słownictwo

 • Władca Pierścieni

  2.07.2023
  2.07.2023

  Szanowni Państwo,

  zwracam się z pytaniem dotyczącym poprawnej pisowni nazwy cyklu powieściowego J.R.R. Tolkiena pt. "Władca Pierścieni"? Zgodnie z polską normą językową — tylko pierwszy człon powinien być zapisany od wielkiej litery. Jednak w uzusie oraz literaturze przedmiotu (jak np. u T.Z. Majkowskiego, czy w tłumaczeniach A. Sylwanowicz) pojawia się zapis inspirowany pisownią angielską (oba człony od wielkiej litery). Czy taki zapis można uznać za poprawny ortograficznie i dopuszczalny w pracy o charakterze naukowym? Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

  Z wyrazami szacunku

  K.M.

 • Nazewnictwo mikrotoponimów miejskich

  30.06.2023
  30.06.2023

  Nazwy skwerów i placów ze słowem „imienia”

  Czy rzeczą poprawną jest stosowanie w oficjalnym nazewnictwie miejskich skwerów, placów i rond w jednej miejscowości wyrażenia „imienia” (np. skwer im. Oficerskiej Szkoły Artylerii, skwer im. 4 Czerwca 1989, rondo imienia Heleny Grossówny, most im. Józefa Piłsudskiego, ale w tej samej miejscowości również: skwer Anny i Leona Torwirtów, rondo Niepodległości, plac 18 Stycznia 1920). Czy nie obowiązuje tu czasem zasada ujednolicenia nazw? Bo wyrażenie „imienia” pasuje raczej do nazw budynków (szkół, teatrów, przedszkoli). Czy to słowo przy nazwach miejskiej topografii nie jest nadmiarowe i pompatyczne?

 • Składnia zgody przy przydawce przymiotnej

  29.06.2023
  29.06.2023

  Chciałabym spytać, czy możemy zostawić fragment „nawiązywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym” w obecnym brzmieniu.

  „Zagrożonymi” zgrzyta, ale podobnie byłoby z „zagrożoną”.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • spoiler, spoilować i spoilerować

  29.06.2023
  29.06.2023

  Ze zdziwieniem odkryłam, że słowa „spojler” nie ma (jeszcze?) w SJP PWN w znaczeniu „psuć zabawę, zdradzając zakończenie”. Czy mimo wszystko można użyć go w dość poważnym tekście? A jeśli tak, to jak brzmi czasownik (spojlować czy spojlerować) i jak wygląda poprawny zapis (j czy i).

  Z góry dziękuję

  Dorota

 • stanąć/stać na podium

  29.06.2023
  29.06.2023

  Czy wyrażenie „stanąć na najwyższym podium” zawiera elipsę (stopniu podium)?

  Z góry dziękuję

  D.

 • lotopisz

  28.06.2023
  28.06.2023

  Dzień dobry,

  chciałbym zwrócić się z zapytaniem o znaczenie słowa „lotopyrz”, które często jest w mojej rodzinie używane, a na którego ślad nigdzie nie mogę natrafić. Serdecznie dziękuję i łączę wyrazy poważania

  Filip

 • molestant, molestator

  27.06.2023
  27.06.2023

  Jak nazywa się osoba, która molestuje? Czy istnieje na to jedno słowo?

  Z góry dziękuję

  D.

 • długofalowy

  27.06.2023
  27.06.2023

  Jak to się stało, że wyraz długofalowy oznacza w niektórych kontekstach „zaplanowany na dłuższy czas”? Byłoby to jasne, gdyby słowo fala oznaczało to samo co „czas, okres”, ale przecież tak nie jest.

 • Żeński odpowiednik starca

  25.06.2023
  25.06.2023

  Szanowni Państwo,

  odpowiednikiem słowa „staruch” jest „starucha”, odpowiednikiem słowa „starszy” jest „starsza”, a odpowiednikiem słowa „starzec”... no właśnie, co jest odpowiednikiem słowa „starzec”? Proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • dwupiętrowy

  24.06.2023
  24.06.2023

  Czy dom „dwupiętrowy” ma dwa piętra i parter czy jedno piętro i parter? Innymi słowy, czy parter liczy się jako piętro?

 • przelać się – przelewać się

  23.06.2023
  23.06.2023

  Szanowni Państwo,

  w słowniku na stronie, pod hasłem „przelać się — przelewać się”, oprócz znaczeń dotyczących cieczy, jedno dotyczy naczynia, a brzmi: «zostać nadmiernie wypełnionym płynem». Domyślam się, że odnosi się ono na przykład do takiego użycia: "[naczynie] przelewa się". Chciałbym zapytać, jak poprawnie do tej konstrukcji dodać dopełnienie? Naczynie przelewa się...:

  – wodą

  – od wody

  – z wody

  Które z nich jest/są poprawne bądź czy jest jakieś inne?

  Dodam, że naturalnie zdaję sobie sprawę o możliwości rozwinięcia wspomnianej konstrukcji (tudzież uzupełnienia jej o docelowe dopełnienie) w ten sposób: "naczynie wody przelewa się" / "naczynie z wodą przelewa się".

 • tuluski

  22.06.2023
  22.06.2023

  Jak brzmi przymiotnik od toponimu Tuluza? W słowniku PWN znalazłam tuluski, ale natknęłam się też na tuluzański.

  Z góry wdzięczna

  D.

 • Samiec muchy

  20.06.2023
  20.06.2023

  Szanowni Państwo,

  jak nazywa się samiec muchy?

 • Słowisień i Słopiewnie

  18.06.2023
  18.06.2023

  Jak powinno się odmieniać tytuł wiersza Tuwima „Słowisień” i samo słowo? W Słowisieniu czy w Słowiśniu? Czy z zasady unikać odmiany tego neologizmu, pisząc np. w wierszu „Słowisień”, czy jednak odmieniać według jakiegoś wzorca, np. tak, jak sień? Czy traktować to jako słowo rodzaju męskiego, czy żeńskiego? Ten sam zestaw pytań dotyczyłby tytułu zbioru „Słopiewnie”.

 • futrować – nafutrować

  18.06.2023
  18.06.2023

  Czy „nafutrowany” w znaczeniu mocno najedzony to regionalizm? Ze zdumieniem odkrywam, że nie ma go w słowniku PWN.

  Pozdrawiam serdecznie

  D.

 • status wyrobu medycznego

  16.06.2023
  16.06.2023

  Szanowni Państwo,

  dla mojego klienta z branży e-commerce chcę stworzyć kategorię produktów zawierającą poduszki ortopedyczne. Klient twierdzi, że kategoria powinna nosić nazwę: „Poduszki o statusie medycznym”. Jednak takie sformułowanie wydaje mi się (czy podświadomie?) niepoprawne językowo.

  Czy można napisać: „poduszka o statusie medycznym”? A może raczej: „poduszka o statusie WYROBU medycznego”? Czy przedmiot może mieć „status medyczny”?

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  Michał Gawlik

 • Końcówki osobowe czasu przeszłego

  15.06.2023
  15.06.2023

  Czy cząstkę „śmy” wystarczy doczepić do jednego z czasowników w koniunkcji: Popijałyśmy i gawędziły czy Popijałyśmy i gawędziłyśmy?

  Dziękuję!

 • wyzwalacz

  14.06.2023
  14.06.2023

  Jak po polsku nazwać czynnik inicjujący uśpioną chorobę lub wywołujący daną reakcję? Czasem spotykam w tym kontekście angielski trigger (por. https://goldenowls.pl/co-oznacza-trigger-po-polsku/), ale szukam rodzimego odpowiednika. Dziękuję!

  D.

 • Zapożyczenia konieczne i zbędne

  13.06.2023
  13.06.2023

  Spotkałem się z plakatem reklamowym pewnej znanej firmy kosmetycznej, na którym było hasło: „podkręć glow swej skóry”. Jak gdyby nie można było powiedzieć: „powiększ/popraw blask swojej skóry”. Proszę o komentarz, bo uważam to za gwałt na języku polskim.

 • w realu

  13.06.2023
  13.06.2023

  Jak niepotocznie można powiedzieć „w realu”, w znaczeniu „w świecie rzeczywistym, nie online”. Znam tylko to potoczne określenie, ale nie wiem czy istnieje jakiś odpowiednik w normie wzorcowej.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego