwa obroty), czy o ok. jednego obrotu (dwóch obrotów)?


  Pozdrawiam

  Rajmund

 • ...aby podróżować niezauważonym

  16.03.2023
  16.03.2023

  Dzień dobry,

  czy w poniższym zdaniu forma „niezauważonym” jest poprawna? Czy nie powinno być „niezauważony”?

  Przebierał się, aby podróżować po kraju niezauważonym przez władze.

  Proszę też o informację, jaka reguła tym rządzi.

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • osoba, która zrozumie

  16.03.2023
  16.03.2023

  Dzień dobry,

  czy poniższe zdanie jest poprawne? Chodzi o fragment: która wiesz.

  Masz stały kontakt z osobą, która wiesz, że Cię zrozumie.


  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • tyle… (,) co…

  15.03.2023
  15.03.2023

  Dzień dobry,

  czy w takich konstrukcjach powinniśmy stawiać przecinek przed „co”:

  „W związku z tym środowisko, w którym funkcjonują osoby chore, wymaga od nich tyle samo(,) co od osoby zdrowej”, „Masz tyle samo lat(,) co ona?”?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Składnia zgody przy podmiocie szeregowym i przydawce przymiotnej

  7.03.2023
  7.03.2023

  Coraz częściej spotykam w nowo zredagowanych publikacjach konstrukcje typu (podaję przykłady z jednego źródła):

  „W stajni rozbrzmiewały tylko stukanie kopyt i szum wody z węża”;

  „Na plastyce narysowała pędzącego konia z rozwianymi ogonem i grzywą”.

  Takie konstrukcje uważam za rażące hiperpoprawnością, brzydkie i niefunkcjonalne (wyobraźmy sobie, że ktoś cytuje któreś ze zdań, opuszczając fragment wyliczenia). Czy rzeczywiście liczba mnoga czasownika w orzeczeniu jest tu konieczna?

 • Spójniki nim, zanim jeszcze raz

  6.03.2023
  6.03.2023

  Szanowni Państwo,

  czy zdanie „Zanim jem śniadanie, biorę prysznic.” jest poprawne? Czy można użyć orzeczeń w czasie teraźniejszym niedokonanym w zdaniu złożonym okolicznikowym czasu w obecności spójników zanim lub nim, które oznaczają następstwo? Drugie podobne zdanie to "Zanim trwa lato, uczę się do matury". Czy tożsamość podmiotu lub jej brak coś zmienia w kwestii poprawności takiego zdania?

  Tomasz Marek

 • Wątpliwości dotyczące tytułu książki

  6.03.2023
  6.03.2023

  Szanowni Państwo!

  Nurtuje mnie poprawność językowa tytułu książki „W Paryżu możesz być kim chcesz” autorstwa Agnieszki Łopatowskiej.

  Wydaje mi się, że mamy tu do czynienia ze zdaniem złożonym podrzędnie z podrzędnym orzecznikowym. W takiej sytuacji, czy tytuł nie powinien brzmieć: „W Paryżu możesz być tym, kim chcesz”?

  Czy tego typu uproszczenia są poprawne? Czy występując w tytule popularnej pozycji wydawniczej, nie upowszechniają tendencji do niepotrzebnego skracania konstrukcji składniowych?

 • naczelnik wydziału

  4.03.2023
  4.03.2023

  Dzień dobry,

  w pracy mamy zagwozdkę, jak powinno poprawnie zapisywać nazwy stanowisk: „Naczelnik w Wydziale...” czy „Naczelnik Wydziału...” oraz „Inspektor w Wydziale...”. czy „Inspektor Wydziału...” ?

 • z domu

  3.03.2023
  3.03.2023

  Jak pisać poprawnie: „Maria Iksinska z d. Piotrowska" czy „Maria Iksińska, z d. Piotrowska"?

  Czy potrzebny przecinek przed „s." lub „c.": „Maria Iksińska c. Franciszka" czy „Maria Iksińska, c. Franciszka"?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego