etymologia

Jeśli nie wiesz, z jakiego języka pochodzi dane słowo, jakie było jego pierwotne znaczenie, czy lub jak zmieniło się jego znaczenie w naszym języku, dlaczego ma taką postać - tu dowiesz się wszystkiego o słowach, które pochodzą z innych języków, a zadomowiły się w polszczyźnie.

 • oboczność ą/ę

  22.10.2023
  22.10.2023

  Dlaczego oboczność ą/ę jest tak nieregularna w różnych podobnie zbudowanych słowach i ich rodzinach?

  ząb — zęby — zębowy — ząbek

  dąb — dęby — dębowy — Dębki

  sąd — sądy — sądowy — podsędek — sędzia

  pęd — pędy — pędny (chyba brak słowa z ą)

  ląd — lądy — lądowy — przylądek (chyba brak słowa z ę)

  rząd — rzędy/rządy — rzędowy/rządowy — porządek

  krąg/kręg — kręgi — kręgowy — krążek

  Dziękuję za wyjaśnienie

  Łukasz

 • grdul

  22.10.2023
  22.10.2023

  Dzień dobry,

  chciałbym się dowiedzieć, co może dokładnie znaczyć słowo grdul? Wiem, że przed wojną uważano to słowo za obelżywe.

  Pozdrawiam

 • przed/ prae

  21.10.2023
  21.10.2023

  Szanowni Eksperci,

  we fraszce Jana Kochanowskiego „Do snu” znajduje się fragment „wyschły przed gorącem wody”. Zastanawiam się, czy użycie przez poetę przyimka „przed” w zacytowanym fragmencie nie jest przypadkiem kalką łacińskiego prae w znaczeniu <w obliczu, z powodu czegoś>?

 • Mocio

  21.10.2023
  14.10.2023

  Dzień dobry,

  chciałbym zapytać o zdrobnienie imienia „Mocio”, od jakiego imienia pochodziło?

  Można je znaleźć np. wielokrotnie w książce „Wspomnienia kadeckie w listach jenerała Alexandra Hauke”:

  „Dzieci znoszą mi stosy zeszytów do przejrzenia i liniowania, następuje czytanie i deklamacya, potem rozpoczynam dictando Ludwisiowi i Celusi; mały Mocio pisze przez ten czas kaligrafią, dalej idą rysunki”.

 • lonek

  21.10.2023
  21.10.2023

  Na Górnym Śląsku, w gwarze, ale może również już jako regionalizm, używane jest określenie „lonek” (np. lonek wusztu – kawałek kiełbasy). Czy to słowo jest pochodzenia staropolskiego? Czy ono jest polskie?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • przewalczać [?]

  20.10.2023
  20.10.2023

  W artykule pt. „Problematyka muzyczna w najstarszych redakcjach benedyktynek w języku polskim” (S. Dąbek, Barok: historia, literatura, sztuka, Tom 4, Numer 2 (8) (1997) s. 67-74) cytuje XVII-wieczny starodruk, w którym pojawia się następujący zwrot dotyczący rytmu w śpiewie psalmów przez siostry zakonne: [śpiewać] „słów nieprzewalczaiąc”. Moja wątpliwość dotyczy znaczenia tego zwrotu. Współcześnie przewalczać, za SJP PWN, oznacza «walcząc, przezwyciężyć coś». Zatem w tym kontekście interpretowałbym to jako „nie zniekształcając [słów]”. Jednak autor cytowanego artykułu interpretuje to jako „nie przedłużając”. Kto z nas ma rację? Czy słowo to zmieniło znaczenie?ły>

 • wpaść w niemiecką dziurkę

  20.10.2023
  20.10.2023

  W gwarze chełmińskiej występuje frazeologizm „wpaść w niemiecką dziurkę”, czyli 'zakrztusić się, udławić się'. Czy wiadomo, jaka jest jego geneza?

 • pazielarz

  20.10.2023
  20.10.2023

  Zwracam się z zapytaniem o etymologię słowa „pazielarz”. Moja babcia uznawała ów wyraz za ludową nazwę trzmiela, jednak żaden słownik nie odnotowuje takiego hasła.

  Łączę wyrazy szacunku

  Mirosław Gostek

 • orszelina

  19.10.2023
  19.10.2023

  Dzień dobry,

  chciałam dopytać o pochodzenie nazwy „orszeliny”, z łacińska nazywanej Clethra (jeśli jest ono w ogóle znane; w Słowniku warszawskim w miejscu, gdzie redaktorzy zwykle podają mniej czy bardziej domniemane pochodzenie wyrazu widnieje jedynie znak zapytania).

 • kłęk

  19.10.2023
  19.10.2023

  Dzień dobry,

  chciałam zapytać, jakie jest pochodzenie słowa „kłęk”, polskiej nazwy rośliny z rodzaju Gymnocladus. Pod względem fonetycznym sam nasuwa się jakiś związek ze słowem „kłącze” i podobnymi, ale sama ewolucja wyrazu nie jest dla mnie jasna.

 • Wielkopolska, Małopolska

  18.10.2023
  18.10.2023

  Dzień dobry, chciałbym zapytać o pochodzenie nazw „Wielkopolska” I „Małopolska”. Jak wiemy korzenie państwa Mieszka I znajdowały się na terenach wielkopolskich. Czy przodkowie księcia, zagarniając cudze ziemie na południu i wschodzie mogli je nazwać małopolskimi? Grecy nazywali swe kolonie „Wielka Grecja”, zaś carska Rosja zwała tereny ukraińskie „Małorosją” (sami byli dla siebie wielką Rosją). Występują tu analogie nazewnicze. Czy podobnie mogło i być na obecnych ziemiach polskich?

 • zaimki osobowe w liczbie podwójnej

  18.10.2023
  18.10.2023

  Szanowni Państwo, jak odmieniały się zaimki osobowe w liczbie podwójnej?

  Pozdrawiam

 • pan

  17.10.2023
  17.10.2023

  Szanowni Państwo,

  jaka jest etymologia słowa Pan? Skąd w polszczyźnie się wzięło to słowo? Dlaczego jest w zachodniosłowiańskich językach, a we wschodniosłowiańskich już nie? Przy okazji jak mówią w południowosłowiańskich? „Per Pan” czy „Per Wy”?

 • trambambula

  17.10.2023
  17.10.2023

  Jaka jest etymologia słowa trambambula? Jest to słowo często używane w województwie łódzkim oznaczające 'stół do piłkarzyków'.

 • faraon

  16.10.2023
  16.10.2023

  Szanowni Eksperci,

  Andrzej Bursa w wierszu „Święty Józef” pisał o Świętej Rodzinie: „(...) uciekali przed policją / nocą / w sztafażu nieludzkiej architektury Ramzesów / (stąd chyba policjantów nazywają faraonami)”. Powyższe wytłumaczenie to zapewne licentia poetica autora, więc skąd faktycznie wzięło się użycie wyrazu faraon na nazwanie policjanta? Znalazłem tylko informację, że określenie to wywodzi się z gwary rosyjskiej sprzed I wojny światowej.

  Z wyrazami szacunku

 • kontaktron

  16.10.2023
  16.10.2023

  Dzień dobry! Chciałabym poprosić o wyjaśnienie etymologii słowa „kontaktron”. W większości języków nazwa pochodzi albo od angielskiego „reed switch” (np. hiszpańskim, francuskim, niemieckim) albo od znaku towarowego Herkon (np. rosyjskim, ukraińskim). Czy słowo zostało zaczerpnięte z innego języka, czy powstało na rodzimym gruncie?

 • interfiksy typu –o-, -e-, -i-, -u-

  15.10.2023
  15.10.2023

  Chciałem zapytać o etymologię międzyrostków -o- oraz -e- (i ewentualnie innych międzyrostków: -i-‎, -ch-, -u-, -y-). Wiem, że są one pochodzenia prasłowiańskiego (Dobromirъ, čьrnobylь, vojevoda), lecz nie mogę znaleźć ich dalszej etymologii. Czy możliwe jest pokrewieństwo z starogreckim -ο-?

 • poranek

  15.10.2023
  15.10.2023

  Mam pytanie dotyczące słowa „poranek”. Zastanawia mnie jego pochodzenie, skąd pochodzi przedrostek „po”? Następnie, definicja słownikowa mówi, że poranek następuje po wschodzie słońca, więc czy poprawne jest stwierdzenie, że poranek jest po brzasku, skoro znaczenie słowa brzask to: 1. «światło widoczne na niebie przed wschodem słońca» 2. «odblask rzucany na coś przez źródło światła»? Spotkałam się również z interpretacją poranka związaną z trybem życia, co ma według mnie uzasadnienie.

 • róść – rosnąć

  14.10.2023
  14.10.2023

  Dzień dobry,

  dosyć często widzę w Internecie sformułowanie „serce rośnie”, co wg mnie jest błędem. Jan Kochanowski pisał, że „serce roście” w znaczeniu takim, iż się raduje. Znajomy próbuje mnie przekonać, że „rość” to znaczy również rosnąć, więc związek frazeologiczny „serce rośnie” jest poprawny. Moim zdaniem nie jest. Chciałbym prosić o opinię.

 • Rwańska, Szwarlikowska

  13.10.2023
  13.10.2023

  Jakie jest źródło pochodzenia nazw ulic Rwańska i Szwarlikowska. Skąd takie nazwy? Prof. Danuta Kopertowska w swojej książce „Nazwy miejscowe województwa radomskiego” napisała o nich jako nazwy ciemne, niejasne (str. 537). Takie nazwy ulic są w Radomiu. Ulica Rwańska jest także w Piotrkowie Trybunalskim.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego